Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mortensnes - fornying av bydelen


I 2015 startet fornyingen av Mortensnes. Arbeidet startet med del 1 (blå sone), i området Lysaker, der vann- og avløpsledninger som ligger i vegen ble byttet ut.
Vi graver ikke på private eiendommer før reguleringsplanen er godkjent og avtaler med grunneiere er underskrevet.

Arbeidet i bydelen Mortensnes er delt inn i fem ulike soner. Klikk her for å se kartet som viser når vi kommer forbi huset ditt. Der ser du når vi kommer til de ulike sonene. Alle huseiere og beboere vil få brev med informasjon om prosjektet. I tillegg inviteres det til folkemøte før arbeidet i deres sone starter.

 

Hva gjør vi?

  • Gamle vann- og avløpsledninger skiftes
  • Nytt fortau bygges langs busstraséen
  • Eget sykkelfelt langs busstraséen
  • Vegene oppgraderes til å tåle 10 tonns akseltrykk
  • Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerner luftspennene, bl.a. inn til husene.

Hvorfor?

Utgangspunktet er et behov for nye vann- og avløpsledninger i bydelen. Ledningene er gamle og avløpsrørene har for liten kapasitet, basert på at nedbøren forventes å øke i årene fremover.
Samtidig trenger Mortensnes trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor kommer det eget sykkelfelt og fortau i busstraséer.

Hva må jeg gjøre?

Huseiere i området bør benytte anledningen til å skifte egne rør inn til huset. I anbudet vil entreprenøren gi tilbud på pris og metode for fremføring av nye rør frem til huset ditt. Valg av metode i forhold til pris vil vi kunne være behjelpelig med å vurdere sammen med dere.

Vi legger ferdig et avløpsrør (kloakk), et overvannsrør og et vannrør ut av asfaltert veg. Dermed kan avløpsvann kobles på avløpsrøret og overflatevannet kobles på overvannsrøret som leder dette vannet bort. Årsaken til kravet om separasjon av avløp- og overflatevann er at mengden overflatevann øker på grunn av klimaendringer, noe som legger sterkt press på kapasiteten i våre renseanlegg. Overflatevann trenger ikke rensing, og derfor er det uheldig å blande dette med avløpsvannet.

Hvor lenge varer arbeidet?

Oppgraderingen av Mortensnes er omfattende og vil ta tid. Etter planen vil hele prosjektet stå ferdig i 2022.

Trafikkavvikling i perioden

Det er gode omkjøringsmuligheter i området. Følg skiltingen i forbindelse med gravearbeidene. Busstraséen vil etter hvert bli lagt om, mer informasjon om tidsrom og rute for omkjøringen kommer.

Vil du vite mer?

Prosjektet har en egen side på Facebook "Fantastisk fornying av Mortensnes". Der kan du få oppdateringer underveis.

Kontaktpersoner:
Inge H. H. Eikelmann: Ring 995 51 505 eller send e-post til Inge.Heika.Haetta.Eikelmann@tromso.kommune.no
Anna Stina Mjaaland: Ring 472 32 382 anna.stina.mjaaland@tromso.kommune.no 
Geir Berntsen: Ring 990 98 659 geir.berntsen@tromso.kommune.no 

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: