Eidekollvegen
I januar vedtok kultur, idrett og friluftsutvalget at gatekode 81673 i Eidskjosen skulle få navnet Eidekollvegen. Kartverket har nå klaget på vedtaket. De er uenige på skrivemåten av navnet, men har også innvendinger mot valg av navn. 

Jøvik eller Jøvika?
Kartverket har også innvendinger på skrivemåten av grendenavnet Jøvik, som også fikk sitt navn vedtatt i samme utvalgsmøte i januar. De mener den riktige skrivemåten skal være Jøvika.

Ny høring
I henhold til lov om stedsnavn skal klagesaken annonseres, og sendes ut på ny høring.  Etter høringen, sendes saken på ny tilråding hos Språkrådet, og tas opp til ny behandling i kultur, idrett, og friluftsutvalget. Om klagen ikke opprettholdes vil saken bli oversendt klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse. Et vedtak i klagenemnda er endelig. Klagen fra kartverket ser du vedlagt i saken her.

Merknadsfrist 18. juni
Merknader på saken sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller Tromsø kommune, kultur og idrett, postboks 6900, 9299 TROMSØ  innen 18 juni 2020.
Gjelder det Jøvik, merkes det med sak 4/20 og for Eidekollvegen merkes det med sak 5/20.

Her kan du lese hele brevet fra Kartverket: klage på vedtak grendenavnet Jøvik og adressenavnet Eidekollvegen .pdf