Tromsøs kommuneplan 2007-2018 slår fast at barn og unges mening om hvordan sentrum og bydelene skal utvikle seg i forhold til trivsel, miljø og utfoldelse på de unges premisser, skal tas hensyn til. Fra 2006 til og med 2008 var Tromsø kommune med i det nasjonale programmet ”Grønn Barneby” som la vekt på at de unge skal få anledning til å si hvordan de mener at byen de bor og vokser opp i, skal se ut når de blir store. 

Barn og unges rett til å bli hørt er også i tråd med FNs konvensjon om barnets rettigheter som i Norge forvaltes av Barneombudet. 

I 2006 startet serien med et årlig kommunestyremøte for barn i klassetrinn 5 til 7. I 2008 ble det for første gang også avholdt et slikt møte for ungdom på skoletrinn 8 til og med 10. Oppslutningen er økende, og mange gode forslag følges opp i kommunens løpende arbeid. 

Har du spørsmål?
Kontakt ansvarlig for Barnas og ungdommens kommunestyremøter Arne O. Johansen, telefon 77 79 01 61 eller Anne Stine Rørnes, telefon 77 79 13 52.

Møteprotokoll for barnas kommunestyremøter

Møteprotokoll for ungdommens kommunestyremøter