Metodebok Godt kosthold er god omsorg.png

samtemming legemiddel.png

 

 

 


 
 
dagsenter.png

 

Veileder demensdagene.png
Veileder "Demensdagene i Tromsø"
Publisert desember 2014
 
 
 
 
håndbok palliasjon.png
Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune
Publisert mars 2014, revidert mars 2015
 

 

 


 


Brosjyre ungdom.pngVeileder for planlegging og organisering av "Aksjon ungdom"
Publisert september 2013