Satsningsområder

  • Lesing
  • Elevsamtalen
  • Kreativitet og kultur

Aldersblanding

Et viktig tiltak for å legge bedre til rette for tilpasset opplæring, opplevelse av sosialt og faglig fellesskap og redusere grunnlaget for vold og mobbing, var innføring av aldersblanding fra høsten 2006.