Internasjonal strategi skal styrke Tromsø som ledende kompetansesenter i Arktis, og ruste byen til å være et internasjonalt knutepunkt. Vi skal løfte frem de fortrinnene vi har i form av en unik arktisk kompetanse, naturgitte forutsetninger og et viktig historisk bakteppe. Dette kan kun skje gjennom et utstrakt samarbeid mellom byen og regionens mange aktører. 

​Den arktiske hovedstaden - internasjonal strategi for Tromsø kommune - mai 2018