Tromsø kommune ønsker å inngå avtaler om utleie via tilvisningsavtale med boligbyggere/ utbyggere. Avtalen vil gi kommunen rett til å henvise boligsøkere til deg som boligeier, og en leieavtale inngås mellom deg og boligsøkeren.

Tilvisningsavtale med kommunen gir muligheter for å søke om grunnlån i Husbanken. Målet er å skaffe til veie 440 nye utleieboliger. I denne omgang, gjennom tilvisningsavtaler, ser vi for oss opp mot 70 to-romsleiligheter, 30 tre-roms og 15-20 større boenheter.  Denne størrelsesorden er ikke fastlåst dersom det gis tilbud om særskilt attraktive prosjekter. Les mer om avtalen om tilvisningsrett.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt leder for boligkontoret Marianne Pleym Arctander telefon 480 44 591.

Invitasjon til leverandørkonferanse
I samarbeid med Husbanken inviterer vi til leverandørkonferanse om mulighetene til boligbyggere/utbyggere som ønsker å gi tilbud om utleie via tilvisningsrett. Konferansen holdes i Strandgata 41, Boligkontoret, rom 406 (4. etg) den 8. mai kl. 10 - 13. Her vil vi informere om kommunens boligbehov både på kort og lang sikt, utdypning av krav satt i konkurransegrunnlaget, samt orientering fra Husbanken om deres finansieringsmuligheter.