Aktuelt

Ingen hendelser
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør. 


Informasjon til private

Informasjon til virksomheter

Prosjekter

Søknader og skjemaer

Lover og forskrifter

Vann og avløp i Tromsø kommune

Kontakt oss