Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser.

Klageutvalget har fem faste medlemmer som velges av kommunestyret, og velges fra formannskapets medlemmer. Når utvalget behandler saker om parkeringstillatelse til bevegelseshemmede, skal det utvides med kommuneoverlege og en brukerrepresentant. Ordførers sekretariat har sekretariatsfunksjon for klageutvalget, og skal inneha juridisk kompetanse.

Klageutvalgets møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Se møtekalender for møtedatoer.


Sekretariat

Per Limstrand, juridisk rådgiver
Telefon: 951 44 930