Tromsø kommune har utarbeidet en egen veileder som omhandler vold i nære relasjoner.

Veilederen er et verktøy som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og skape gode rutiner for håndtering av vold i nære relasjoner hvor barn og unge er involvert.