Vinterlys 2019.png

Helsedirektoratets "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten"

"Samarbeid på tvers av øyer og generasjoner i et levende øyrike" ved Lissbeth Johansen, Liv Skogvold og Gunn Heidi Robertsen, Karlsøy kommune 

"Meningsfulle dager med VIPS som verktøy" ved Camilla Bakken og Irene Hagen, Kvæfjord kommune

"Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser" ved Marianne Trondsen, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

"Bruk av JodaCare i samarbeidet med pårørende" ved Iselin Hansen, Sørøya hjemmetjeneste
 

"Samarbeid mellom tjenesteyter og pårørende" ved Harald M Kvame Hansen, LUPE -Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 

"Med ulike behov på samme lag - pårørendesamarbeid" ved Lene Kristiansen, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste