Besøksadresse: Første etasje på Kvaløysletta sykehjem
Postadresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 77 60 69 10
Telefaks: 77 60 69 11

Nettside