Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeid og aktivitet

Værftet
Dagsjobben
16-12-06_EDK1033-Facebook (2048px)
DREIS bilavdeling
17-11-08-DSC_7223_Social&Web (2048px)
Tromsø dagsenter
Værftet kjøkkenaktivitet
Værftet aktivitetssenter
20151202-7072-SocMedRes[1]
DREIS vedproduksjon
Tindfoten
Tindfoten dagtilbud
Edvard Kristiansen
DREIS vedproduksjon
Arbeid og aktivitet er en enhet i Seksjon for oppfølgingstjenester. Enheten driver forebyggende arbeid ved å legge til rette for en meningsfull hverdag med fokus på mestring, habilitering og rehabilitering.

Enheten tilbyr differensierte arbeids- og aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes behov og interesser.

Tjenesten har fokus på å skape trygge og gode aktivitets- og arbeidsmiljøer, med mål om å gi diagnose-uavhengige tilbud til personer som ikke er i ordinært arbeid eller aktivitet. Enheten skal legge til rette for samarbeid og nyskapning på tvers av flere fagområder, sammen med kommunale, private og frivillige aktører.

Erfaring og forskning viser at arbeid og skapende aktivitet i seg selv har en positiv effekt på helse og livskvalitet, virker forebyggende og gir mindre behov for tunge omsorgstiltak.

Siste nytt!

Spennende artikkel om oss i eBlad til Ergoterapeuten: Jobb og aktivitet i fokus
 

Kontakt oss

Telefon: 974 22 222

Administrasjon
Besøksadresse: Sjøgata 2, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø


Enhetsleder Yngve Olsen
Telefon: 474 54 488

Personalkonsulent Valentina Baranova
Telefon: 900 62 283
 
Telefon: 950 16 387
 

AnsattoversiktDREIS
Avdelingsleder Terje Johansen
Telefon: 404 48 384
 
Avdelingsleder Heidi Grønnbakk
Telefon: 476 03 151
Telefon: 405 53 993
Konstituert avdelingsleder Tone Warth
Telefon: 412 60 610

Våre avdelinger

DREIS er en avdeling som tilrettelegger for en meningsfull arbeidshverdag med fokus på mestring og spennende utfordringer. Målsettingen er å skape arbeidsglede og en hverdag som betyr noe, både faglig og sosialt. Det tilbys arbeid på åtte forskjellige fagområder: bilfag, produksjon, service, transport og logistikk, kurs og konferanse, matfag, vedproduksjon og design.

Tindfoten dagtilbud er for personer med utviklingshemming i alderen 18-67 år. Det legges vekt at alle skal ha en meningsfylt og forutsigbar hverdag med sosiale og fysiske aktiviteter. Tindfoten tilbyr gruppeaktiviteter som: tur, trening, vedproduksjon, forming, ADL, vaskeri.

Tromsø aktivitet og rehabilitering er et tilbud for personer med funksjonsnedsettelse i alderen 18-67 år. Dagsenteret har fokus på dagaktiviteter og rehabilitering. Det tilbyr aktiviteter som avspenning, velværeaktivitet, boccia, bingo, spill, avislesing på smartboard, hobbyaktiviteter, hjelp til praktiske gjøremål, sosialt samvær, turer og lignende. Aktivitetstilbudene legger opp til stor grad av brukermedvirkning.

Værftet aktivitetssenter er et lavterskeltilbud innenfor rus og psykisk helse til personer over 18 år med psykiske lidelser eller rusrelaterte problemer. Aktivitetssenteret skal støtte den enkelte til selv å arbeide aktivt og målrettet for bedring av eget liv. Samtaler, råd, veiledning og sosialt felleskap vektlegges som en viktig del av tilbudet. Værftet tilbyr blant annet: Kafe 103, Dagsjobben småjobbsentral, møteplass med aktiviteter, gruppetilbud, ettervern, IPS-samarbeid og nettverksarbeid.

Mestringshuset Fiolvegen er et tilbud for personer mellom 18-67 år, uavhengig av diagnoser. Mestringshuset består av tre etasjer og har både aktivitetstilbud, produksjonslokale og snekkerverksted. Mer informasjon kommer.

Gimle dagsenter - informasjon kommer.

Arbeidstilbud

Tjenestene skal skreddersys ut fra den enkeltes forutsetninger, ressurser og ønsker.

Vi tilbyr arbeid på følgende fagområder:

Produksjon: Møbler, snekkeroppdrag

Ørndalen: vedproduksjon
 
Bilfag: Dekkhotel, dekkverksted, leiebiler, bilrekvisita, profilering, klargjøring av biler, rensing, veihjelp
 
Kurs og konferanse: Møtelokaler i Evjenvegen 116.
 
Matfag: Catering, kafe 103, kafe Almehagen, kafe Mortnesnes, Kroken kjøkken
 
Transport og logistikk: Matutkjøring, transport, flytteoppdrag m.m.
 
Design: Webdesign, produktdesign, trykk, profilering, produksjon m.m.
 
Service: Markajobbing, snørydding, strøsand, vaktmestertjenester m.m.

Dagsjobben: Vedlikehold grøntareal, snørydding, snekring

Aktivitetstilbud

Våre aktiviteter vil variere etter behov og etterspørsel. Samtaler, råd, veiledning og sosialt felleskap er en viktig del av tilbudet.

Vi tilbyr blant annet:

Treningsgrupper
Friluftsgrupper
Velværeaktiviteter
Diverse oppdrag i nærområdet
Trivselsgrupper med bordaktiviteter og spill
Hobbyaktiviteter og verksted for kunst-og håndtverk
Hjelp til praktiske gjøremål
Sosialt samvær
Musikkgruppe
ADL-gruppe

Søknadsskjema

Søknadsskjema gjelder for personer som allerede mottar tjenester fra Seksjon for oppfølgingstjenester, og personer fra videregående opplæring som ønsker praksisplass/hospiteringsplass.

Vennligst fyll ut vårt søknadsskjema (DOC) (PDF) og send til:

Tildelingskontoret for omsorgstjenester
Postboks 6900
9299 Tromsø

Les også: