Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Solneset skole

Prosjektet omfatter utvidelse av Solneset skole med opparbeiding av tilhørende utomhus område.
Illustrasjonsfoto Solneset skole

Solneset skole, tidligere Hamna skole sør, i Tromsø ble bygd i 1998, som en én-parallell skole for 1. til 7. klassetrinn. Da skolen sto ferdig var behovet større enn kapasitet. En modulbasert bygning, paviljongen/brakka, ble oppført for midlertidig bruk i 2000. I 2003 fikk skolen et tilbygg som omfattet gymnastikksal med tilhørende garderober. Skolen driftes i dag hovedsakelig som en to-parallell skole.
 
Paviljongen/brakka på Solneset skole skal erstattes og i tillegg skal skolen utvides med elevkapasitet til 350 elever mot dagens elevtall på omtrent 200. Dette for å imøtekomme fremtidig boligutbygging i området. Utvidelsen av skolen er på ca. 2420 m2. Skolens uteområde skal også oppgraderes. Oppgraderingen av uteområdet omfatter skolegård og parkering på til sammen ca. 9150 m2. Paviljongen/brakka skal rives etter at elevene har flyttet over til nytt tilbygg.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med fast pris. Det betyr at entreprenør tar mye av risikoen for at bygget leveres til riktig pris, tid og kvalitet.
 
Ferdigstilling nytt tilbygg: november 2018
Ferdigstilling utomhus: september 2019
Størrelse på tilbygg: ca. 2420 m2 (BTA)
Tilbygg dimensjonert for: 200 elever
Totalt er skolen dimensjonert for: 350 elever
Hva skjer når?
Byggearbeidene ble igangsatt i juni 2017. Arbeidet utføres som totalentreprise av Bjørn Bygg AS. Det nye tilbygget er tenkt ferdigstilt oktober/november 2018. Rivning av eksisterende modulbygg (paviljong/brakka) utføres etter at elevene er flyttet inn i nytt tilbygg. De siste utomhusarbeidene, blant annet etablering av fotballbane som plasseres der modulbygget ligger i dag, vil bli ferdigstilt høsten 2019.
 
På grunn av samtidig drift av skolen i byggetida, vil entreprisearbeidene måtte deles opp og tas i faser tilpasset elevenes tilgang til deler av skolegård og bruk av modulbygg frem til innflytting i nytt tilbygg.
 
Hva koster det?
Kostnadsrammen for detaljprosjektering og bygging er 176 millioner kroner.
 
Hvor ligger det?
Prosjektet er lokalisert på den kommunale tomten gnr. 115/bnr.1060. Tomten benyttes av Solneset skole og Solneset barnehage. Det nye tilbygget vil plasseres sør for (på baksiden av) eksisterende skolebygning. Adressen er Ringvegen 520, 9017 Tromsø.
 
Området er regulert i plan 1395 vedtatt 3.9.1997 og er regulert til skoleformål. I vedtatt reguleringsplan 1571 med tilhørende bestemmelser vedtatt 20.3.2013 er det satt av to områder til utvidelse av eksisterende skole og barnehageområde. Disse tilleggsarealene er foreløpig ikke kommunal eiendom.
 
Kontaktinformasjon: 
Seksjon for utbygging. 

 

Invitasjon til kunstnere:

Vi inviterer deg som er kunstner til åpen prekvalifisering om kunst til Solneset skole.

Kunstprosjektet skal gjennomføres i 2020. To eller muligens tre av områdene på skolen skal utformes med kunst. Hovedprosjektet vil skje utendørs og vi ser på skolebakgården som en mulig arena for kunst i uterom.

I tillegg er det tiltenkt ett til to enkeltstående mindre prosjekter innendørs på vegg av mer designrettet, grafisk, fotografisk eller illustrativ karakter, eller romlig kunst.

Stikkord for kunsten:
Mørketid, sjø, snø, sol, arktisk sommertid, måne, stjerner, univers, holdbarhet, inkludering, alle er med, grunnskole, 1. – 7. trinn over to bygg, nybygg og eldre bygg.
 
Fremdriftsplan:
5. mars: Frist for innsendelse.
Mars 2020: Avklaring om valg av kunstner(e) for direkte oppdrag.
Mars/april 2020: Oppstart og fellesbefaring for inviterte kunstnere.
Medio juni 2020: Presentasjon av ideutkast og evaluering av dette. 
Høst/vinter 2020: Ferdigstillelse (med forbehold om uterom og vanskelig montering vinterstid).
Budsjett
Den totale budsjettrammen er kr 800 000,- + mva. Dette inkluderer kunstkonsulentens arbeidstid som utgjør ca. 10-15% av budsjettet. Tentativt budsjett fordelt med kr 550 000 til kunst utendørs og 250 000 kr for kunst innendørs.
 
Hvis du sender materiell via e-post:
Send inn kort motivasjonstekst, CV og bilder av relevante tidligere arbeider i et samlet PDF-dokument på maks 5 mb i størrelse. Merk innsendingen med «Prekvalifisering [Kunst_Etternavn]» til kunstkonsulent Hilde A. Danielsen på e-post: info@hildeadanielsen.com.

Hvis du sender materiell via brevpost:
Send inn kort motivasjonstekst, CV og bilder av relevante tidligere arbeider til Tromsø kommune v/ Bjørn Owren, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Konvolutt/pakke merkes «Prekvalifisering [Kunst_Etternavn]».
 
Innsendelsesfrist er 5. mars 2020.

​Mer og detaljert info om kunstprosjektet og -planene i vedlagte «Kunstplan solneset skole» og i «Oversiktsplan for Solneset skole».

Kontaktperson: Bjørn Owren, prosjektleder i Seksjon for utbygging, Byggeprosjekt. Tlf: 918 54 832 | Bjorn.Owren@tromso.kommune.no

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: