S. 31:

"Du kan också i Tromsö bli alltför angenämt påverkad av det mustiga lokala bockölet på Mack-bryggeriets egen glammiga utskänkningshall. Lokalen stängs obönhörligen kl 17, en timme före nordgåendes avgång från kajen. Men ta nästa båt, nästa dag. Kanske har du gjort nya bekantskaper inne i ölhallen och som du vill odla. Nattlivet er berömt i Tromsö. Invånarna skryter gärna med att de har flest restaurang- och kaféstolar per capita i Norge. Vi anbefaler Prelaten, uppkallad efter prästen och nordlandspoeten Petter Dass. En bra nattlokal, frekventerad av universitetsstudenter. Fylld med rök och jazz."