Besøksadresse: Strandvegen 8, 9007 Tromsø (I det gamle teorifagbygget)
Postadresse: Rådhuset, Pb.6900, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Leder: Tor-Halvar Bakkland
Telefon: 948 05 662


Ansatte


Daglig drift og vedlikehold
Den daglige driften og vedlikehold av de kommunale byggene organiseres og ledes av Byggdrift. Teknisk drift ivaretar løpende drift av tekniske installasjoner, og gir faglig støtte til en utebase som består av fagarbeidere og vaktmestere som utfører oppgaver på de ulike byggene.

Seksjon for drift og forvaltning drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 450.000 m² og utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg og er den største byggforvalteren i Nord Norge.