Aktuelt


Melding til beboere i Skolegata, Parkgata og Dr. Lies gate
På grunn av anleggsarbeid kan det bli redusert vanntrykk i deler av Skolegata, Parkgata og Dr. Lies gate, fram til mandag 17. februar kl. 12:00. 
Publisert 16.02.20 kl. 11:15

Melding til beboere i Lars Thørringsveg
Vi må dessverre stenge vannet i deler av Lars Thørringsveg mandag 17. februar fra kl. 16:00 til kl. 17:00. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp da ut kaldt vann til vannet er klart igjen. 
Publisert 16.02.20 kl. 11:15

 

Kundeservice

Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.