Ordfører Gunnar Wilhelmsen
E-post: ordforer@tromso.kommune.no
Telefon: 916 64 353 (politisk rådgiver Thomas Birkeland)

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Ordførerens oppgaver og ansvar

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Marlene Berntsen BråthenVaraordfører: Marlene Berntsen Bråthen
Telefon: 994 57 475
E-post: marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
 
Om varaordføreren

Ordførerens rådgivere

Thomas Birkeland
Telefon: 916 64 353
E-post: thomas.birkeland@tromso.kommune.no 

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk  rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Seksjon for politisk sekretariat
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren.

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no