Foresatte må henvende seg til nærskolen så fort som mulig, og senest ved ankomst Norge. Nærskole kaller inn til en mottakssamtale, hvor det blant annet gis informasjon om muligheter for opplæring på et innføringstilbud (IFK).

Særskilt språkopplæring er:

  • Særskilt norsk - forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
  • Tospråklig fagopplæring - opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
  • Morsmålsopplæring - lese- og skriveopplæring på elevens morsmål.

Særskilt språkopplæring gis til elever med et annet morsmål enn norsk og samisk. Det er en overgangsordning, der målet er at eleven skal bli så god i norsk at de raskt kan følge ordinær opplæring.

Særskilt norsk skal være det primære virkemiddelet, og om nødvendig kan eleven få morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Tilbud til nyankomne elever
Elevene skal normalt gå i et innføringstilbud (IFK) for å få en mer intensiv språkopplæring. Tilbudet gis ved Krokelvdalen, Borgtun, Stakkevollan og Slettaelva skole for barnetrinnet. Ungdomsskoleelevene vil få tilbudet på Tromstun og Grønnåsen skole. Det er nærskolen som ordner med innmelding.