Antidepressiva i sykehjem antidpressiva i sykehjem.png

Publisert 3.1.19
 Velferdsteknologi i TromsVelferdsteknologi i Troms.png
- utrulling av Velferdsteknologiens ABC


Publisert 4.1.19 


Både i hode og sekk-Hode og sekk 2018.png
et opplæringsprogram for å øke kompetansen i systematisk
klinisk observasjon og bedre handlingsberedskapen
i akutte og sub-akutte situasjoner.


Publisert 08.05.2018  

 


Dokumentasjon av helsehjelpRapp. 2018 dokumentasjon.png
- et kompetanse og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms   

Publisert 23.4.2018. Revidert mai 2018 


Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang tverrfaglig legemiddelgjennomgang.png

Publisert april 2017
 


«Her snakkar ingen om døden» førebuande samtale.png
Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune 

Publisert i mars 2017 


Godt kosthold er god omsorgForside Godt kosthold god omsorg.png
Ernæringskurs for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som arbeider med
mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Publisert i oktober 2016


 


Aktivitet og mestring -Sluttrapport Aktivitet og mestring.png
et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Publisert oktober 2016 


"Kognitive vansker - hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse?"Kognitive vansker sluttrapport.png


Publisert oktober 2016
 

Sykehjemmet som læringsarenaSykehjemmet som læringsarena forside.png
- mangfold og muligheter

Publisert  februar 2016, revidert mai 2016 


Forprosjekt "Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene" Mangelfull dok..png  

Publisert februar 2016 

            


 

Både i hode og sekkbåde hode og sekk.png
-den kompetente hjemmesykepleieren i Tromsø

Publisert mai 2015
 

Komp. prosj.stimuli.pngKompetanseprogram "Prosjekt stimuli - Tromsømodellen"
Sluttrapport fra prosjekt på Sør-tromsøya sykehjem.

Publisert januar 2015


 
 

"Flexidøgn.pngFlexiDøgn - ny døgnrytme til beste for alle"
Sluttrapport fra prosjekt på Kroken sykehjem.

Publisert august 2014
 

DokumentasjonHelsehjelp.pngDokumentasjon  Helsehjelp
Rapport fra prosjekt "Dokumentasjon av helsehjelp"

Publisert august 2014
 

 


 
Løkta.png

"Riktig legemiddelbruk i sykehjem"
Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik,
Målselv, Nordreisa, Torsken, Tranøy og Sørreisa kommune.

Publisert juni 2014

 

 

mat er den beste med..pngMat er den beste medisin
Rapport fra prosjekt om forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten

Publisert 10.09. 2013


 

 

Uten mat og drikke.pngUten mat og drikke...
Ernæring Kroken sykehjem 2011

Publisert november 2012
 


Læring i praksis.png

Læring i praksis
Om kvardagslæringa i heimetenesta i Troms

Publisert 1.10.12

 
 
 

Rapport legemiddel troms.jpgRiktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og
hjemmetjenester i Tromsø kommune

Publisert 1.4.12