Tilskuddet har til hensikt å øke livskvaliteten slik at målgruppen kan få en meningsfylt tilværelse. Formålet er å bidra til nye tiltak, samt støtte opp om det generelle frivillige sosiale arbeidet som skjer i kommunen

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den frivillige innsatsen og i hvilken grad dette kommer målgruppen til gode.

Her finner du mere informasjon og søknadsskjema