I løpet av sommeren skal turveien fra Svarthammaren til Dalheim endelig forbedres. Det betyr at vi får en tørr turvei, med et jevnt og godt underlag som tåler både gåing, sykling og løping. Det nye underlaget vil også sørge for bedre skiløyper om vinteren, og adskillig færre problemer med vann enn vi har i dag. Turveien er nå dårlig, da vann har vasket bort mye av grusen, noe som har gjort det vanskelig å komme fram på sykkel. 

Vær forsiktig
Grøftingen av den øvre delen av Turistveien fra Svarthammaren til Dalheim er allerede i gang, slik at veien tåler kjøring med tunge maskiner. Turistveien fra snuplassen til Svarthammaren er Tromsøs eldste turvei, og behøver denne forberedelsen før vi i månedsskiftet august/september legger bærelag og nytt toppdekke på veien. I tillegg gjøres grøftene dypere og bredere for å ta unna smeltevannet til våren, og stikkrennene under turveien skal utbedres.

Historisk
I og med at veien ble bygget for hånd i 1912-1916, ligger det mye historie i bakken. Veien ble etablert som gruvevei fra Tromsdalen til gruvene i Djupdalen. Blant tingene som viser veiens lange historie er tørrmurene, og de tørrmurte stikkrennene. Der disse er intakt vil vi ta vare på og brukt videre, fordi det er en del av turveiens kulturhistoriske oppbygging.

Fortsetter neste sommer
Det skal være mulig å bruke veien under hele anleggsperioden, men turgåere må være forsiktig når de passerer arbeidsstedet, og holde god avstand til maskiner i arbeid. 
I år ferdigstiller vi de 1,8 kilometerne mellom Svarthammaren og Dalheim. Neste sommer fortsetter arbeidet med de 2,5 kilometerne fra Dalheim til snuplassen, og hele veien er ferdig oppgradert til høsten 2019. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med prosjektleder:
Henrik Romsaas,
992 52 495
henrik.romsaas@tromso.kommune.no


Kart.jpg
I sommer oppgraderer vi turveien fra Svarthammaren til Dalheim. Neste sommer tar vi for oss strekningen mellom Dalheim og snuplassen.