Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. Avdelingen har fire ansatte, som skal yte bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

Vi har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i Arbeidsmiljøtjenesten tilbyr en rekke ulike tjenester. Du finner nærmere informasjon om våre tjenester fordelt på den enkelte ansatte i vedlagte oversikt.

Kontakt oss

Arbeidsmiljøtjenesten (felles epost)

Adresse
Skippergata 1 C/7 (Riebergården). Inngangen fra sør, heis eller trapp til 4. etasje eller inngangen fra lyskrysset i Skippergata - 3. etasje.

Postadresse
Tromsø kommune, Arbeidsmiljøtjenesten, Skippergata 1C, 9008 TromsøKst. leder Siv Jenssen
Telefon: 958 80 811

Bedriftslege: Ta kontakt på e-post for henvendelser 

Rådgiver/ jordmor Lillian Øyen
Fagområde: Arbeidsmedisin/ arbeidshelse
Telefon: 959 39 055

Rådgiver/ yrkeshygieniker Marte Stokvik Ovesen
Fagområde: Yyrkeshygiene
Telefon: 413 29 925

Rådgiver/ fysioterapeut Silvia Reinholdtsen
Fagområde: Ergonomi
Telefon: 975 11 526

Våre fagområder

Leder  Personal og økonomiansvar, ansvarlig for utvikling av faglig tilbud samt intern samordning og koordinering. 
Bedriftslege          Målrettet helseundersøkelser, arbeidsmedisinsk utredning / poliklinikk, helseattester, rådgivning ved inngåelse av samarbeidsplaner, bistand ved vernerunder, tilsyn og risikovurderinger, foredragsholder ved kurs med mer.
Jordmor  Gravide på jobb, rådgivning ved problemstillinger knyttet til AKAN, smittevern, vaksinasjoner, stikkskader, helsekontroller/-undersøkelser i samarbeid med lege, dialogmøter, foredragsholder ved kurs med mer.
Yrkeshygieniker  Bistand til identifisering og kartlegging samt rådgivning innen: inneklima, støy, vibrasjoner, belysning, kjemikalier, støv, samt biologiske faktorer.  Rådgivning innen systematisk HMS-arbeid og risikovurdering. Systemadministartor for det elektroniske stoffkartoteket Eco-Archive. Bistand ved tilsyn og vernerunder samt kursholder ved HMS-opplæring med mer.
Fysioterapeut  Rådgivning/veiledning innen ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidsplassvurdering, forflytningsteknikk og organisatorisk arbeidsmiljø. Bistand ved dialogmøter, sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid. Foredragsholder ved kurs, kontaktperson for IBedrift med mer, IA-arbeid.