Seksjon for utbygging har ansvaret for planlegging og utbygging av kommunens bygg. Vi har til en hver tid flere byggeprosjekter på gang, på planleggingsstadiet og under utførelse.

Vi forvalter kommunens festetomter, erverv, utvikling og salg av ubebygd grunn, samt kommunens utbyggingsavtaler.

Kontakt oss

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for utbygging, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Ansatte


Seksjonsleder: Øystein Dale
Telefon: 913 32 811

Pågående byggeprosjekter

Prosjektkontoret ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Les mere om pågående byggeprosjekter her