Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Otium bo- og velferdssenter

Seksjon for utbygging

Vi har ansvaret for å planlegge og utbygge kommunens bygg. Vi har til en hver tid flere byggeprosjekter på gang, på planleggingsstadiet og under utførelse.
 

Enhet for byggeprosjekt

Vi ivaretar byggherrerollen når kommunen oppfører bygg til egen virksomhet. Det betyr at vi bistår bestillerenheten i arbeidet deres med å utarbeide grunnlaget for prosjektet, og gjennomfører det på vegne av kommunens enheter. De siste årene har enheten årlig foretatt investeringer for i gjennomsnitt 1 milliard kroner.

Kontakt oss

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for utbygging, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø


Seksjonsleder: Øystein Dale
Telefon: 913 32 811

Enhetleder Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Pågående byggeprosjekter

 

 • Tromsøbadet Under utførelse. Ferdigstilling: Vår 2019
 • Brensholmen skole. Under utførelse. Ferdigstilling: Høst 2019
 • Otium bo- og velferdssenter. Under overtakelse - Høst 2019
 • Trudvang barnehage. Barnehage og barneboliger er innflyttet
 • Solneset skole. Utvidelse, under utførelse. Ferdigstilling: Første kvartal 2020 
 • Sommerlyst barneboliger (Sommerlystvegen). Underprosjektering. Ferdigstilling: Første kvartal 2020
 • Fergeveien bofellesskap. Under prosjektering. Ferdigstilling: Første kvartal 2020
 • Bofellesskap utviklingshemmede. Leverandørdialog pågår
 • Kroken bo- og velferdssenter. Behovsavklaring. Ferdigstilling: 2024
 • Legevakt. Behovsavklaring. Ferdigstilling: Tidligst 2021
 • Rådhus 2. Behovsavklaring og påfølgende mulighetsstudie
 • Teknisk senter. Behovsavklaring og påfølgende mulighetsstudie
 • Normalhall Storelva. Under prosjektering. Ferdigstilling: Første kvartal 2020
 • Barnehage Kroken. Behovsavklaring
 • Barnehage Storelva. Behovsavklaring
 • Barnehage Normannsgård. Behovsavklaring
 • Distriktsbarnehage Vikran. Under prosjektering. Ferdigstilling: Første kvartal 2020
 • Distriktsbarnehage Trondjord. Under prosjektering
 • Distriktsbarnehage Skittenelv. Behovsavklaring
 • Distriktsbarnehage Straumsbukta. Behovsavklaring
 • Bjerkaker skole. Utvidelse. Avklares
 • Ny ungdomsskole på Storelva. Oppstart prosjektering. Ferdigstilling: Årsskiftet 2020/2021
 • Verdensteateret. Vurdere utbygningsalternativ. Ferdigstilling: 2020
 • Rådstua teaterhus. Oppstart prosjektering. Ferdigstilling: Fjerde kvartal 2019