Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-20 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Til helsestasjon for ungdom kan en komme med de fleste ting, store eller små problemer. Ta en telefon, stikk innom eller bruk vår e-postservice. 

Telefon: 476 73 456
E-post

Besøksadresse: Tvibit, Parkgata 27/29, 9008 Troms

Avdelingsleder: Merete Nypan

Åpningstider
For åpningstider se tvibit.net

Helsesøster, lege og psykolog kan bidra med

  • Råd og veiledning om prevensjon, nødprevensjon, seksualitet, graviditet, abort
  • Testing på graviditet og seksuelt overførbare sykdommer
  • Samtale om personlige problemer, rusmidler, overgrep, spiseforstyrrelser m.m
  • Informasjon og henvisning til annen hjelpetjeneste
  • Tilbud om grupper
  • Gjennom samarbeid finne fram til gode løsninger
  • Svar på spørsmål gjennom e-post
Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no