Aktuelt

Melding til beboere i Flintvegen og Glimmervegen
Vi må stenge vannet i deler Flintvegen og Glimmervegen fredag 22. juni fra kl. 09.00 til kl. 11.00 på grunn av privat vedlikeholdsarbeid på stikkledning. Berørte beboere blir varslet på SMS. Vi beklager ulempene dette medfører. 
Oppdatering 21.06.18 kl. 20.15

 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør. 


Informasjon til private

Informasjon til virksomheter

Prosjekter

Søknader og skjemaer

Lover og forskrifter

Vann og avløp i Tromsø kommune

Kontakt oss