Kartgrunnlag fra 1931. Hele bykartet

 

Strandgata oppsto, i likhet med Sjøgata, som et resultat av innbyggernes behov og geografien på Tromsøya. Mens resten av sentrumsgatene følger et rettvinklet mønster av kvartaler så følger disse gatene sjøkantens buede form. All kontakt med omverdenen måtte skje med båt, det førte til en rask og organisk utbygging langs strandsonen, uavhengig av de vedtatte byplaner.

Strandgata/Sjøgata var lenge byens viktigste handelsgater, med et yrende folkeliv knyttet til havna.

 

Strandgata 1
Strandgata 2
Strandgata 3
Strandgata 4
Strandgata 5/7
Strandgata 6
Strandgata 8
Strandgata 9
Strandgata 10
Strandgata 11
Strandgata 12
Strandgata 13
Strandgata 14
Strandgata 15
Strandgata 16

Strandgata 17
Strandgata 18
Strandgata 19
Strandgata 20
Strandgata 21
Strandgata 22
Strandgata 23
Strandgata 24
Strandgata 25
Strandgata 26
Strandgata 27
Strandgata 28
Strandgata 29
Strandgata 30
Strandgata 31
Strandgata 32
Strandgata 33
Strandgata 34
Strandgata 35
Strandgata 36
Strandgata 37
Strandgata 39
Strandgata 41
Strandgata 43
Strandgata 45
Strandgata 47