Telefon: 916 64 353
(politisk rådgiver Thomas Birkeland)
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke


Spørsmål rettes til Ellen Zahl Jonasse på e-post ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no eller telefon 926 09 796
 

Ordfører Kristin Røymo


Uke 11

Mandag: Mandagsmorgenmøte, saksflyt

Tirsdag: Koordinering med administrasjonssjefen, forberedelse formannskapsmøte, hilsningstale Troms Bondelag, formannskapsmøte, orientering økonomi

Onsdag: Samarbeidspartimøte, styremøte Tromsø sentrum AS

Torsdag: Bedriftsbesøk, møte om arrangement

Fredag: Møte i styringsgruppa for Tenk Tromsø, strategisk kollektivmøte

Lørdag: Appell på Kvenfolkets dag


Uke 12

Mandag: Mandagsmorgenmøte, møte med UD, saksflyt

Tirsdag: Koordinering med administrasjonssjefen, København med Visit Tromsø

Onsdag: København med Visit Tromsø

Torsdag: København med Visit Tromsø

Fredag: Regionrådsmøte, møte med UD, konsernsamling NRS, nominasjonsmøte i Alta

Lørdag: Nominasjonsmøte i Alta

Søndag: Nominasjonsmøte i Alta
 

Varaordfører Jarle Aarbakke

Uke 11

Mandag: Mandagsmorgenmøte

Tirsdag: Tjenestereise Oslo

Onsdag: Tjenestereise Oslo

Torsdag: Bergen

Fredag: Vigsler


Uke 12

Mandag: Mandagsmorgenmøte, saksflyt

Tirsdag: Møte med folkehøgskole, forberedelse formannskapsmøte, formannskapsmøte, eiermøte NOSO

Onsdag: Samarbeidspartimøte, kulturkonferanse, klageutvalget, årsmøte Nordnorsk petroleumsråd

Torsdag: Kulturkonferanse, Ishavskystens friluftsråd

Fredag: Regionrådsmøte, vigsel

 

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører: Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092 / 916 64 353 (politisk rådgiver Thomas Birkeland)
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgivere

Thomas Birkeland
Telefon: 916 64 353
E-post: thomas.birkeland@tromso.kommune.no 

Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 926 09796
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Seksjon for politisk sekretariat
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no