Barnehage og skole icon

Barnehage og skole

Barnehager og skoler, søke barnehageplass, bytte barnehage, PPT, si opp plass, pris, SFO, skoleruta, voksenopplæring, ekstra oppfølging, kvalitet i skolen.

Helse og omsorg icon

Helse og omsorg

Helsehjelp, kommunal bolig, korona, eldreomsorg, hjemmetjenester, fysioterapi, barnevern, rusomsorg, nedsatt funksjonsevne, gravferd, bostøtte, overgrep, innvandring, psykisk helse.

Avfall icon

Avfall og miljø

Gjenbruksstasjoner, kildesortering, luftkvalitet, beredskap, Remiks, akutt forurensing, svevestøv, gjenvinning, radon, brann og redning.

Bolig icon

Bygg, vei og eiendom

Byggesøknad, saksinnsyn, kart, eiendomsinformasjon, byggesak, seksjonering, plankunngjøringer, reguleringsplaner, vann og avløp, brøyting, brannvern.

Natur icon

Natur, kultur og fritid

Svømmehaller, badeplasser, sommeraktiviteter, bibliotek, tur og friluftsliv, idrettshaller, leie lokaler, tilskudd, samisk og kvensk, støtteordninger, naturforvaltning, frivillighet.

 Næring ikon

Næring

Salg, servering og skjenking, arbeidsgiveravgift, skatteattest, bevillinger, etablerer- og kunnskapsprøver, landbruk, anskaffelser, faktura, næringsareal, gründerhjelp.

Politikk ikon

Politikk

Ordfører, valg, kommunedirektør, kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, offentlig innsyn, kontrollutvalget, sentrale planer, råd og utvalg.

Dette vil vi for Tromsø

Tromsø-samfunnet har i fellesskap pekt ut noen langsiktige mål for hele kommunen frem mot 2032. Her kan du lese hva de innebærer, hvordan vi som kommune skal jobbe for å oppnå målsetningene og hva vi kan gjøre i fellesskap med resten av samfunnet.

Arctic Hideaway

Et sosialt bærekraftig Tromsø

Det innebærer blant annet at 

 

Et klima- og miljømessig bærekraftig Tromsø

Dette innebærer for eksempel: 

Et økonomisk bærekraftig Tromsø

Dette handler ikke bare om å få kommuneøkonomien på rett kjøl.  Les mer her.

Aktuelt fra Tromsø kommune

Sommerskole

10. mai 2021

Her finner du påmelding til sommerskolen

Sommerskolen er et gratis sommeraktivitetstilbud til alle barn og ungdommer fra 1. – 10. trinn i Tromsø.

Bilde av Telegrafbukta en sommerdag

11. jun 2021

Vil du selge kaffe, is eller snacks i Bukta?

Tromsø kommune har et prøveprosjekt med salg fra mobile salgsvogner i Telegrafbukta sommeren 2021.

Mann som feller tre

10. jun 2021

Felling av trær – les dette før du går i gang

Har du tenkt til å felle, fjerne eller beskjære trær? Sjekk hvem som eier det først.

22. juli 2021

10-årsmarkering etter 22. juli

Kl 12:15 – 13:30: Vi glemmer aldri

Tromsø kommunes 10-års markering etter 22. juli, som sendes direkte fra Kirkeparken i Tromsø sentrum.

Programinnhold:

Taler, musikkinnslag, dikt, navneopplesning og kransnedleggelse.

Innlegg fra Tromsø kommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, AUF i Troms, Tromsø AUF, Tromsø Arbeiderparti, Tromsø Ungdomsråd, Ungdommens fylkesråd, Støttegruppen for Troms, Finnmark og Svalbard.

Detaljert program kommer og oppdateres her.

Se alle opptak i vårt videoarkiv

Gode snarveier

Alt om korona

Finn siste nytt om koronasituasjonen i Tromsø og informasjon om vaksinering.

Priser på kommunale tjenester

Se oversikt over priser, betalingssatser og gebyrregulativ.

Finn skjema

Se oversikt over alle skjemaer og blanketter som du kan ha bruk for.

Innsynsportal

Gå direkte til postliste, møtekalender og innsynsportal.

Planer under arbeid

Se areal- og reguleringsplaner som er under arbeid der du bor.

Finn kart

Grunnkart, plankart, situasjonskart, temakart, 3D-visualisering.

Meld om feil til GataMi.no

Si fra om problemer med kommunale veier, gatelys, vann eller avløp.

Video fra Tromsø kommune

Se sendinger fra politiske møter og andre arrangementer.

Oversiktsbilde av Tromsø

Si din mening

Du kan påvirke!

Vi ønsker innspill og kommentarer fra alle våre innbyggere.

Les mer

Kalender

22 juli

10-årsmarkering etter 22. juli

Torsdag kl. 11:30 - 13:30
Tromsø domkirke og Kirkeparken i Tromsø sentrum
12 september
13

Stortingsvalg og sametingsvalg

Søndag kl. 00:00 - Mandag kl. 00:00
Tromsø kommune