Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med koordinator for Familiens Hus:

Line Moldestad

Åpen barnehage

Alle barn (0-6 år) og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Det er ikke en vanlig barnehage, men et møtested hvor foreldre/omsorgspersoner kan være sammen med egne og møte andre barn. Tilbudet er gratis, og passer best for barn i alderen 0-3 år. 

Det arrangeres ulike aktiviteter, blant annet barnesang i regi av Kulturskolen og arrangement i forbindelse med spesielle årstider og høytider. 

Førskolelærer og assistent er daglig tilstede i barnehagen. Til fast tidspunkter er helsesøster tilgjengelig for spørsmål om barns helse og foreldreveiledning.

Se åpningstider og adresse på barnehagenes nettsider:

Foreldreveiledning 0 - 18 år

Foreldreveiledning i gruppe

Syns du det noen ganger kan være vanskelig å være forelder? Familiens Hus tilbyr forebyggende foreldreveiledning med utgangpunkt i anerkjente metoder. Tilbudene er gratis og foregår hovedsakelig på dagtid.

De fleste foreldre møter ulike utfordringer i samlivet med barna. I perioder kan utfordringene være større og vi kan streve med å håndtere barnet/ungdommens temperamentet eller oppførsel. Andre ganger kan det være vanskelig å få hverdagen i familien til å gå i hop. De fleste foreldre ønsker å være en god støtte for barna. Deltakelse i foreldregruppe kan bidra til at du blir mer bevisst på hva du som forelder kan gjøre. Familiens hus tilbyr ulike foreldreveiledningsgrupper, både for deg som er nysgjerrig, strever litt eller har ekstra utfordringer med barna. Vi har gruppetilbud for foreldre med barn/ungdom i alderen 0-18 år. Tilbudene er gratis.

Dersom noen av disse tilbudene synes relevante for dere, kan dere ta kontakt med koordinator Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller epost for nærmere informasjon. Antall ledige plasser vil variere.

Kort presentasjon av de ulike gruppetilbudene
 • 6 - 12 år: Foreldregruppe ICDP
  Tilbudet passer både for foreldre som ønsker å bli mer bevisste på samspillet med barna og de som opplever mer utfordringer i familiehverdagen. Gruppene tar utgangspunkt i 8 tema for godt samspill, og har som mål å bevisstgjøre foreldre på barnas behov og hvordan møte disse. I samtalen legges det vekt på de positive sidene i samspillet og hvordan vi kan bygge videre på dette. Tilbudet går over åtte uker. Nytt kurs starter i januar 2019. Ledige plasser
 • 0-6 år: COS – foreldregruppe Trygghetssirkelen 
  Tilbudet kan passe for foreldre som har utfordringer med å takle barnets følelser, enten det er sutrete, sint eller gråter mye. Noen foreldre har hatt utrygg oppvekst og er bekymret for om dette vil prege egen foreldrerolle. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå hvordan de kan støtte barnet i ulike situasjoner, og gi barnet et god og trygg tilknytning. Programmet går over åtte uke a 2 timer.  Oppstart av foreldregruppe i januar 2019. Ledige plasser
 • 3-8 år: De utrolige årene – foreldregruppe
  Passer for foreldre som opplever at barna har utfordrende atferd, både hjemme og på skole/barnehage. Foreldre til 6-7 barn møtes i gruppe en gang i uka for å lære gode strategier og samspillsløsninger for å kunne håndtere barnet sitt. Kurset er praktisk orientert med øvelser og hjemmeoppgaver. Tilbudet går over 14 uker og startet opp i begynnelsen av januar og er dessverre fylt opp. Jevnlige kurs, venteliste. Meld din interesse.
 • 13-18 år: Foreldregruppe for ungdomsforeldre ICDP 
  Det er både spennende og utfordrende å få tenåringer i huset, og som foreldre har man ikke like mange treffpunkt der det passer å snakke om hvordan man skal håndtere disse utfordringene. Gruppa passer for de fleste ungdomsforeldre med større eller mindre utfordringer. Ungdomstida er sårbar, og det kan være godt å bli mer bevisst på hvordan man kan støtte ungdommene best mulig og sette grenser på en god måte. I gruppa legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer samt drøfte gleder og utfordringer i familielivet. Gruppa går over åtte uker. Neste kurs starter våren 2019. Ledige plasser.
Ved påmelding må henvisningsskjema til foreldreveiledning (DOC) (PDF) fylles ut.
Foreldreveiledningstilbud i Familiens hus.pdf

Forebyggende helsetjenester tilbyr også Bryt Voldsarven kurs i samarbeid med ATV. For nærmere informasjon kontakt ATV på epost eller telefon 77 28 11 60 eller din lokale helsestasjon. 

Blues Mothers - for nybakte mødre

Blues Mothers er en mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre der også barna deltar på samlingene. Mestringsgruppen går over ti ganger og inkluderer aktiviteter som babysang, babymassasje, babysvømming og metoder for mestring av stress/uro og bekymringer. Her er det både aktiviteter for mor og barn og undervisning om psykisk helse og samspill mellom mor-barn.

Gruppen møtes ukentlig over 10 uker med to timers varighet på hver samling. Formålet med gruppetilbudet er å styrke kvinnenes psykiske helse og fremme tilknytningen mellom mor og barn. Nye grupper startes opp hver høst og vår. Ny gruppe starter opp våren 2019.

Vil du være med?
Meld deg på til ved å kontakte koordinator Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller epost Vil du vite mer? 
uit.no kan du lese mer om bakgrunnen for tilbudet
BluesMothers - for fagfolk som hjelper nedstemte spedbarnsmødre

Familiegruppa for barn 0-6 år

Er du en småbarnsfamilie som har lite nettverk og/eller har strevd. Familiegruppa passer for familier der foreldrene har ekstra behov for å utvide nettverket, fokusere på foreldrerollen med utgangspunkt i egne utfordringer og gjøre positive aktiviteter sammen med barna.

Tid: Familiegruppa møtes tre timer hver andre uke til middag og aktiviteter.
Sted: Stakkevollan Åpen barnehage

Vil du være med? Ledige plasser! Ta kontakt med koordinator Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller epost for nærmere informasjon.

Vil du vite mer? Last ned brosjyre om famliegruppa.

Mer om Familiens Hus

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Familiens Hus i Tromsø inneholder flere tjenester for å støtte og veilede familier med barn i ulike aldre. Familiens Hus har to åpne barnehager, familiegruppe, foreldreveiledningstilbud til ulike aldersgrupper og mestringsgruppe for nedstemte mødre.

Dersom du har behov for informasjon og/ eller ønsker å drøfte tilbud, ta kontakt med koordinator Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller epost for nærmere informasjon.

Mer informasjon om modellen Familiens Hus med Åpen barnehage og helsestasjonstjenester finner du her.