Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tromsøpakke 3

Stakkevollvegen mot Neumann bygg.
Stakkevollvegen mot Neumann bygg.
Stakkevollvegen mot politistasjonen.
Stakkevollvegen mot politistasjonen.
Stakkevollvegen ved Rema 1000.
Stakkevollvegen ved Rema 1000.
Stakkevollvegen ved Trofi.
Stakkevollvegen ved Trofi.
Stakkevollvegen fra Trofi mot sentrum.
Stakkevollvegen fra Trofi mot sentrum.
Oppgradering av Stakkevollvegen er et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter gjennom Tromsøpakke 3.

Forprosjektet ble enstemmig vedtatt av Tromsø kommunestyre 18. februar 2015. For nærmere detaljer last ned hele forprosjektrapporten. Forprosjektet er utarbeidet av Asplan-Viak. 

Oppgradering av Stakkevollvegen er et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter gjennom Tromsøpakke 3. Stortinget vedtok i juni 2012 videreføring av ordningen med innkreving av lokal drivstoffavgift (Tromsøpakke 3, trinn 1) i en fireårsperiode fra og med august 2012 til og med juli 2016. Drivstoffavgiften er forlenget til sommeren 2019.

Den nye Stakkevollvegen er finansiert med 92 mill.kr. gjennom drivstoffavgiften og 20 mill.kr. fra Tromsø kommune, samt med-finansiering gjennom utbyggingsavtaler knyttet til aktørene langs traseen.

Premisser for prosjektet er bl.a. gitt gjennom kommunedelplanen for Stakkevollvegen, som skal legge til rette for at området utvikles som en ny bygate med boligbygging og ny næringsvirksomhet.

Oppgradering av Stakkevollvegen

Tromsøpakke 3.jpg.pngProsjektet går ut på å legge bedre til rette for busser, syklister og fotgjengere langs Stakkevollvegen, fra rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens veg i nord. Forprosjektet ble noe endret gjennom prosessen, og kommunestyret vedtok i 22. november 2017 at Stakkevollvegen skal etableres med følgende hovedprinsipper:
  • Fire kjørefelt, hvorav to av disse etableres som kollektivfelt.
  • Sykkel og gange etableres som felles løsning på vestsiden. Østsiden etableres med fortau.
  • Det skal etableres eget sykkelfelt, enten langs Stakkevollvegen eller tilstøtende områder.
  • Der det blir brudd i kollektivfeltene på grunn av innsnevringer skal det skiltes slik at bussene har forkjørsrett inn i det feltet de må over i. 
Se detaljert kart:
Trykk her for å laste ned kart hvor du kan å zoome deg ned til den enkelte eiendom/vei og kryssløsninger etc.
I dette kartet ligger det også tegnforklaringer nede til høyre. 

Spørreundersøkelse

Alle som bor ved Stakkevollvegen eller eier eiendommer der har blitt spurt om prosjektet. Her kan du se oppsummering av resultatet:

Les også: