Satsingsområde

Vår satsingsområde er språk og lek.

Nyttige dokumenter og lenker

Her kan du laste ned våre planer og vedtekter: 
Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.