Velg gjeldende bygning på kartet eller i listen nedenfor.

Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Storgata fra Wi-To til Bispegata

To av byens eldste hus ligger i denne delen av Storgata: kjøpmann Peder Figenschous Storgata 84 og konsul Skanckes Storgata 102, begge bygd omkring år 1800. På oversiden av gaten ble tomtene stort sett bebygd på 1820/30-tallet. På nedsiden var det nesten ingen hus fra dagens Tempohjørne til Ark bokhandel. Dette var bakgårdene til de store handelshusene i Sjøgata; P. Hanssen & Co, Killengreen & Søn, Dreyer & Søn og Joh. Hansen & Co. De hadde uthus, staller og hageflekker opp mot Storgata og front mot den viktigste gata: Sjøgata. – Slik var det helt fram til 1900-tallet. Da gikk de fleste handelshusene over ende og eiendommene ble solgt. Murhusene i Storgata 73-75 og 81 (borte nå), og Storgata 93a og b, er alle fra årene rundt 1910.

Storgata fra Bispegata til Bukta

Denne delen av Storgata het Bakkegaden helt til slutten av 1800-tallet. Overraskende nok ble mange av husene her bygd så tidlig som på 1830/40-tallet. Bortsett fra en rekke fra Storgata 107 til 115 er det aller fleste av de gamle husene revet i dag. Storgata 112, som blir restaurert i 2014, ble ikke bygd før på 1860-tallet i sin nåværende form. – Dette var et boligstrøk for håndverkere og fiskere og enkelte av de gamle gårdene huset mange familier. Gamle bilder viser at området nord i Storgata var et mye vakrere område i gamle dager enn i dag.

 

Storgata 87
Storgata 89
Storgata 91
Storgata 93 A
Storgata 93 B
Storgata 94
Storgata 95
Storgata 96
Storgata 97
Storgata 98
Storgata 99
Storgata 100
Storgata 101
Storgata 102
 
Storgata 103
Storgata 104
Storgata 105
Storgata 106
Storgata 108
Storgata 110
Storgata 112
Storgata 114
Storgata 116
Storgata 118
Storgata 120
Storgata 122