Aktuelt

Vann og avløp informerer om at det er ferdselsforbud på Tromsøs drikkevannskilder.
På grunn av nedtapping av drikkevannskildene: Øvre Langvann og Damvannet i Simavika på Ringvassøya og Øvre og Nedre Svarthammervatn samt Amundvann på Kvaløya er det forbundet med fare å bevege seg på isen på disse vannene.
Vi har skilt plassert ute i terrenget som også gir informasjon om dette.
 
 

Kundeservice

Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.