Barn i klatretårn3

En dør inn
Vi setter barnet i sentrum og skal gi en enklere vei inn til hjelp. Vi koordinerer vårt arbeid gjennom vårt samarbeid med skole og barnevern, forebyggende helse og barnehager. 

Vi skal være lett tilgjengelig for innbyggerne og vårt mål skal være En dør inn for hjelp til barn og unge. Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester for barn og unge og få råd og veiledning og annen hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe de videre.

Seksjon for barn og familie har ansvar for Barneverntjenesten, Forebyggende helsetjenester og PPT

Kontakt oss

Seksjonsleder: Anne Lium Berger
Telefon: 977 39 729

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt

 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid
 • Barnet mitt er engstelig og redd
 • Barnet/ ungdommen min vil ikke på skolen
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette
 • Barnet mitt er mye sint
 • Barnet mitt bruker for mye tid på nett

Vanlige årsaker til at ungdom tar kontakt

 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa og trist
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom
 • Jeg er trist mye av tiden
 • Det er mye konflikter i familien min
 • Jeg er engstelig og redd i sosiale situasjoner, eller når jeg skal snakke høyt på skolen