Aktuelt

Melding til beboere i Senjavegen
Vi må dessverre stenge vannet i deler av Senjavegen tirsdag 21. mai fra kl. 08.30 til kl. 16.00. Dette skyldes arbeid på vannledningen. Berørte abonnenter får varsel på SMS. Tapp opp vann til eget forbruk. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp da ut kaldt vann til vannet er klart igjen. 

 
 

Kundeservice

Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.