I takt med at snøen tiner kommer vinterens forsøpling fram i all sin tydelighet. Avfall som kan fylle utallige søppelsekker ligger i grøftekanter langs veg og strand. 

Tradisjonen tro, tar Remiks i samarbeid med Tromsø kommune tak i utfordringene og setter i gang en storstilt vårryddeaksjon i bydelene. Før 17. mai skal det ryddes slik at Tromsø kan bli ren og fin. 
  • Hvert ryddeoppdrag honoreres med 5000 kroner.
  • Til hver rode trengs det minst ti voksne og arbeidet tar rundt to timer.
  • Ta gjerne barna med, men tenk sikkerhet. Alle som deltar skal ha på seg gul vest - denne må dere ha selv.
Søknadsfrist for tildeling av rode er søndag 6. mai 2018 klokken 23.59. 

I år har vi flere rydderoder enn noen gang, og alle påmeldte lag, foreninger og korps må ha eget organisasjonsnummer. Den ansvarlige for din ryddegjeng henter engangshansker og søppelsekker på rådhuset i forkant av ryddingen. Her finner du kart over de 30 rodene som skal ryddes, og du velger to roder ditt lag/forening ønsker å rydde i søknadsskjemaet. Dersom flere ønsker å rydde samme rode, vil det foretas trekning på hvem som får tildelt roden. ​Her kan du se på rodekartet (trykk på den fargede stripen du ønsker å rydde for å se rodenavn)! Rodene som er firkantige på kartet vil defineres nærmere mandag 7. mai. Vær oppmerksom på at enkelte roder kan få mindre endringer. 

Slik søker du
Ansvarlige for ryddegjengen fyller ut søknadsskjemaet du finner her innen søndag 6. mai 2018 klokken 23.59. Vi trekker ut hvilke lag, foreninger og korps som får rydderoder mandag 7. mai. 

Ryddingen kan foregå fra tirsdag 8. mai, og må senest være utført innen 16. mai. Søppelet dere samler opp må leveres til Remiks Næring i åpningstiden

Utviklingslag
Alle utviklingslag får en rode hver som honoreres med samme beløp - og avtaler selv med lag, korps og foreninger i sitt område om tidspunkt for rydding og hvor det skal ryddes. Utviklingslagene kjenner sitt eget nærområde best, og velger derfor selv en rode for rydding. Remiks henter søppelet utviklingslagene rydder, men dere må selv avtale tidspunkt for henting av søppel med Ivar Handeland (ivar.sture.handeland@remiks.no) på forhånd. 

Kontaktperson: Henrik Romsaas, telefon 992 52 495 e-post henrik.romsaas@tromso.kommune.no