Da er Tromsø kommune stedet for deg. Vi tilbyr, som første kommune i landet, tre valgfrie særavtaler til alle faste helsearbeidere. Avtalene er viktige for å styrke fagkompetansen og kontinuiteten i tjenesten, særlig i helgene, og gi de ansatte bedre arbeidsvilkår.

Er du villig til å flytte flere av arbeidstimene dine inn i helger, får du gleden av:
* større stilling
* høyere lønn
* fleksibel friordning
* mer kontiunuitet og kompetanse på jobb
* en tryggere og faglig sterkere hverdag for både ansatte og brukere

Les mer om avtalene i Brosjyre om særavtaler

50.000 i stipend
Vi har flere attraktive ordninger, som gir økonomisk fordel for deg som ansatt. Som nyutdannet sykepleier kan du også få 50.000 kroner i engangsstipend, mot at du binder deg i to år. Les mer om ordningen her.

Se alle våre ledige stillinger for sykepleiere


Sykepleiere/vernepleiere til Oasen - Nordøya hjemmetjeneste
Vi har 20 fastboende pasienter i egne leiligheter og en leilighet "lille Oasen", som driftes som en institusjonsplass. Vi har en arbeidshverdag preget av rask utvikling og kompleksitet blant våre pasienter. Vi søker 2 sykepleiere eller vernepleiere i 100 % stilling på d/a. Etter ønske kan turnus for den ene stillingen tilpasses dagarbeid ukentlig, kombinert med jobb hver 3. helg.
Jobb som sykepleier/vernepleier på Oasen
Søknadsfrist 10. juli 2019.

Helsesykepleier – Kvaløysletta helsestasjon
Vi har ledig vikariat i 75 % stilling i skolehelsetjenesten ved Kvaløysletta helsestasjon. Helsestasjonen betjener område Kvaløya, Sommarøy og Vikran, og har en rekke barneskoler i tillegg til ungdoms- og videregående skole. 
Søk stilling som helsesykepleier på Kvaløysletta helsestasjon
Søknadsfrist 21. juli 2019

Sykepleier/vernepleier - Trudvang barne- og ungdomsbolig 
Trudvang barne- og ungdomsbolig er en ny bolig for seks fastboende med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelser. Boligen er bygd for barn og ungdom fra 0 - 18 år. Boligen har nyutviklet velferdsteknologi, et høyt faglig arbeidsmiljø og ligger i flotte omgivelser på Gimle.
Søk stilling på Trudvang
Søknadsfrist 11. august 2019.

Avdelingsleder til Lindrende avdeling – Helsehuset
Vi søker avdelingsleder som vil være med på å utvikle en Lindrende avdeling med fokus på personsentrerte pasientforløp. Du får lederansvar for fag, kvalitet, drift, personal og økonomi i avdelingen.
Søk stilling som avdelingsleder på Lindrende avdeling Helshuset i Tromsø
Søknadsfrist 18. august 2019.

Spesialsykepleiere/ sykepleiere til Lindrende avdeling – Helsehuset
Vi har ledig:
2 x 100% faste stillinger som spesialsykepleier/sykepleier
1 x 100% midlertidig stilling som spesialsykepleier/sykepleier (fra snarest - 29.02.2020)
Lindrende avdeling tilbyr tjenester som lindrende og aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Et palliativt tilbud har et faglig kompetent personell for å drive avansert behandling og pleie.
Søk sykepleierstilling på Lindrende avdeling Helsehuset
Søknadsfrist 18. august 2019.


Vi har også ulike stillinger i alt fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rus/­psykisk helse og til ­tjenester til yngre med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten dekker alle livsløp, fra barn til eldre.