Velkommen til Jordmortjenesten i Tromsø kommune

Besøksadresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
Åpningstid: Mandag til fredag kl 08.30-14.30

Timebestilling
Timebestilling gjøres på epost til jordmortjenesten@tromso.kommune.no

Husk å oppgi fødselsdato, beregned termindato, telefonnummer samt adresse når du bestiller time. 
E -posten er primært for timebestilling. Ikke send sensitiv informasjon, spørsmål av privat karakter eller andre opplysninger. Ved akutte hendelser ta kontakt med fastlege, legevakt eller fødeavdelingen (etter svangerskaps uke 24). Mailen er delvis betjent, men vi tilstreber at alle får svar i løpet av en uke.

Ta kontakt så tidlig som mulig
Vi oppfordrer alle gravide til å ta kontakt tidlig etter at du har vært hos din lege første gangen - bruk gjerne e-post. Dersom du tar kontakt innen uke 10-11 i svangerskapet, er vårt mål at du skal få tilbud om oppfølging av jordmor innen uke 18. Melder du deg senere, får du oppfølging av jordmor ved ledig kapasitet. Oppgi termindato ved henvendelser om terminbekreftelse. Terminbekreftelse blir sendt per post. Vi ønsker kontinuitet og prøver å tilstrebe at den gravide møter samme jordmor i konsultasjonene, men i perioder med ferieavvikling vil dette kunne avvike.

Om jordmortjenesten

Jordmortjenesten er på Sentrum helsestasjon. Her vil omsorgen gjennom svangerskapet bli tilpasset ditt behov, og foregå i et samarbeid mellom din fastlege og jordmor. Det er stor pågang for å få time hos jordmor. Ta derfor kontakt via e-post jordmortjenesten@tromso.kommune.no tidlig i svangerskapet. Tilbudet er gratis.

Møte med jordmor varer i 45 min, og inneholder ulike temaer hver gang. I perioder kan du også møte jordmor-/ medisinerstudent i praksis.

Helsestasjonens jordmortjeneste omfatter
 • samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen helse, livsstil og graviditet
 • forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
 • hjelp til familieplanlegging samt valg av prevensjon
 • henvisning ved behov
​Vi ønsker gjennom dette å skape et tilbud som inneholder kontinuitet, økt fokus på trygghet og forberedelse til foreldrerollen.

Svangerskapskonsultasjonene

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte konsultasjoner. I Tromsø kommune har vi tilbud om livsstilssamtale i uke 16-18 hos jordmor. Bestill gjerne time etter første konsultasjon hos fastlege. 

Konsultasjonene er fordelt følgende:
Uke 8 - 10 Lege
Uke 16 - 17  Jordmor
Uke 18 - 20 Tilbud om ultralydscreening på UNN
Uke 24 - 25 Jordmor/ lege for blodprov hos Rh Neg
Uke 28 - 29 Lege
Uke 32 - 33 Jordmor
Uke 36 - 37 Lege
Uke 38 - 39 Jordmor
Uke 40 - 41 Jordmor

Informasjon om Rutineultralyd finner du her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1274/Rutineultralyd%20i%20svangerskapet.pdf
Går du 7-9 dager over ultralydtermin, henvises du fødepoliklinikken UNN, og følges videre der.


 

Aktuelle tema for samtalen

Samtalen er tilpasset individuelle behov og med fokus på normale forandringer
 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med svangerskapet
 • Egenomsorg
 • Tidligere erfaringer og levevaner som kan påvirke svangerskapet
 • Abeidssituasjonen
 • Fødselsforberedelse og informasjon om oppfølging etter fødselen
Det gis tilbud om ammeveiledning samt journalskrivning til UNN
Ved hver konsultasjon kontrolleres urin, blodtrykk og barnets tilvekst. Etter uke 36 undersøkes også barnets leie 

Ta med:
 • Urinprøve
 • Helsekort for gravide
 • Blodprøvesvar fra ditt legekontor - standard blodprøver tatt hos lege er: Blodtype og antistoffer, Hb (jernverdi) HIV, Syfilis ( Lues eller Treponema), Rubella ( Røde Hunder).
 • Vedrørende Rhesus D negativ: om du er Rh D negativ vil det i svangerskapsuke 24 tas en ny blodprøve av deg, og i denne prøven vil det være mulig å se ditt barns (fosterets) RhD type. Svaret på denne prøven sendes din fastlege. Viser den blodprøven at barnet i magen er RhD negativt trenger man ikke profylakse. Viser prøven at barnet er RhD positivt vil du får to injeksjoner som kan forebygge immunisering. Den første gis omkring svangerskapsuke 28, og den andre gis etter fødsel på fødeavdeling.
Per idag er det ikke mulig for jordmor her i Tromsø å sjekke blodprøvesvar eller gi anti D, disse oppgavene utføres hos fastlegene. Ta gjerne med deg blodprøvesvar også til jordmor.

Om du har vært innlagt sykehus i utlandet de seks siste månedene skal du også screenes for MRSA. Dette gjøres hos din fastlege.

Ammeskolen

Ammeskolen er et to timers kurs om amming beregnet på førstegangsfødende. Kurset holdes av jordmor Yvonne Sollied.
 
Ammeskolen er på Sentrum helsestasjon, mandager kl 09.00-11.00

Påmelding via jordmor i svangerskapet.
 
Målet for undervisningen er å gi førstegangsfødende:
 • innsikt i hvordan det nyfødte barnet venner seg til mat etter fødselen, slik at man bedre kan forstå barnets behov og signaler de første dagene etter fødsel
 • informasjon om noen av morsmelkens egenskaper og fordeler med ammingen for mor og barn
 • trening i forskjellige ammestillinger ved å øve med dukker
 • informasjon om hvordan man kan unngå komplikasjoner som sårhet, tette melkeganger og mastitter (brystbetennelser)
 • informasjon om hvor man kan få hjelp dersom det oppstår problemer i ammeperioden
 • informasjon om hvor lenge det anbefales å amme barnet

Fødselsforberedende informasjon


Fødselsforeberedende informasjon er et gruppetilbud til førstegangsfødende i Tromsø kommune. Det er ca åtte par i hver gruppe. 

Tilbudet er på Sentrum helsestasjon, torsdager kl.13.30-15.30

Det blir gitt informasjon om følgende:
 • Forberedelse til fødselen; fysisk og mental samt om praktiske forberedelser
 • Fødselens ulike faser
 • Smertelindring
 • Partners rolle
 • Barseltid med amming
 • Det nye livet hjemme
Påmelding via jordmor i svangerskapet.
Passende tidspunkt er svangerskapsuke 32-36.
Tilbudet er gratis.

Jordmor er behjelpelig med journalskrivning til UNN.