Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser.

Klageutvalget har fem faste medlemmer som velges av kommunestyret, og velges fra formannskapets medlemmer. Når utvalget behandler saker om parkeringstillatelse til bevegelseshemmede, skal det utvides med kommuneoverlege og en brukerrepresentant. Ordførers sekretariat har sekretariatsfunksjon for klageutvalget, og skal inneha juridisk kompetanse.
Klageutvalgets møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Klageutvalgets sekretariat

Gry C. Dons, juridisk rådgiver
Telefon: 77 79 05 43
E-post gry.caroline.dons@tromso.kommune.no
 

Møtesekretariat

 
Reglement klageutvalget

Klageutvalget 2015-2019

Medlemmer
NavnPartiFunksjon
Jarle Aarbakke

Jarle.Aarbakke@tromso.kommune.no
APLEDER
Ingrid Marie Kielland
97188394
Ingrid.M.Kielland@tromso.kommune.no
SVNESTL
Jarle Heitmann
909 34850
Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no
APMEDL
Erlend Svardal Bøe

erlend.svardal.boe@tromso.kommune.no
HMEDL
Anni B Skogman
97 71 71 75
anni.skogman@tromso.kommune.no
FRPMEDL
Tone Marie Myklevoll
41 23 88 31
tone.marie.myklevoll@tromso.kommune.no
APVARA
Marta Hofsøy
48 23 63 03
marta.hofsoy@tromso.kommune.no
APVARA
Roar Winther

Roar.Winther@tromso.kommune.no
APVARA
Ragni Løkholm Ramberg

ragni.ramberg@tromso.kommune.no
APVARA
Gunnar Pedersen
77682418
gupede@online.no
HVARA
Tormod Ingebrigtsen
97 09 37 04
tormod.ingebrigtsen@tromso.kommune.no
HVARA
Bodil Inger Ridderseth Larsen

bodil.ridderseth.larsen@tromso.kommune.no
HVARA
Gunhild Glosemeyer Johansen

gunhild.johansen@tromso.kommune.no
SVVARA
Pål Julius Austrem Skogholt

pal.julius.skogholt@tromso.kommune.no
SVVARA
Benjamin Arvola Notkevich
41328402
Benjamin.Arvola.Notkevich@tromso.kommune.no
SVVARA
Britt Hege Alvarstein

bha@tromso.kommune.no
FRPVARA
Kristoffer Kanestrøm
41 64 36 77
kk@tromso.kommune.no
FRPVARA
Christina Therese Skarheim
45 22 29 98
christina.skarheim@tromso.kommune.no
FRPVARA