Barn, ungdom og foresatte kan henvende seg til Lavterskelteamet uten henvisning for rask konsultasjon, hjelp og samtaler. Også fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan henvende seg for konsultasjon.
 

Teamet består av psykologspesialist og klinisk pedagog fra Tromsø kommune, samt psykologspesialist og klinisk pedagog fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), UNN.

Kontakt oss

Lavterskelteamet kan kontaktes på telefon 904 76 058 mandag, onsdag og fredag fra kl 09 –11.

Henvendelser kan også gjøres på e-post til lavterskelteamet@tromso.kommune.no. Ikke send oss sensitive opplysninger via e-post.

Når vi har mottatt din henvendelse settes du opp til en telefonkonsultasjon.

Lavterskelteamets tjenestetilbud

  • Kartlegge psykisk helsetilstand og livssituasjon. Bidra til å avklare hva barnet/ungdommen og familien ønsker hjelp til, og vurdere hvor et tilbud bør gis.
  • Kan i samarbeid med barnet/ungdommen og familie og nettverk bistå enten med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller hjelp til igangsetting av tiltak i kommunen.
  • For de barn/ungdommer som må vente på et tilbud i spesialisthelsetjenesten kan teamet dersom ønskelig, bidra til igangsetting av tiltak i ventetiden.
  • Tilby et kortvarig samtaletilbud til barn/ungdom og familier der dette antas å være tilstrekkelig.
  • Delta i samtaler/møter med barn, ungdom, lærere eller andre fagpersoner.
  • Lavterskelteamet er ambulerende og gir et tilbud nærmest mulig brukeren f.eks på skolen, helsestasjon, barnehage eller hjemme.
Tilbud bør kunne gis innen fire uker etter at bekymring meldes.

Nyttige lenker og dokumenter