Tromsø kommune ønsker fortrinnsvis å motta faktura på elektronisk handelsformat (EHF). For alle nye avtaleleverandører er dette et krav. Øvrige leverandører kan sende faktura som PDF-vedlegg i epost eller som papirfaktura.

Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Fakturaadresse

Fakturaadresse for EHF-faktura
Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Fakturaadresse for papirfakturaer
Tromsø kommune
Fakturasenteret
Postboks 6901 Langnes
9299 Tromsø
 
Faktura kan også sendes via e-post til fakturasenteret@tromso.kommune.no 

Spørsmål?
Kontakt Fakturasenteret på e-post eller telefon 901 44 610.

Hvordan sende EHF-faktura?

Det er to måter å sende EHF-faktura på.
  • Fra eget fakturasystem: Dersom fakturasystemet kan produsere slike fakturaer
  • Nettbasert fakturaportal: Kan brukes dersom eget fakturasystem mangler riktig funksjonalitet.
Les mere om EHF faktura hos Difi

Fakturaadresse for EHF-faktura
Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Hva er EHF-format?

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper. Det importeres i vårt økonomisystem og behandles maskinelt.
Tromsø kommune benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin standard for elektronisk faktura.
 

Krav til faktura

Alle som bestiller på vegne av Tromsø kommune skal oppgi rekvisisjons- eller bestillernummer. Faktura som mottas uten rekvisisjon- eller bestillernummer vil kunne bli returnert til leverandøren.

Fakturaen/xml-filen må inneholde følgende:
  • Rekvisisjon-/bestillernummer
  • Forfallsdato DDMMÅÅÅÅ
  • Fakturasum - ikke øreavrunding
  • Banknummer og eventuelt KID
  • Leverandørens organisasjonsnummer, evt. supplert med bokstavene «MVA»
  • Fakturanummer
  • Vareadresse