Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og er en «drop-in»-tjeneste på skolen. Vi tilbyr samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre om det er behov for det. 
 
Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?

  • Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen spesialist kontaktes
  • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling 
  • Syn og hørselstest
  • Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
  • Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
  • Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc. 
  • Vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogrammet fra Folkehelsinstituttet

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonene i Tromsø i Forebyggende helsetjenester hvor en helsesøster har ansvar for hver av skolene. Hun møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge. Skolestartundersøkelsen gjøres på den helsestasjonen barnet har gått på i førskolealder.

Tjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. 
Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold.

Veileder til Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten