Aktuelt

Melding til beboere i området Borgtun, Grønnåsen og deler av Ishavsvegen.
Vi må dessverre stenge vannet i området Borgtun, Grønnåsen og deler av Ishavsvegen lørdag 21. september kl. 10.00 - 16.00 på grunn av arbeid på hovedvannledningen. 
SMS-varsel er sendt ut til berørte abonnenter. Husk å tappe opp vann til eget forbruk. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp da ut kaldt vann til vannet er klart igjen. 
 Kundeservice

Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.