Helsestasjonstjenesten jobber for helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år. Vi skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Åpningstider helsestasjonene

Kl 0815 - 1130 og 1215 - 1430 (1400 sommertid)

Jordmortjenesten

Kroken helsestasjon

Adresse: BA Løvoldsveg 12, 9022 Krokelvdalen
Telefon: 77 79 18 45
E-post

Avdelingsleder: Gøril Ottarsen
Telefon: 404 48 277

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmortjenesten

Kvaløysletta helsestasjon

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 901 58 086
E-post

Avdelingsleder: Ingrid Grødahl
Telefon: 404 48 283

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmortjenesten

Langnes helsestasjon

Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø
Telefon: 77 79 18 70
E-post

Avdelingsleder: Ann Merete Bremnes 
Telefon: 404 48 278

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmortjenesten

Sentrum helsestasjon

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
Telefon: 911 79 230
E-post

Avdelingsleder: Linda Dale 
Telefon: 404 48 284

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

På sentrum helsestasjon er det også svangerskapskontroller. Les mer på nettsiden til Jordmortjenesten

Stakkevollan helsestasjon

Adresse: Utsikten, 9018 Tromsø
Telefon: 77 60 47 60
E-post

Avdelingsleder: Siv Gundersen 
Telefon: 404 48 281

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmortjenesten

Tromsdalen helsestasjon

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen
Telefon: 77 60 49 70
E-post

Avdelingsleder: Gøril Ottarsen
Telefon: 404 48 277

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmortjenesten

Familiens hus med Åpen barnehage

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Åpen barnehage er et møtested for barna (0-6 år) og deres foreldre/omsorgspersoner. 

Helsestasjonsprogrammet i Tromsø kommune følger Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger.