Åpningstider

Åpent fra kl. 07.00-16.45

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Besøksadresse: Brokskarvegen 224, 9057 Vikran

Postadresse: Straumsbukta og Vikran skole og barnehage, 
Straumsvegen 2095, 9106 Straumsbukta

Send oss en e-post

Telefon:
Kontor: 948 41 901
Avdelinger: 476 03 748

Fagleder: Tove Strand Bakke
Telefon: 958 00 923

Enhetsleder: Britt Roland 
Telefon: 476 46 318

Søk barnehageplass