Fastlegeordningen gir deg rett til en allmennpraktiserende lege som din faste lege. Formålet med fastlegeordningen er å gi befolkningen trygghet, kvalitet og god tilgjengelighet i den allmenne legetjenesten.

Om fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble innført 1.juni 2001. I Tromsø har det som en forsøksordning vært fastlegeordning før dette, siden 18. mai 1993.

  • Alle innbyggere som er registrert i folkeregisteret har rett til en fastlege.
  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger pr. kalenderår, men det krever at det er plass på listen til den legen du ønsker. Du kan velge din fastlege blant alle allmennlegene i Norge som er med i fastlegeordningen.
  • Barn under 16 år har krav på samme fastlege som foreldre selv om legens liste er stengt.