Eldrerådet har ni medlemmer, to er politisk oppnevnte representanter og syv er pensjonister. De som sitter nå er valgt fra 2015 - 2019.

Rådet er partipolitisk nøytralt, og kan behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Mer om hvorfor vi har et eldreråd kan leses i på lovdata i lov om eldreråd
Facebook-siden til Tromsø eldreråd

Kontakt eldrerådet


Har du saker som du vil at eldrerådet skal ta opp?
Kontakt medlemmer i eldrerådet eller send e- post til: postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse: Tromsø eldreråd, postboks 6900, 9299 Tromsø

Se sakene de jobber med

Sakslister og dokumenter til det enkelte møte finner du i møtekalenderen.
Eldrerådet behandler ikke personlige enkeltsaker.

Møteplan

Eldrerådet har åpne møter. Skulle du ønske å være til stede på et møte, ta gjerne kontakt med eldrerådet leder. Møterom/sted kan avvike fra planen da Eldrerådet tar sikte på å ha møter på Heracleum, Seminaret eller et av sykehjemmene i kommunen.

Møteplan for Tromsø eldreråd i 2016
Dato Tid Sted
07/01 10.00 – 14.00 Vett
09/02 10.00 – 14.00 Uvett
15/03 10.00 – 14.00 Kvaløysletta sykehjem
12/04 10.00 – 14.00 Byrådssalen
11/05 10.00 – 14.00 Vett
14/06 10.00 – 14.00 Uvett
16/08 10.00 – 14.00 Opplæringsrommet, Biblioteket
12/09 10.00 – 14.00 Vett
11/10 10.00 – 14.00 Opplæringsrommet, Biblioteket
08/11 10.00 – 14.00 Opplæringsrommet, Biblioteket
13/12 10.00 – 14.00 Uvett

Disse sitter i eldrerådet

Medlemmer
NavnPartiFunksjon
Aleksandersen Oddny
48299401
aleksandersen@hotmail.com
ELDRELEDER
Jorunn Rasmussen
95130347
k-rasmu@online.no
ELDREMEDL
Aud Overå Fyhn
91899961
ao-fyh@online.no
ELDREMEDL
Johannes Hansen
97108996
josh.han@online.no
ELDREMEDL
Inger Hansen
47668732
inger.e.b.hansen@icloud.com
ELDREMEDL
Odd M. Heide Hansen
47234300
oddmhh@gmail.com
ELDREMEDL
Rolf Karlsen
90070336
roka42@online.no
ELDREMEDL
Marie Fangel
90 96 63 80
marie.fangel@tromso.kommune.no
VMEDL
Terje Håkstad
91 59 04 10
terje.hakstad@tromso.kommune.no
SVMEDL
Nils Martin Djupen
97536343
djupenvekt@gmail.com
ELDREVARA
Margareth Pettersen
99638601
lemapett@online.no
ELDREVARA
Britt Husstad Krakeli
95898542
brithusstad@gmail.com
ELDREVARA
Ann-Inger Glesnes
91607171
a-h-gles@online.no
ELDREVARA
Ragna Schwenke
90850115
ragna.schwenke@gmail.com
RØDTVARA
Marie Helene Myreng Nilsen
416 94 077
marie.myreng.nilsen@tromso.kommune.no
FRPVARA

Har du spørsmål?

Rettelser, brutte lenker, oppdateringer og annet som bør endres eller komme med på denne siden kan meldes til kim.rainer.eriksen@tromso.kommune.no