Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning gjennom tjenesten Advokatvakta  på hovedbiblioteket. Mange bruker også Advokatvakta for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med.

På dager med advokatvakt  kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15. Da vil du få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.

Advokatvakta vil være til stede på disse datoene høsten 2019:

Torsdag 22. august
Torsdag 5. september
Torsdag 19. september
Torsdag 3. oktober
Torsdag 17. oktober
Torsdag 31. oktober
Torsdag 14. november
Torsdag 28. november
Torsdag 12. desember