Standard abonnementsvilkår redegjør for det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og skal sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. VA-normen er særbestemmelser til standard abonnementsvilkår som gjelder for Tromsø kommune.

Vilkårene og bestemmelsene i disse dokumentene skal følges ved all nyetablering og rehabilitering av vann-, avløp- og overvannsledninger.  Avhengig av arbeidet som skal utføres kan også andre forskrifter på denne siden være relevante. 

Tips: Når du har åpnet et dokument kan du trykke Ctrl+F for å søke i dokumentet. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (lokal forskrift)
Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen som eier av hovedledningene. En del vilkår er i tillegg hjemlet i lover og forskrifter. SA Administrative bestemmelser tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens SA Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse. SA Tekniske bestemmelser fås kun hos kommuneforlaget
VA-normen (lokal forskrift)
VA-normen er særbestemmelser til Standard abonnementsvilkår som gjelder for Tromsø kommune. 
Tilknytnings- og vannmålerforskrift (lokal forskrift)

Her finner du et sett med forskrifter og bestemmelser som regulerer forholdet mellom oss som tjenesteleverandør og deg som abonnent.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (lokal forskrift)
Gjelder for private vann- og avløpsanlegg, og slamutskillere.
Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett (lokal forskrift)
Gjelder for virksomheter.
Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett (forurensningsforskriften)
Gjelder for virksomheter.
Andre relevante lover

Lovdata

 
Mattilsynet