Seksjon Adresse Seksjonsleder Telefon
Seksjon for arkiv Rådhuset Sissel R. Hansen 904 06 537
Seksjon for barnehage Rådhuset Berit Vassmyr 952 20 064
Seksjon for barn og familie Rådhuset Anne Lium Berger 977 39 729
Seksjon for behandling og rehabilitering Rådhuset Aud-Helene Dragland 415 72 146
Seksjon for Bydrift Ringvegen 70 Leif Harald Pedersen 970 10 800
Seksjon for byutvikling Rådhuset Laila Falck 990 23 536
Seksjon for drift og forvaltning Rådhuset Dag-Ivar Andreassen 970 10 400
Seksjon for fagopplæring Rådhuset Rune Birkelid 900 65 313
Seksjon for hjemmetjenester Rådhuset Annie Skoglund 971 73 458
Seksjon for innkjøp Rådhuset Stig Arve Nordbye 412 12 039
Seksjon for IT Storgata 74 Frode Seipäjärvi 411 40 092
Seksjon for kommunikasjon Rådhuset Pål Jakobsen 957 65 959
Seksjon for lønn og sykelønn Rådhuset Annett Nymoen 959 20 613
Seksjon for oppfølgingstjenester Rådhuset Arne Kjell Johansen 482 96 416
Seksjon for personal og organisasjon Rådhuset Anne Grete Jakobsen Hansen 971 10 801
Seksjon for politisk sekretariat Rådhuset Gry Caroline Dons 924 22 045
Seksjon for skole Rådhuset Geir Olsen 917 21 691
Seksjon for skole og voksenopplæring Rådhuset Grete Ollila 907 92 229
Seksjon for sykehjem Rådhuset Margrethe Kristiansen 472 34 906
Seksjon for utbygging Rådhuset Øystein Dale 913 32 811
Seksjon for velferd, arbeid og inkludering Rådhuset Kirsti Moslett Thunberg 977 84 940
Seksjon for utvikling, plan og eierskap Rådhuset Oddgeir Albertsen 958 00 890
Seksjon for økonomi Rådhuset Thomas Johansen 901 59 597
Servicetorget Rådhuset Marlene Uvsløkk 950 89 133
Kemneren Hjalmar Johansens gate 21 Inger Klo 951 63 436
Kommuneadvokaten Rådhuset Morten Hermansen 411 46 195


 

Administrasjonen er organisert i fire avdelinger og tre staber.

Enhetene
Enhetene utgjør kjernevirksomheten i kommunen. En enhet kan bestå av flere tjenestesteder. Enhetslederne har vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. Enhetslederne rapporterer til avdelingsdirektørene innenfor sitt virkeområde. 

Virksomheter med kommunalt eierskap
I tilfeller hvor virksomheten for eksempel må konkurrere med private bedrifter, kan det lønne seg for kommunen å danne et kommunalt foretak eller sitt eget aksjeselskap, og dermed sikre virksomheten likeverdige konkurranseforhold med konkurrentene. Tromsø parkering AS er en egen juridisk enhet og Tromsø Havn KF er kommunens kommunale foretak. Kommunen eier Remiks AS 100 % og har mer enn 40 % eierskap i TromsKraft.

Virksomheter og foretak