Information in English and other languages further down.
 
Her finner du informasjon om kommunens håndtering av koronasituasjonen, og hvem du kan ta kontakt med hvis du trenger helsehjelp eller informasjon. 

Siste nytt og pandemitall

Onsdag 12. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt, antatt smittet i en annen kommune i Norge)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 284, hvorav: 
 • 62 ved koronasenteret Kroken
 • 141 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved ambulerende team
 • 3 ved luftveisklinikken
 • 74 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 2
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHI`s nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positiv og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo. Det vil være FHI`s tall som vil gå inn i historien som det korrekte.Tirsdag 11. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i en annen kommune i Norge)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 234, hvorav: 
 • 61 ved koronasenteret Kroken
 • 115 ved testsenteret i sentrum
 • 14 ved ambulerende team
 • 1 ved luftveisklinikken
 • 43 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 2
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusMandag 10. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 184, hvorav: 
 • 37 ved koronasenteret Kroken
 • 108 ved testsenteret i sentrum
 • 1 ved ambulerende team
 • 1 ved luftveisklinikken
 • 37 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 1
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 2
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusEldre nyhetsmeldinger og rapporter som tidligere er publisert her, finner du igjen under fanen «Siste nytt – arkiv» nederst på siden.

Hvor kan man testes?

NB! Unngå offentlig transport ved mistanke om covid-19!
Er det bekreftet eller mistanke om at du har covid-19-sykdom, skal du ikke ta offentlig transport. Du skal da kontakte helsepersonell for rekvirering av transport til behandlingssted. Mer informasjon om ordningen kan du lese på UNNs nettsider, eller ved å ringe vår koronatelefon på 469 07 899.Fredrik Langes gate 14 i Tromsø sentrum (drop-in / hurtigtest)

Fredrik Langes gate 14 midt i sentrum kan du møte opp uten timebestilling til såkalt «drop in»-testing.

Teststasjonen her tilbyr:
 • Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge.no hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da fremvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.  
 • Hurtigtest for reisende til Svalbard (inkludert Barentsburg). Hurtigtest betyr at du får svar på prøven etter kort tid. Attest på negativt prøvesvar er gratis for fastboende på Svalbard mot fremvisning av dokumentasjon på at man er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.
 • Hurtigtest for reisende til utlandet. Prisen er i sum 550 kroner for test og attest. NB! Det er den reisendes egen plikt å undersøke om attest på negativt prøvesvar fra hurtigtest godtas som gyldig dokumentasjon i landet man reiser til.
Teststasjonen her tilbyr ikke attest på PCR-test. Dette må avtales særskilt med koronatelefonen på 469 07 899, eller bestilles via vår digitale bestillingstjeneste, og man må oppgi i bestillingen at attest ønskes.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass på innsiden for køavvikling og det er ikke ønskelig med kø ut i gata. Det vil derfor være en egen køvakt til stede for å veilede de oppmøtte. NB! Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Åpningstider:
Klokken 09:00 - 21:00 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00) alle dager inkludert lørdag og søndag.Koronasenteret

Testing av covid-19 foregår hovedsakelig ved vårt testsenter ved gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69.
 
Ta kontakt på koronatelefonen på 469 07 899 først for å avtale tid og for nærmere informasjon om oppmøte på teststasjonen. Du kan også bestille testing via nett eller app i vår digitale bestillingstjeneste.

Prøvesvaret får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da fremvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.
 
Ønsker du en særskilt stemplet attest på at du har testet negativt mot covid-19 koster dette 550 kroner, og du  allerede i bestillingen oppgi at du skal ha dette utstedt.
 
NB! Du skal ikke møte opp ved koronasenteret uten timeavtale eller uten å ha klarert dette med koronatelefonen først.

 

Sydspissen hotell (stengt – åpen kun ved behov)

På Sydspissen hotell, kjent som Perminalen på Strandvegen 166 helt sør på Tromsøya, kan du ta drop-in-test mot covid19. Denne teststasjonen åpnes kun ved behov. Vi gjør oppmerksom på at:
 • Teststasjonen på Sydspissen ikke tilbyr hurtigtest
 • Svalbardreisende henvises til teststasjonen i Fredrik Langes gate 14
 • Det er et begrenset antall parkeringsplasser ved teststasjonen
 • Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever
 • Du må ha med legitimasjon, ha på munnbind og kunne oppgi navnet på din fastlege
 


Private aktører

 • Aleris Sykehus i Tromsø har meldt Tromsø kommune at de tilbyr koronatest for personer uten symptomer. Dette er et tilbud blant annet for dem som av ulike årsaker trenger dokumentasjon på at man ikke har korona. Kontakt- og stedsopplysninger finner du på Aleris' nettsider: Aleris Tromsø.
 • Avonova Helse (tidligere Stamina Helse) har meldt Tromsø kommune at de tilbyr koronaprøvetaking i hele landet for bedriftskunder, film- og TV-produksjoner og idrettsaktører. De kan reise fra både Tromsø og Harstad og teste større grupper hos bedrifter, teste på karantenehotell og i deres egne avdelinger. Kontakt- og stedsopplysninger finner du på Avonova Helses nettsider: Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av korona

Hvem bør eller må teste seg? / Attest for negativt prøvesvar

Bør du teste deg?

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk».

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du benytter tjenesten.

Alle med symptomer anbefales testing.

Vi følger Folkehelseinstituttets kriterier.

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.

Covid-19 har ofte følgende symptomer:
 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Sår hals
 • Sykdomsfølelse.
Det er ikke et krav at du har feber for å testes. Hvis man får en luftveisinfeksjon, bør man testes selv om man bare har milde symptomer. I tillegg kan alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg.

For barn og skoleelever: Se under fanen «For deg som er foresatt for barnehagebarn, skoleelev eller SFO-barn».

Generelt anbefales det fra Folkehelseinstituttet at alle med mistenkt covid-19-sykdom testes. Dersom du er usikker om på om du faller inn under mistanke covid-19, ta kontakt med din fastlege eller vår koronatelefon for å bli veiledet.

Folkehelseinstituttet melder også at det kan være aktuelt å teste personer uten symptomer. Ring vår koronatelefon dersom du er usikker på om du bør testes selv om du ikke har symptomer.
 

 

Flyreisende fra Tromsø til Svalbard

Regjeringen har fastsatt krav om negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Testen kan du få tatt på vår «drop in»-testing i Fredrik Langes gate 14 (Tromsø sentrum), men vi anbefaler sterkt at man tester seg på sitt opprinnelige avreisested og har med attest derfra. Mer info finner du under fanen «Hvor kan man testes?» der informasjonen for teststasjonen i Fredrik Langes gate omtales.
 

Tilreisende til Tromsø fra kommuner i Norge med høyere smittenivå (lokal anbefaling)

 • Personer som kommer til Tromsø fra andre områder i Norge med høyere smittenivå bør teste seg på dag fem etter ankomst. 
 • Ansatte (og studenter i praksis) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør, etter å ha vært på reise i områder med høyere smittenivå;
  • Teste seg så snart som mulig etter å ha kommet tilbake til Tromsø
  • Teste seg på nytt omtrent på dag fem, tidligst tre dager etter første test.
Se full oversikt under fanen «Områder i Norge med høyere smittenivå» her på siden.
 

 

Hvem skal du ringe?

 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon 469 07 899(Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen). 
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede».
 

Attest på negativ prøvesvar på covid-19

Det er en del personer som er friske, men som av ulike grunner likevel har behov for å få tatt en test på covid-19, og for å få en attest på at testen var negativ. Dette kan være i forbindelse med fritak fra karantene, slik det er beskrevet i covid-19-forskriften, eller på grunn av at arbeidsgiver krever testing.

Vårt teststed tester i utgangspunktet kun på mistanke om covid-19. Men behovet for testing av symptomfrie for å få en attest har etterhvert vist seg å være stort, så vårt teststed på Koronasenteret i Kroken tilbyr denne typen testing også.

NB! Du må allerede i timebestillingen oppgi at du trenger stemplet attest på negativt PCR-prøvesvar. Ved stor pågang for testing vil slik testing bli nedprioritert til fordel for personer med mistenkt sykdom.

Du får i etterkant av testen utstedt en skriftlig attest på norsk og engelsk som beskriver at man på den gitte datoen har gjennomført test på viruset SARS – CoV – 2, at metoden har vært PCR og at testen har vært negativ. Siden denne typen testing ikke gjøres på mistanke om sykdom må man betale for testen.

Prisen er 550 kroner for testen og attesten.

Lokale smitteverntiltak i Tromsø / Local covid-19 policies in Tromsø


Please scroll down for local infection prevention guidelines in English, Sámi, Swahili, Somali, Arabic, Russian, Turkish and Tigrinja.

Vi gjør oppmerksom på at nasjonale regler og anbefalinger som hovedregel gjelder foran lokale (kommunale) anbefalinger og regler, dersom ikke kommunen selv har innført strengere anbefalinger og regler.
 


Følgende anbefalinger gjelder lokalt i Tromsø kommune til og med 14. mai:


1. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. Du finner oversikt over kommuner under fanen «Områder i Norge med høyere smittenivå» her på siden.

2. De første 10 dagene* etter ankomst til Tromsø anbefales det å: 
 • Begrense sosiale aktiviteter 
 • Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene
 • Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørstrening sammen med andre 

Utover dette gjelder de de nasjonale tiltakene. De kan du lese om på regjeringens nettsider

*
Vi understreker at de nasjonale anbefalingene om å ha minst mulig sosial kontakt og maks fem gjester gjelder følgelig også i Tromsø, uavhengig av hvorvidt man har vært her lengre eller kortere tid enn 10 dager.

General information in different languages / Coronavirus helpline

Information about the coronavirus in English, French, Swahili and Arabic. You will find the various articles below.

Not finding all the answers here? You are welcome to call the national information hotline 815 55 015 (Monday-Friday from 08:00 to 15:30). From abroad, call (+47) 21 89 80 42. They speak english, arabic, somali, polish and urdu.

On the Norwegian Government's website you can find news, press conferences and information in Arabic, Polish, English, Somali, Tigrinya, Urdu, Turkish, Russian and Dari. 
 

ENGLISH

 
Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page. Here you will find brochures and videos about coronavirus in various languages. 
 
Information about how to avoid getting infected, or how to prevent infecting others, is to be found on this page: General advice and information to the public.

Travelling to Norway and Registration of arrival
Due to the coronavirus, individuals entering The Kingdom of Norway must provide necessary information in order to ensure compliance to the current quarantine regulations, the enhancement of our national precautionary measures and to contribute to our disease detection and tracking system. Register and read more here: EntryToNorway.no

Travelling to Tromsø?
Are you travelling from an area in Norway highly affected with the coronavirus? Please test for COVID-19 five days after arrival to Norway. The list of highly affected areas is to be found under the chapter «Lokale anbefalinger som kun gjelder i Tromsø». Call our coronavirus help line (+47) 469 07 899 for information about where and when you can be tested.

The corona vaccine offer to residents of Tromsø
All information about the corona vaccine offer to the residents of Tromsø is to be found on this site: The corona vaccine

Ten important points about the coronavirus
The virus has been named SARS-CoV-2 and is a coronavirus that can cause respiratory infection in humans. The disease is called COVID-19. Usually, the disease only results in mild symptoms, but some people can become seriously ill. Therefore, it is important that everyone helps to curb the spread of infection in society.
 
For more information, visit the Institute of Public Health’s website
 
1.
What do I do if I become seriously ill?

If you need urgent medical attention, please contact the emergency clinic (116 117) or call an ambulance (113).
If you think you may be infected, do not visit your GP, the emergency clinic, or our testing station without first calling and making an appointment over the telephone.
 
2.
Does Tromsø municipality have its own coronavirus help line?

The Tromsø municipality has its own coronavirus help line (469 07 899). Call us if you are unsure about whether you should be tested or if you know you should be tested.
 
3.
Should I be tested for Covid-19?

Take the Coronavirus Self-Check to find out if you should get tested for COVID-19. The Coronavirus Self-Check can help you:
 • Check yourself for coronavirus symptoms.
 • Learn how to protect yourself and others from COVID-19.

Which groups are being tested?
The vast majority of those tested have had an acute respiratory infection with a fever or a cough or wheezing. “Acute respiratory infection” means a recently formed respiratory infection. If a doctor (for example, your GP), has diagnosed a need for testing, this can be implemented regardless of the criteria below.
 
 • Patients requiring hospitalisation
 • Patients at/residents of health institutions
 • Health personnel who work closely with patients. These may be tested if they show mild symptoms over 48 hours without any other probable cause
 • Patients with an underlying chronic disease (cardiovascular disease, diabetes, morbid obesity, chronic renal failure, significantly reduced lung function, etc.), regardless of age
 • Persons above 65 years of age
 • Persons who have been in close proximity to someone who has been confirmed infected with COVID-19
 • Children up until the age of 10 years showing mild symptoms over a 48-hour period
 • Teachers and kindergarten staff showing mild symptoms over a 48-hour period
 • Persons who have travelled abroad in the past 14 days
 • Persons working in the police, fire, or rescue services
 • Members of the local authority’s crisis management team and their immediate colleagues

Who should I call?
·       If you need urgent medical attention and are seriously ill, call an ambulance (113)
·       If you are unwell and need medical attention, contact either your GP or the emergency clinic (116 117)
·       If you require testing and are uncertain of where to be tested, call the local authority’s coronavirus helpline on 469 07 899.
·       There is a dedicated SMS service for people with impaired hearing. Read more about this service under “For people with impaired hearing”.
 
4.
What should I do to prevent infection?
 • Stay at least one meter away from other people.
 • Stay home if you feel ill.
 • Stay home if you are in quarantine or isolation.
 • Practice good hand hygiene.
 • Practice good coughing/sneezing habits.
 • Wash your hands frequently and thoroughly.
 • If you do not have soap and water available, use a sanitizing liquid.
 • Do not cough or sneeze on others.
 • Cough or sneeze into a disposable tissue.
 • If you do not have a disposable tissue then cough or sneeze into your elbow crease. 
5.
How should I physically relate to other people indoors and outside?

In outdoor public spaces you should keep at least one meter away from other people. When you are outside, you should not be together with more than five people at the same time. This does not apply if you are with your family or people in the same household as you. Indoors, you should keep at least two metres away from other people. This does not apply to family members or people living in the same household.
 
6.
How do I follow up on infection control in the kindergarten?

The Institute of Public Health and Directorate of Education have drawn up guidelines for infection control in kindergartens.
Several measures have been implemented to limit infection and to make the opening of kindergartens safe. The three main pillars for curbing the spread of infection are:
 1. Children and adults who are sick should stay away from kindergartens.
 2. Good hygiene practices.
 3. Reduced frequency of contact between people.
7.
How do I follow up on infection control in the school?

The Institute of Public Health and Directorate of Education have drawn up guidelines for infection control in schools.
Several measures have been implemented to limit infection and to make the opening of schools safe. The three main pillars for curbing the spread of infection are:
 1. Children, adults, and members of staff who are sick should stay away from the school.
 2. Good routines for hand hygiene and cleaning.
 3. Reduced contact between people. 
8.
What happens if an infection is detected in a school or kindergarten?

If the situation develops further, we must expect that sooner or later an infection will also be detected in a child in a kindergarten or school. All schools and kindergartens are prepared for dealing with a possible infection situation. Each school and kindergarten has its own plan.
 
9.
Are you worried about a child who appears to be neglected?

For children who experience violence and neglect, this period can be especially difficult, as many children spend more time at home than they usually do. If you are concerned about a child you can call the Child Welfare Service hotline on 95 19 52 40. The line is open 24 hours a day. Children and juveniles can also call the hotline for children and juveniles on 116 111. This line is also open 24 hours a day.
 
10.
Are you pregnant?

The Institute of Public Health writes that there is currently little evidence that pregnant women are particularly prone to serious coronavirus illness.
Tromsø Municipal Authority has established a telephone hot line for pregnant women.
 
If you are pregnant and need to talk to a midwife, call 910 05 483. To book an appointment use timetiljordmor@tromso.kommune.no as before.
 

FRANÇAIS

 

Voyageurs arrivant en Norvège:

Quarantaine et hôtel de quarantaine

Dix points importants sur le coronavirus

Le virus a été nommé SARS-Cov-2 et est un coronavirus qui peut provoquer une infection respiratoire chez l’homme. La maladie est appelée covid-19. Généralement la maladie ne provoque que de légères affections, mais certaines personnes peuvent tomber très malade. Par conséquent, il est important que chacun contribue à freiner la propagation des infections dans la société.

Pour plus d’informations, voir le site Web de l’institut de la santé publique

Sources : Institut de la santé publique, Le service de la santé norvégienne et tromsø.kommune.no
 
1.
Que dois-je faire si je tombe gravement malade ?
Si vous avez besoin de soins de santé d’urgence, contactez le médecin de garde (116 117) ou l’ambulance (113).
Si vous pensez être infecté par le virus, n’allez chez votre médecin traitant, aux urgences ou dans une station de test qu’après avoir téléphoné et avoir pris un rendez-vous.
 
2.
Est-ce que la municipalité de Tromsø possède son propre numéro de téléphone pour le coronavirus ?
Concernant le coronavirus, la municipalité de Tromsø possède son propre numéro de téléphone, le 46 90 78 99. La ligne de téléphone est ouverte tous les jours de 8h30 à 22h00. Vous pouvez nous contacter si vous ne savez pas si vous devez être testé ou si vous savez que vous devez être testé.

3.
Devez-vous vous tester pour le Covid-19 ?
La grande majorité des personnes testées doivent avoir une infection aiguë des voies respiratoires accompagnée de fièvre, de toux ou de respiration difficile. Par infection respiratoire aiguë, on entend une infection respiratoire nouvellement formée. Si un médecin, par exemple le médecin traitant du patient, a évalué la nécessité d’un test, celui-ci peut être fait indépendamment des critères ci-dessous.

Quels groupes sont testés ?
 • Les patients nécessitant une hospitalisation
 • Les patients / résidents d’établissements de santé
 • Le personnel des services de santé ayant un travail proche avec les patients peuvent être testé pour des symptômes plus légers sans autre cause probable, existant depuis plus de deux jours.
 • Les patients atteints d’une maladie chronique sous-jacente (maladie du cardiaque / vasculaire, diabète, obésité maladive, insuffisance rénale chronique, altération significative des fonctions pulmonaires etc..) quel que soit leur âge.
 • Les personnes de plus de 65 ans
 • Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19
 • Les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans inclus, présentant des symptômes bénins qui ont duré plus de deux jours
 • Les enseignants et le personnel des jardins d’enfants présentant des symptômes légers qui existent depuis plus de deux jours
 • Les personnes ayant séjourné à l’étranger ces derniers 14 jours
 • Les personnes employées dans la police, les pompiers et les secouristes
 • Les membres de la gestion de crise de la municipalité et leur personnel le plus proche

Qui devez-vous appeler ?
 • Si vous avez besoin de soins de santé urgents et que vous êtes gravement malade, appelez une ambulance (113)
 • Si vous vous sentez malade et avez besoin de soins médicaux, contactez votre médecin traitant ou les urgences (116 117)
 • Si vous devez être testé ou ne savez pas si vous devez le faire, vous pouvez appeler au téléphone du coronavirus de la commune le 469 07 899.
 • Pour les malentendants, il existe un service séparé pour les SMS. Pour plus d’informations, allez sur le site consacré aux malentendants « For hørselshemmede ».
 
4.
Que devez-vous faire pour prévenir l’infection ?
 • Essayez de rester à un mètre des autres personnes
 • Restez à la maison si vous vous sentez malade
 • Restez à la maison si vous êtes en quarantaine ou en isolation
 • Ayez une bonne hygiène des mains
 • Ayez une bonne hygiène lors de la toux
 • Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement
 • Si vous ne disposez pas d’eau et de savon, vous pouvez utiliser un désinfectant
 • Evitez de tousser ou d’éternuer sur les autres
 • Tousser dans une serviette en papier et jetez-la
 • Si vous n’avez pas de serviette en papier, toussez dans le coude
 
5.
Comment devons-nous nous comporter par rapport aux autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur ?
Dans l’espace public, vous devez garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes. Lorsque vous êtes à l’extérieur, vous ne devez pas être avec plus de cinq personnes en même temps. Cela ne s’applique pas si vous êtes avec votre famille ou des personnes du même ménage. A l’intérieur, vous devez vous tenir au moins à deux mètres des autres personnes, mais cela ne s’applique pas à ceux qui sont dans la même famille ou dans le même ménage.

6.
Comment gérer le suivi du contrôle des infections dans les jardins d’enfants ?
Suivant l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé publique et la Direction de l’éducation ont élaboré des orientations pour la prévention des infections dans les jardins d’enfants.
Un certain nombre de mesures ont maintenant été prises pour limiter la contagion et rendre l’ouverture des écoles justifiables. Les trois principaux piliers pour freiner la propagation de l’infection sont :
 1.  Les enfants et les adultes malades ne doivent pas être admis dans les jardins d’enfants
 2.  Une bonne hygiène
 3.  Une fréquence de contact réduite entre les personnes 
7.
Comment gérer le suivi du contrôle des infections à l’école ?
Suivant l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé publique et la Direction de l’éducation ont élaboré ensemble des orientations pour la prévention des infections à l’école.
Un certain nombre de mesures ont maintenant été prises pour limiter la contagion et rendre possible le maintien des enfants à l’école. Les trois principaux piliers pour freiner la propagation de l’infection sont :
 1.  Eloigner de l’école les enfants, les adolescents et les personnels malades
 2.  De bonnes procédures d’hygiène des mains et de nettoyage
 3.  Des contacts réduits entre personnes
8.
Que se passe-t-il si une infection est détectée dans une école ou un jardin d’enfants ?
Si la situation évolue davantage, il faut s’attendre à ce que, tôt ou tard, une infection soit également détectée chez un enfant soit dans un jardin d’enfants soit dans une école. Toutes les écoles et tous les jardins d’enfants sont prêts à faire face à une éventuelle infection. Chaque école et jardin d’enfants a son propre plan.
 
9.
Craignez-vous que les enfants soient négligés ?
Pour les enfants victimes de violence et de négligence, cette période peut être particulièrement difficile, car beaucoup d’enfants sont plus à la maison qu’ils ne le sont habituellement. Si vous pensez qu’un enfant est maltraité dans son foyer, vous pouvez contacter le service d’urgence de la protection des enfants au numéro 95 19 52 40. Ce service est ouvert 24 heures sur 24. Les enfants et les adolescents peuvent également appeler l’alarme pour les enfants et les adolescents au 116 111. Le téléphone est ouvert tous les jours, 24h / 24.
 
10.
Etes-vous enceinte ?
Suivant l’Institut de la santé publique, il y a actuellement peu de preuves que les femmes enceintes sont particulièrement sujettes à la maladie grave du coronavirus.
La municipalité de Tromsø a mis en place un service téléphonique pour les femmes enceintes.
Si vous êtes enceinte et avez besoin de parler avec une sage-femme, contactez le numéro de téléphone 910 05 483. Les autres rendez-vous peuvent être pris comme avant à : timetiljordmor@tromso.kommune.no
 

SWAHILI


Mambo kumi muhimu kuhusu virusi vya Corona.
 
Virusi vimepata jina la SARS-CoV-2 na virusi vya Corona vinasababisha mtu kukosa pumuzi. Ugonjwa unaitwa covid-19. Kawaida ugonjwa huu unasababisha maumivu kidogo, lakini watu wengine wanaweza kuumwa sana. Ndio maana ni muhimu watu wote wachangie uambukizi usisambae katika jamii.
 
Soma habari zaidi kwenye mtandao wa Taasisi ya Afya ya Umma
Vyanzo vya habari: Taasisi ya Afya ya Umma, Afya Norway, na tromso.kommune.no
 
1.
Nitafanya nini nikiumwa vibaya?
 
Ikiwa unahitaji msada wa afya wa haraka utawasiliana na mganga wa ulinzi (116 117) au huduma za gari ya ambulensi  (113).
Unashakia kwamba umeambukizwa , hautaenda kwa mganga wako binafsi , wla mganga wa ulinzi au kituo chetu cha kupima uginjwa bila kupiga simu kwanza na kupata makubaliano ya kwamba unaweza kuenda. 

2.
Manispaa ya Tromsø ina namba ya simu ya kutumia tu juu ya Corona ?

 
Manispaa ya Tromsø ina simu juu ya Corona tu, namba ni 46 90 78 99. Simu hio inafunguliwa siku zote kuanzia saa  08:30 kufika saa 22:00. Unaweza kuwasiliana nasi ikiwa unajishakia na ikiwa hauna uhakika kama unapaswa kupimwa au ikiwa una uhakika kwamba unapaswa kupimwa.
 
3.
Unapaswa kujipimisha ugonjwa wa Covid-19?

Idadi kubwa ya watu wengi wanapimwa lazima wakuwe kwenye hali ya dharura inasababishwa na ugonjwa wa dharura wa kupumuwa vibaya na homa au wana kikohozi au wanashindwa kupumuwa. Tukisema « ugonjwa wa dharura wa kupumuwa « tunamaanisha ugonjwa wa mpya wa njia za kupumuwa. Ikiwa daktari , kwa mfano mganga wako binafsi, anatathmini kwamba ni muhimu kujipimisha unaweza ukajipimisha , hata kwamba hauko katika makundi ya watu wanatajwa hapa chini.
 
Ni makundi ya watu gani wanapimwa?
 
 • Wagonjwa wanaohitaji kulazwa.
 • Wagonjwa /Wenye wanaishi katika taasisi za afya zakutoa huduma ya  utunzanji
 • Wafanyakazi katika huduma za afya wanaehusiyana na kazi za kusaidiya wagonjwa. Wanaweza kupimwa wakiwa na dalili ndogo za ugonjwa bila kuwa na sababu zingine zilionekana kwa muda wa zaidi ya siku mbili.
 • Wagonjwa walio na ugonjwa sugu ( ugonjwa wa moyo/ ugonjwa wa mishipa, ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa kunenepa sana , ugonjwa sugu  wa mafigo, upungufu wa kutumika wa mafafa, nakadhalika) bila kujali umri wa mtu.
 • Watu zaidi wa umri wa miaka  65
 • Watu ambao waliekuwa karibu sana na mtu amehakikishiwa kuwa na ugonjwa wa  covid-19
 • Watoto wakufikisha miaka 10 wanao na dalili ndogo za ugonjwa kwa kipindi cha muda wa zaidi siku mbili.
 • Walimu na watumishi wa shule za chekechea wanao na dalili ndogo za ugonjwa kwa kipindi cha muda wa zaidi siku mbili.
 • Watu ambao wametokea kwenye safari ya nje ya nchi kwa siku 14 zilizopita.
 • Wafanyakazi katika kituo cha polisi , kituo cha kizimamoto na uokoaji. 
 • Wajumbe katika uongozi wa Manispaa kuhusu shida za dharura  na wafanyakazi walio karibu nawo.
Utapigia simu nani ?
 • Ikiwa unahitaji huduma ya afya ya haraka na unajisikia uko mgonjwa sana utapigia gari ya ambulensi (113)
 • Ikiwa unajisikia mgonjwa na unahitaji matibabu, wasiliana na daktari wako au mganga ulinzi  (116 117)
 • Ikiwa utapimwa au hauna uhakika kwamba unapaswa kupimwa unaweza kupiga simu ya manispaa ya kutumia juu ya Corona kwenye namba 469 07 899.
 • Kwa watu wana shida ya kusikia kuna huduma ya kutumia ujumbe wa simu. Soma zaidi kuhusu hiyo katika maandishi “ kwa watu wana shida ya kusikia”.

4.
Utapaswa fanya nini kwa kuzuia  maambukizi ?
 
 • Jaribu kubaki mita moja mbali na watu wengine. .
 • Baki nyumbani ikiwa unajisikia  unaumwa.  
 • Baki nyumbani ikiwa uko katika karantini ina maana kuwa chini ya uangalizi  au unatengwa na watu wengine.  
 • Kuwa na usafi wa mikono.
 • Kuwa na usafi ukiwa unakohoa.
 • Osha mikona yako vizuri mara kwa mara.
 • Ikiwa hauna maji na sabuni karibu, tumia dawa ya kuua vijijidudu.
 • Jihepushe na kukohoa au kupiga chafya ku watu wengine.
 • Koholea katika kitambaa cha karatasi ambacho unapita unatupa.
 • Ikiwa hauna kitambaa cha karatasi, koholea kwenye kiwiko cha mkono wako.  

5.
Tunapaswa kuhusiana vipi kimwili na watu wengine ndani ya nyumba na nje ?

 
Ukiwa nje katika fasi za umma, unapaswa kubaki mbali na watu wengine angalau mita mmoja . Unapokuwa nje , hawupaswi kuwa na watu zaidi ya watanu kwa wakati mmoja. Hautafuatilia hiyo ukiwa nje pamoja na watu wa familia yako au watu unaishi nawo katika nyumba mmoja. Ukiwa ndani ya jengo lazima ubaki mbali ya watu wengine angalau mita mbili , lakini hautafuatilia hiyo ukiwa pamoja na watu wa familia au watu unaishi nawo katika nyumba mmoja. 
 
6.
Itawezekana aje kufuatilia sheria za kujilinda uambukizi shule za chekechea?

Taasisi ya Afya ya Umma na Uongozi wa Elimu kwa pamoja wameandaa muongozo kwa ajili ya kuzuia maambukizi katika shule za chekechea ,  Taasisi ya Afya ya Umma imetangaza hiyo.
Kwa kuweza kupunguza maambukizi  na kuhakikisha kwamba masomo atafunguliwa , kuna hatua kadhaa  zimeandaliwa. Nguzo tatu za msingi za kuzuia maambukizi asisambae ni hizi :
 1. Watoto wagonjwa na watu wazima wa miaka ya juu hawataenda katika shule ya chekechea.
 2. Usafi mzuri.
 3. Kupunguza mawasiliano kati ya watu.
7.
Itawezekana aje kufuatilia sheria za kujilinda uambukizi shuleni?

Taasisi ya Afya ya Umma na Uongozi wa Elimu kwa pamoja wameandaa muongozo kwa ajili ya kuzuia maambukizi shuleni,  Taasisi ya Afya ya Umma imetangaza hiyo.  
Kwa kuweza kupunguza maambukizi  na kuhakikisha kwamba masomo atafunguliwa , kuna hatua kadhaa  zimeandiliwa. Nguzo tatu za msingi za kuzuia maambukizi asisambalatike ni hizi :
 
 1. Watoto wagonjwa, vijana na wafanyakazi hawataenda shuleni.  
 2. Utaratibu nzuri wa kunawa mikono na kufanya usafi.
 3. Kupunguza mawasiliano kati ya watu.
 
8.
Ni nini cha kufanya ikigunduliwa kuna mtu ameambukizwa katika shule au shule ya chekechea? 

Ikiwa hali hii inaendelea zaidi,lazima tujiandae kwamba mapema au baadaye itawezekana maambukizo agunduliwe kwa mtoto katika shule ya chekekechea au shuleni.  Shule zote na shule za chekechea zimeandaliwa kwa jinsi ya kukubiliana wakati itagunduliwa maambukizi. Kila shule ina mpango wake mwenyewe.   
 
9.
Una wasiwasi kuhusu watoto wanakosa huduma nzuri za malezi?


Kwa watoto ambao wananyanyaswa na wanakosa huduma nzuri za malezi kipindi hiki kinaweza kuwa ngumu sana , kwa kuwa watoto wengi wanabaki nyumbani kuliko kawaida. Ikiwa una wasiwasi juu ya mtoto, unaweza kuwasiliana na mlinzi wa shirika ya ustawi wa watoto kwa simu 95 19 52 40. Mlinzi wa shirika ya ustawi wa watoto unatowa huduma za uokoaji mchana na usiku. Watoto na vijana wanaweza wenyewe kupiga simu kwenye namba ya simu ya kutisha  116 111. Simu yiko wazi siku zote , mchana na usiku.
 
10.
Je, wewe una mimba ?
Kwa sasa, Taasisi ya Afya ya Umma inaandika kwamba kuna ushahidi mdogo kwamba wanawake wana mimba wanakabiliwa na ugonjwa mbaya wa virusi vya Corona.
Katika manispaa ya Tromsø, imetolewa huduma ya kuongea kwenye simu na wanawake wana mimba. 

Ikiwa wewe una mimba na unahitaji kuongea na huduma  za kuzalisha wanawake , tafadhari wasiliana kwenye namba ya simu 910 05 483. Kuomba mualiko ni kama mbele, tumia imeli timetiljordmor@tromso.kommune.no.
 

عربى

Entry rules regarding quarantine and testing (arabic)

عشر نقاط هامة عن الكرونا (korona)

لقد تسمى الفيروس بإسم سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2) و هو فيروس تاجى يمكن أن يؤدى إلى إلتهاب الجهاز التنفسى لدى البشر. المرض يسمى كوفيد – 19 (covid-19) من المعتاد أن يؤدى المرض فقط إلى أعراض طفيفة. إلا أن بعض الأشخاص قد يمرضون بشدة. لذلك  فإن من المهم أن يتعاون الجميع فى الحد من تفشى العدوى فى المجتمع.
اقرأ أكثر من خلال المواقع الخاصة بمعهد الصحة العامة

المصادر: معهد الصحة العامة (Folkehelseinstituttet)، هلسة نورجة (Helsenorge)، tromso.kommune.no (بلدية ترومسو).

1
ما الذى أقوم بفعله إذا مرضت بشدة؟
إذا كنت فى حاجة إلى المساعدة العاجلة فعليك التواصل مع الطوارئ الطبية (116 117) أو مع الإسعاف (113).
إذا كان لديك شك بأنك قد تكون مصابا، فلا يجب أن تتوجه إلى طبيب الأسرة أو مشفى الطوارئ أو مختبر الفحص قبل الإتصال و الموافقة على ذلك أولا.

2
هل لدى بلدية ترومسو (Tromsø) هاتف خاص بالكرونا؟
لدى بلدية ترومسو (Tromsø) هاتف خاص بالكرونا (46 90 78 99). و الهاتف متاح يوميا من الساعة (08:30) و (19:00) .  يمكنك الإتصال بنا إذا كنت غير متأكد مما إذا كان يتوجب عليك إجراء الفحص أو إذا كنت تعلم بالفعل بأن عليك إجراء الفحص.

3
هل يتوجب عليك إجراء فحص كوفيد – 19 (covid-19

هؤلاء أو الغالبية العظمى التى يتم فحصها يجب أن يكون لديها أعراض التهاب حاد فى الجهاز التنفسي مصحوب بالحرارة أو السعال او ضيق التنفس. المقصود من "إلتهاب حاد فى ألجهاز ألتنفسي" أى ظهور أعراض إلتهاب حاد فى الجهاز التنفسي حديثاً. أما فى حالة أن قام طبيب، على سبيل المثال الطبيب العام للمريض، بتقييم إجراء الإختبار فيمكن القيام بذلك بغض النظر عن المعايير المذكورة أدناه.
أى المجموعات معنيين بالفحص؟
 • المرضى ذوى الحاجة للفحص.
 • المرضى / المقيمين فى المعاهد الصحية.
 • العاملين بالمجال الصحى و على إتصال مباشر بالمريض بطبيعة العمل، فيمكن إجراء الإختبار لهم في حالة ظهور أعراض خفيفة بدون اسباب معروفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • المرضى ذوى الأمراض المزمنة الكامنة (أمراض القلب -/الاوعية الدموية، السكرى، السمنة المفرطة، الفشل الكلوى المزمن، القصور الواضح بوظائف الرئة، إلخ) بغض النظر عن العمر.
 • الأشخاص من هم اكبر من 65 عام.
 • الأشخاص الذين كانوا على إتصال مباشر مع حالة إصابة مؤكدة ب كوفيد – 19 (covid-19).
 • الأطفال حتى عمر 10 سنوات و كل من يكملها هذا العام بظهور أعراض و لو خفيفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • المعلمون و موظفو رياض الأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • الأشخاص الذين كانوا خارج البلاد خلال أل 14 يوما الماضية.
 • الأشخاص العاملين بالشرطة و الإطفاء و الإنقاذ.
 • أعضاء إدارة الأزمات فى البلدية و موظفيهم المباشرين.
 
من الذى يتوجب عليك الإتصال به؟
 • إذا كنت فى حاجة إلى الرعاية الصحية العاجلة و تشعر بالمرض الشديد فعليك الإتصال بالإسعاف (113)
 • إذا كنت تشعر بالمرض و فى حاجة إلى الرعاية الصحية، اتصل بطبيبك الخاص  أو غرفة الطوارئ (116 117)
 • إذا كنت تعلم بأن عليك إجراء الفحص أو اذا كنت غير متأكد مما إذا كان يتوجب عليك اجراء الفحص، فيمكنك الإتصال برقم البلدية المخصص للكرونة (469 07 899) كل يوم من الساعة (08 -20).
 • لضعاف السمع هناك خدمة خاصة عن طريق الرسائل النصية (SMS) يمكنك قراءة المزيد عن هذا من خلال المبوبة "ضعاف السمع" (For hørselshemmede).
 •  
ما الذى يتوجب عليك فعله لتجنب العدوى؟
 • حاول أن تحافظ على مسافة متر مع الآخرين.
 • عليك بالبقاء فى المنزل إذا شعرت بالمرض.
 • عليك بالبقاء فى المنزل إذا كنت فى فترة الحجر أو العزل.
 • حافظ على نظافة وقائية جيدة لليدين.
 • حافظ على نظافة وقائية جيدة أثناء السعال.
 • قم بغسل اليدين بدقة و باستمرار.
 • إذا لم يتوفر لديك الماء و الصابون فعليك بإستخدام المواد المطهرة.
 • تجنب أن تسعل أو تعطس تجاه الآخرين.
 • عليك السعل فى مناشف الجيب الورقية و التى يمكن التخلص منها.
 • إذا لم يكن لديك مناشف الجيب الورقية، استخدم مفصل الكوع فى السعل.
 
 1.  
كيف يمكننا الإتصال جسديا مع الآخرين فى الداخل و فى الخارج؟
بالنسبة للخارج فى الأماكن العامة، عليك الإلتزام بمتر واحد على الأقل مع الأشخاص الآخرين، فى الخارج عليك أن لا تجتمع مع أكثر من خمسة أشخاص فى وقت واحد، لا يسرى ذلك إذا كنت مع اسرتك أو أشخاص من نفس العائلة، فى الداخل يجب الابقاء على مترين على الأقل مع الآخرين، و لكن لا ينطبق ذلك على أفراد الأسرة أو أشخاص من نفس العائلة.

6
كيف يستطيع الشخص إتباع مكافحة العدوى فى روضة الأطفال؟
قام معهد الصحة العامة و وزارة التعليم بالتعاون على تقديم دليل إرشادى للوقاية من العدوى فى رياض الأطفال، كتب ذلك معهد الصحة العامة.
و للحد من العدوى وضمان السلامة فى فتح رياض الأطفال قد تم إتخاذ عدة إجراءات، الأركان الرئيسية الثلاثة للحد من إنتشار العدوى هى:
 1. على الأطفال و الكبار المرضى عدم التواجد فى روضة الأطفال.
 2. النظافة الوقائية الجيدة.
 3. الحد من الإفراط فى الإتصال بين الأفراد.
7
كيف يستطيع الشخص إتباع مكافحة العدوى فى المدرسة؟
قام معهد الصحة العامة و وزارة التعليم بالتعاون على تقديم دليل إرشادى للوقاية من العدوى فى المدرسة، كتب ذلك معهد الصحة العامة.
و للحد من العدوى وضمان السلامة فى فتح المدرسة قد تم إتخاذ عدة اجراءات، الأركان الرئيسية الثلاثة للحد من إنتشار العدوى هى:
 1. على الأطفال، الشباب و الكبار المرضى عدم الحضور إلى المدرسة.
 2. نظام جيد لنظافة اليدين و النظافة الوقائية.
 3. الحد من الإفراط فى الإتصال بين الأفراد.
 
ما الذى يجب فعله إذا حدثت عدوى فى إحدى المدارس أو رياض الأطفال؟
إذا تطور الوضع بشكل أكبر، فإن علينا أن نتوقع أيضا ان يتم الكشف عن إصابة لاحقة أو مسبقة لطفل فى روضة الأطفال أو المدرسة، جميع المدارس و رياض الأطفال على أتم الإستعداد لكيفية التعامل مع أى حالة إصابة محتملة، و لكل مدرسة أو روضة أطفال الخطة الخاصة بها.

9
هل أنت قلق على طفل يعانى من إهمال فى الرعاية؟
بالنسة للأطفال الذين يعانون من ممارسة العنف او الإهمال فى الرعاية فإن هذه الفترة صعبة بشكل خاص، حيث ظل العديد من الأطفال فى المنازل أكثر من المعتاد.  إذا كنت قلقا على طفل ما، يمكنك الاتصال بأمن حماية الطفل على رقم هاتف (95 19 52 40).أمن حماية الطفل متاح طوال اليوم. الأطفال و الشباب يمكنهم الإتصال شخصيا على هاتف الإنذار الخاص بالأطفال و الشباب على رقم هاتف (116 111). الهاتف متاح يوميا و طوال اليوم.

10
هل أنتى حامل؟
هناك القليل جتى الآن فيما يتعلق بأن الحوامل قد يكن عرضة لخطر الإصابة بأمراض فيروس الكرونا، حسب ما ذكر معهد الصحة العامة.
فى بلدية ترومسو (Tromsø)، تم تخصيص خدمة هاتفية منفصلة للنساء الحوامل.
إذا كنت حامل و فى حاجة للتحدث مع المتابعة النسائية (jordmor)، يمكنك الإتصال على رقم هاتف (910 05 483)، حجز الموعد يتم كما هو من قبل من خلال (timetiljordmor@tromso.kommune.no).
 
 


 

Koronatelefonen og hjelpetjenester

Tromsø kommunes koronatelefon: 469 07 899

Åpningstidene kan variere. Gjeldende åpningstider finner du øverst i artikkelen.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du eller en du står nær har behov for å bli testet, eller les mer under fanen «Hvem bør eller må teste seg?»

NB! Har du spørsmål om din egen helse, hvilke medisiner du bruker, og om medisinene du har svekker immunforsvaret ditt, må du snakke med din fastlege.

Du skal ikke møte opp på vårt koronasenter for testing uten å ha avtalt det via telefon først. Når du har avtalt testing, vil du få opplyst hvor du skal møte. Testing vil foregå gjennom luke eller som hjemmetesting.
 


Behøver du hjelp til å handle matvarer og dagligvareartikler?
Tromsø Røde Kors kan hjelpe å handle inn nødvendige dagligvareartikler og matvarer for deg som sitter i karantene eller isolasjon. Du kan ringe og bestille på telefon 776 13 661, mandag–torsdag mellom klokken 12.00 og 14.00. 

Har du lyst å ha en telefonvenn?
Ring Tromsø Røde Kors på telefon 776 13 661. Da vil vi forsøke å skaffe deg en hyggelig telefonvenn blant våre frivillige.

Er du barn eller ungdom og trenger noen å snakke med?  
«Kors på halsen» er et gratis og anonymt samtaletilbud der du kan ringe inn (eller chatte) og snakke om det du har på hjertet med Røde Kors-frivillige. «Kors på halsen» holder åpent hver dag kl. 14-22.00. Ring 800 33 321

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Barnevernvaktas døgnåpne telefon: 951 95 240
For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Barn og unge som fra før har  mange bekymringer kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt  når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til.

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Krisesenteret for Tromsø og omegn tilbyr botilbud i akutte situasjoner, individuelle samtaler og veiledning.
Ring oss på telefon 776 11 060.

TryggEst for voksne over 18 år: 907 92 000
Ta kontakt med TryggEst dersom du har behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Telefonen er åpen alle hverdager fra klokken 09:00-15:00. 

Hjelpetelefonen116 123
Mental helses døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Jordmortelefonen – egen kommunal telefontjeneste for gravide: 910 05 483
Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt.

Rask psykisk helsehjelp og rask rushjelp
Losen lavterskelsenter tilbyr samtaler og behandling via telefon for personer over 18 år. Ring infosentralen for psykisk helse og rustelefon 915 27 690. Åpent mandag til fredag 09.00 – 15.00. I påsken er telefonen døgnåpen. De som betjener telefonen kan gi psykosial støtte, råd og veiledning.

NAV Tromsøs vakttelefoner
NAV Tromsø har for tiden tre vakttelefoner for å sikre at publikum får kontakt med dem. NAV har nå stor pågang grunnet omfattende permitteringer og sterk økning i antall søknader om dagpenger, sykepenger, sosialhjelp og omsorgspenger. Du finner alle aktuelle telefonnumre og åpningstider på NAV Tromsø.

Frivillighetssentraler i Tromsø

Trenger du hjelp til å handle, praktiske gjøremål, eller bare noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med frivillighetssentraler:

Kirkens bymisjon Tromsø, telefon 77 68 48 88
E-post: post@bymisjontromso.no
 
Matsentralen, telefon 952 16 182 
Tilbyr utdeling og hjemkjøring av gratis mat til trengende.
Facebook.com/tromsoematsentral

Frelsesarmeen, telefon 77 68 31 82
Tilbyr utdeling av matposer fredager mellom klokken 11 og 13 i Grønnegata 97. Tilbyr utkjøring av mat ved behov, og er åpen for samtaler.
E-post: tromsoe@frelsesarmeen.no

Kirkene i Tromsø har stengt, men ansatte er tilgjengelige for samtaler per telefon. De kan kontaktes via sentralbordet på 77 60 50 90.
Åpningstider på telefon er mandag til fredag fra klokken 09:00 – 14:00.
For mer info se kirken.tromso.no

Områder i Norge med høyere smittenivå

De som kommer til Tromsø fra områder på listen nedenfor anbefales å teste seg på dag fem etter ankomst.   

(Listen oppdateres én gang i uken – sist oppdatert 10. mai klokken 13:47):
 

Oslo
Alver (kommune i Vestland)
Bergen (kommune i Vestland)
Bjørnafjorden (kommune i Vestland)
Dovre (kommune i Innlandet)
Drammen (kommune i Viken)
Eidfjord (kommune i Vestland)
Eidskog (kommune i Innlandet)
Eidsvoll (kommune i Viken)
Flesberg (kommune i Viken)
Fredrikstad (kommune i Viken)
Giske (kommune i Møre og Romsdal)
Halden (kommune i Viken)
Hamar (kommune i Innlandet)
Hasvik (kommune i Troms og Finnmark)
Holmestrand (kommune i Vestfold og Telemark)
Hurdal (kommune i Viken)
Indre Østfold (kommune i Viken)
Iveland (kommune i Agder)
Kragerø (kommune i Vestfold og Telemark)
Kristiansand (kommune i Agder)
Lier (kommune i Viken)
Lillestrøm (kommune i Viken)
Lindesnes (kommune i Agder)
Lyngdal (kommune i Agder)
Lørenskog (kommune i Viken)
Moskenes (kommune i Nordland)
Nannestad (kommune i Viken)
Nes (kommune i Viken)
Nesodden (kommune i Viken)
Nord-Fron (kommune i Innlandet)
Nordre Follo (kommune i Viken)
Porsgrunn (kommune i Vestfold og Telemark)
Rakkestad (kommune i Viken)
Rælingen (kommune i Viken)
Råde (kommune i Viken)
Samnanger (kommune i Vestland)
Sel (kommune i Innlandet)
Siljan (kommune i Vestfold og Telemark)
Skien (kommune i Vestfold og Telemark)
Stranda (kommune i Møre og Romsdal)
Ullensaker (kommune i Viken)
Vennesla (kommune i Agder)
Vestby (kommune i Viken)
Vestre-Toten (kommune i Innlandet)
Øyer (kommune i Innlandet)
Ålesund (kommune i Møre og Romsdal)
Ås (kommune i Viken)

Karantene, isolasjon og innreise til Norge

Skal du i karantene? Her får du råd om hva du skal og kan gjøre.
 

Nasjonale karantene- og isolasjonsbestemmelser, som også gjelder i Tromsø:


Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.

Registrer din innreise til Norge og få mer informasjon her: Om innreise til Norge – EntryToNorway.no


Karantenehotell

For å begrense såkalt importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell. Det er fire kommuner i Troms og Finnmark som har karantenehotell; Tromsø, Storfjord, Alta og Sør-Varanger.

Personer som reiser til Norge fra områder med høye smittenivåer, skal oppholde seg ti dager i karantene etter innreise.

Du skal gjennomføre karantene på karantenehotell med mindre:

A: Du kan dokumentere at du er bosatt eller har fast bopel i Norge, og oppholder deg i boligen eller annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Hvis du ikke er folkeregistrert i Norge, må du ved innreise legge frem en leiekontrakt til fast bolig, eller et dokument som viser at du eier fast bolig i Norge.

B: Du kan dokumentere at du er gift eller har felles barn med en person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til din ektefelle eller den andre forelderen. Dine mindreårige barn kan også ha innreisekarantene i samme bolig.

C: Du er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og din arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted i karantenetiden. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene.

D: Du ikke skal utføre arbeid eller oppdrag i Norge under oppholdet, og du har et annet egnet oppholdssted i karantenetiden der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må ha enerom, tilgang til eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne fremlegge en bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon om at disse vilkårene er oppfylt.

E: Du er asylsøker eller overføringsflyktning. Da vil du bli tildelt plass på et asylmottak, og skal gjennomføre karantenen der. Dersom du reiser sammen med noen som er i samme husstand som deg, kan dere gjennomføre karantene på samme oppholdssted. Det betyr at dere kan dele bad og kjøkken, og det stilles ikke krav om enerom for hver enkelt person. Dersom du ikke kan dokumentere at du tilhører en av gruppene som nevnt over, skal du på karantenehotell i karantenetiden.
 
Henvisning til karantenehotell
Hvis du skal være på et karantenehotell i 10 dager, skal du ikke reservere rom selv. Henvisning til karantenehotell blir gjort av grensepolitiet, som også informerer om gjeldende ordning. Det er viktig at du setter deg godt inn i informasjonen du får utdelt og at du forholder deg til det som står beskrevet. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første innreisested i Norge i karantenetiden.
 
Vi anbefaler alle å sette seg inn i reglene for karantenehotell i god tid før avreise.

Hva koster det å bo på karantenehotell?
Egenandelen er 500 kroner per døgn for privatpersoner og arbeidsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kroner og barn under 10 år kan bo på rom med foreldrene gratis. Disse prisene inkluderer fullpensjon. Husk å vise billett eller bording pass når du sjekker inn på hotellet. Dette for å sikre at du får redusert pris på ditt opphold.
Hvis du utvikler symptomer er det viktig at du isolerer du deg på hotellrommet og ringer legevakten på tlf. 116 117 for vurdering av helsepersonell.
 
Hvordan blir oppholdet på karantenehotellet?
Karantenehotellet har etablerte rutiner for å ivare din og andres sikkerhet. Gjester i karantene vil henvises til en egen inngang og egen etasje. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealer. Du kan forlate hotellet og gå ut i frisk luft, men må holde minst to meters avstand til andre. Personer i karantene kan bestille koronatest i løpet av sitt opphold. Kontakt koronatelefonen på 46 90 78 99 for å bestille test.
Karantenehotellene er i drift som vanlig hotell også, og det er trygt å oppholde seg der.
 
Du finner alle nasjonale regler for karantehotell som gjelder i Norge til enhver tid, også i Tromsø, på HelseNorge.no: Reisekarantene og koronahotell

For spørsmål: 
Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
 
Mer informasjon 

Til deg som har blitt testet for eller fått påvist covid-19

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.
 
Mens du venter på prøvesvar
Hold deg hjemme så lenge du har symptomer. Dersom du omfattes av karantenebestemmelsene, skal du overholde karantenen ut tiden. Om du er symptomfri og ikke omfattes av karantenekravene, rådes du likevel til å holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Dette er svært viktig for å unngå smittespredning. De du bor sammen med trenger ikke å være hjemme så lenge de selv er frisk. 

Prøven blir levert og analysert på UNN, mikrobiologen. Den vil bli analysert og svaret vil vanligvis foreligge etter 1-3 dager. Svaret ditt vil bli lagt inn på din side på helsenorge.no. Dersom du ikke finner ditt svar innen to dager, ber vi deg kontakte koronatelefonen for å sjekke hva som kan ha skjedd.

For å finne svaret kan du følge denne oppskriften
 1. Gå til helsenorge – min side på tjenester.helsenorge.no
 2. Logg inn med bank-id eller tilsvarende
 3. Gå på «Prøvesvar – resultat for test av koronavirus» 
 4. Trykk på Se resultat
Dersom du ikke får til å logget deg inn og lest beskjeden kan du ringe til koronatelefonen som da vil kunne gi deg svaret.
 
Negativ test
De fleste får negativt svar. Det betyr at vi ikke har påvist det aktuelle viruset, og at dine plager sannsynligvis er forårsaket av noen annet. Vanligvis et forkjølelsesvirus eller influensavirus.
Dersom du var i karantene før du ble testet, enten fordi du har vært i kontakt med noen som har fått påvist sykdom, eller fordi du har vært på reise skal du fullføre karantenen med samme sluttdato som tidligere.

Dersom du ikke har vært i karantene før du ble testet kan du gå på jobb når du har blitt symptomfri. Husk at det uansett er viktig å holde avstand til andre og vaske hendene ofte.
Prøvesvaret vil dukke opp automatisk på helsenorge.no
 
Inkonklusiv test
Av og til er svaret «inkonklusivt». Det vil si at det ikke er mulig å konkludere om du har blitt smittet eller ikke. Dette kan skyldes små mengder virus. Men vanligvis skyldes det at testen er overfølsom. Smitteteamet vil kontakte deg for evt. ny avtale for testing.

Positiv test
Positivt svar betyr i denne sammenhengen at du har viruset. Dersom testen er positiv blir du ringt opp og du vil få informasjon om isolasjonsregler. Alle positive personer vil bli intervjuet med skjema DHIS-2, som er et nasjonalt spørreskjema. 

Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider. Intervjuet vil hjelpe oss med å finne ut hvem du kan ha fått smitten av og hvem du kan ha smittet.

Vi ønsker også å innhente opplysninger om nærkontakter, slik at personer som kan ha fått smitte fra deg, settes i karantene. Er testen positiv, betyr det et de du bor sammen med må være i karantene. Når vi ringer deg vil du få flere opplysninger, blant annet om når du er ferdig med isolering. Du har også mulighet å stille spørsmål. 

Her kan du se hvordan vi behandler dine personopplysninger  

For å unngå smittespredning er det viktig at du følger reglene for isolering
 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til dem du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Vask overflater hyppig.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • Isoleringen varer i tre døgn etter at du er helt frisk og minst åtte dager etter at du ble syk.
Last ned og fyll ut skjemaet Til deg som har fått påvist covid 19

For foresatte for barnehagebarn, skoleelev eller SFO-barn

Når må barna holdes hjemme, og hvor mange kan de leke med nå? «Hvor mye snørr er lov?»

Smittevernrådene for grunnskoler finner du på på HelseNorge.no.

De tre hovedreglene for barnehager er:

 1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Barnehagene forholder seg til en veileder som er utstedt fra nasjonale myndigheter. Den gir føringer på hvordan hverdagen skal organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Her kan du lese smittevernveilederen for barnehager, som først og fremst har barnehageledere og -ansatte som målgruppe, men som kan være nyttig også for deg som er forelder eller foresatt.

Redusert åpningstid
Barnehager kan redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Vi gjør derfor oppmerksom på at det for noen barnehager, for kortere eller lengre perioder, kan være behov for å måtte redusere tilbudet ytterligere. Dette kan skyldes forhold som: Lokaler eller fysiske utfordringer som utfordrer inndeling av barna. 
 
Foreldre får egen informasjon fra sin barnehage hvis det på grunn av smittevern blir nødvendig å redusere åpningstid ytterligere eller nødvendigå redusere antall barn som er til stede samtidig. Dersom barnehagen har kapasitet til å utvide åpningstid vil også dette bli gjort.
 
Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner
Barnehager som har redusert åpningstid, må fortsatt opprettholde tilbudet til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Disse skal ha tilbud etter behov, selv om barnehagene driver redusert. 
 
Foreldrebetaling
Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien, er det mulig å søke om redusert pris. Les mer under «Søk om redusert foreldrebetaling».

For permisjon fra plass gjelder barnehagens vedtekter. Henvend deg direkte til den aktuelle barnehagen.
 
Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 
Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.

Tiltak i skole og SFO: 

Nasjonale myndigheter har utstedt en smittevernveileder for 1.-7. trinn og en for ungdomsskolen. Disse er først og fremst ment for skoleledere og -ansatte, men også du som er forelder eller foresatt kan ha nytte av å lese hvordan SFO- og skolehverdagen organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Noen hovedregler: 
 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre
Du kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO
For å få reduksjon med på faktura for september, må det søkes før 31. august. Søkes det etter 1. september gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Les mer og finn søknadsskjema i artikkelen «Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO»
 
Skoletilbud til barn av kronisk syke
Barn av kronisk syke skal, så langt det er mulig, gå på skolen. Dette er i tråd med føringer i veileder. Foresatte med kroniske sykdommer som ifølge FHI sin nettside kan gi risiko for korona, bes avklare med sin lege hvorvidt det er forsvarlig at deres barn får et skoletilbud. Dersom legeerklæringen tilsier at barn ikke kan delta i ordinær undervisning, må foresatte og skole i samarbeid finne gode løsninger på hvordan opplæring kan organiseres.

Opprettholde skole- og barnehagetilbud for visse grupper
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper, som er spesifisert og redegjort for på regjeringens egne nettsider:
 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Sårbare barn skal få hjelp
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn med særskilte omsorgsbehov. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.

Dette kan du lese mer om på Bufdir sine sider.

Leker
Eleven skal ikke ta med egne leker og annet utstyr hjemmefra (gjelder ikke skolebøker/utstyr). 
 
Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Det er viktig at elevene vasker hendene når de kommer til skolen.

Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 
Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.
 

Er du bekymret for barn som opplever omsorgssvikt?

For barn som opplever vold og omsorgssvikt kan perioden nå med koronasituasjonen bli ekstra vanskelig. De er ikke i barnehage eller skole, og har ikke nødvendigvis daglig kontakt med andre voksne. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Barnevernvakta har døgnberedskap. Barn og unge kan selv også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager, hele døgnet.

For hørselshemmede

Hørselshemmede og døve kan ta kontakt via SMS med vår koronatelefon eller med legevakt ved mistanke om smitte eller behov for akutthjelp.

Er du Telenor-kunde? Slik gjør du:
 • Du skriver henvendelsen din på ordinær måte og sender meldingen til telefonnummer 149. Du trenger ikke skrive noe kodeord.

Er du kunde av andre telefonoperatører? Slik gjør du:
 • Du skriver først et kodeord helt i begynnelsen av tekstmeldingen din. Kodeordet er 149. Deretter skriver du din henvendelse og sender meldingen til telefonnummer 2080.

Bestill time for koronatest via nett eller app
 • Du kan bestille time til koronatest via vår digitale bestillingsløsning. Bestilling er mulig både via nettleser (f.eks. med PC eller mac) og via app. Du finner info, instruksjoner og lenke til bestillingsskjemaet her: Her kan du bestille time for koronatest på nett

Generell informasjon og andre smitteverntiltak

På siden anbefalinger til butikker, serveringssteder og arrangører finner du kommunens anbefalinger for smittevern til butikk- og servicebransjen.

Servicetorget, Tromsø kommune: 77 79 00 00 (08:00 – 15:00)
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Andre henvendelser om korona eller covid-19
Har du opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til – eller har du spørsmål omkring Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger eller reglement – kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Ikke send oss sensitive opplysninger på e-post.

Media retter sine henvendelser til e-post-adressen kommunikasjon@tromso.kommune.no.


Vår beredskap mot korona
Tromsø kommune har en egen beredskapsplan for pandemier (verdensomspennende epidemier). Se Tromsø kommunes pandemiplan – revidert 4. februar 2020.

​Vi er bevisst på at eldre personer og personer med underliggende kroniske sykdommer er mer utsatt. Vår innsats er derfor særlig rettet mot forebyggende innsats i de deler av tjenesten – og samfunnet forøvrig – der personer er i risikogrupper. Kommunen har også en beredskap for høyt sykefravær i egne tjenester.

Vil du hjelpe – eller trenger du hjelp?
Mange mennesker i Tromsø trenger for tiden hjelp på grunn av koronasituasjonen. Facebookgruppa «Tromsø hjelper Tromsø» vil legge til rette for at du både kan motta og tilby hjelp her i tromsøområdet. Sammen med frivilligheten i Tromsø Røde Kors og Kirkens bymisjon legger Tromsø kommune til rette for god dugnadsånd. Alle som vil hjelp eller trenger hjelp kan melde seg inn.
 

Nasjonale råd og tiltak

Du finner det meste du trenger av informasjon hos nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og -tjenester:

Folkehelseinstituttes nettsider - fhi.no
Siste oppdaterte informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

Helsedirektoratets informasjonstelefon
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.


Skal du ut å reise?
Sjekk UDs reiseinformasjon i god tid før avreise.


Arrangementer og andre tilbud
Tromsø kommune følger Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende anbefalinger for arrangementer, gruppestørrelse og avstand. I perioder med høy smitte kan lokale tiltak innføres. Se fanen «Lokale anbefalinger og regler».

Smittestopp-app, smittesporing og personopplysninger

Smittestopp-app
Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Appen funker slik at hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra: Mer info om personvernhensyn og appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Om smittestopp – FHI.no

Smittesporing i Tromsø
I en pandemi som Covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge opp personer som tester positivt på Covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.
 
Formål
Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, samt formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.
 
Hvilke opplysninger samler vi inn?
Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.
 
Dersom din test er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  
 
For å få en idé om hvor du kan ha blitt smittet spør vi også om når og hvor du har vært i de siste to ukene før du ble syk, og hvilke personer du har hatt nærkontakt med i tiden fra og med 48 timer før du fikk symptomer. 

Hvem deles opplysningene med?
Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.
 
Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forhånsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonere seg frem til hvem den smittede er. 
 
I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.
 
Lagring
Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 
 
Hvilke rettigheter har du? 
 • Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg. 
 • Du har rett til korrigering 
Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.
 • Kostnadsfrie rettinger 
Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne. 

Kontaktinfo
Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet noen av spørsmålene vi jevnlig mottar, med tilhørende svar:

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 
Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.

Har Tromsø lokale karantenebestemmelser?
Nei. Fram til og med 14. april 2020 hadde Tromsø kommune egne lokale karantenebestemmelser. Samme dato ble det kunngjort at bestemmelsene ikke videreføres, og at man i Tromsø dermed forholder seg til de nasjonale bestemmelsene som vi viser til ovenfor.

Hva er en nærkontakt og hva er et smittetilfelle?
På Folkehelseinstituttets nettsider finner du til enhver tid definisjonene på mistenktsannsynlig og bekreftet smittetilfelle av covid-19 er, og definisjon på hva en nærkontakt er: Definisjoner av tilfelle og nærkontakt – FHI.no

Har Tromsø kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon torsdag den 12. mars. Telefonnummeret er 469 07 899. Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt, eller du kan benytte deg av vår digitale bestillingsløsning via nett eller app (se neste spørsmål).

Kan man bestille time til koronatesting via nett eller app?
Ja, det kan man. Gå til artikkelen «Her kan du bestille time for koronatest på nett». Der vil du finne info, lenke til vårt digitale bestillingskjema, instruksjoner for hvordan du bestiller. Du bør være klar over at det er enkelte grupper som ikke kan bruke det digitale bestillingsskjemaet. Unntakene er listet opp i artikkelen.

Hvordan kan hørselshemmede og døve ta kontakt med Tromsø kommunes koronatelefon?
Dette finner du svar på her på siden under fanen «For hørselshemmede».

Kan jeg bare møte opp på legevakta eller ved kommunens teststasjoner ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp ved vårt koronasenter i Kroken eller på legevakta uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 469 07 899 for mer info.  Du kan også bestille time via vår  digitale nettbestillingsløsning eller appen Helseboka. I perioder vil vi også ha midlertidige testsentre i drift. Dette finner du info om under fanen «Hvor kan man testes» på denne siden.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen, både lokalt og nasjonalt. Oppdaterte nasjonale kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her. For oppdaterte lokale anbefalinger, se fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar»
 
Koster det noe å teste seg for korona?
Nei. Testing er som hovedregel gratis, men i enkelte tilfeller opplever vi at personer som er friske og symptomfrie likevel har behov for å få tatt en test mot covid-19. Dette kan være for å få attest at man har testet negativt på viruset for eksempel for å bli fritatt fra karantene, slik det er beskrevet i covid-19-forskriften, eller på grunn av at arbeidsgiver krever testing. Siden denne typen testing ikke gjøres på mistanke om sykdom må man betale for testen. Prisen vil være 550 kroner for testen og attesten. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar».

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Tromsø kommune?
I forbindelse med koronavirusutbruddet har de stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 469 07 899.

Hva med oss foresatte, gravide eller vi som har barn, og som har timeavtale på helsestasjon?
Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ring din helsestasjon om du er usikker:  Gravide kan som normalt bestille time på e-post timetiljordmor@tromso.kommune.no

Hvilke smitteverntiltak gjøres på busser, ferger og båter i og rundt Tromsø?
Dette er en henvendelse som du må rette til Troms fylkestrafikk hvis det dreier seg om busser, ferger og båter i Tromsø by og i Troms og Finnmark fylke. Troms fylkestrafikk har lagt ut reiseråd og -info på deres nettsider. Dersom det gjelder Hurtigruta, må du rette spørsmålet til dem eller besøke deres nettsider. Se også fanen «Lokale smittevernstiltak» for evt. periodiske tiltak. 

Jeg skulle reise med fly fra Tromsø lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Tromsø kommunes ansvar og myndighet.

Hvilke tiltak gjøres ved Tromsø lufthavn?
På Tromsø lufthavn gjelder til enhver tid anbefalinger og regler som Avinor redegjør for på deres nettsider under «Informasjon i forbindelse med koronaviruset». I tillegg samarbeider Tromsø kommune med politiets grensekontroll om personkontroll på utenlandsreiser.

Hvordan har Tromsø kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Tromsø kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Hvem eller hva avgjør hva som er samfunnskritiske funksjoner?
Det er opp til hver virksomhet å definere hvem som har en jobb som er samfunnskritisk. Snakk med din nærmeste leder. Dersom du er usikker om du jobber i en samfunnskritisk funksjon, les detaljerte beskrivelser her.

Jeg har ikke noe sted å være i karantene. Hva gjør jeg?
Det er i utgangspunktet den enkeltes ansvar å få til dette. Vi anbefaler at man benytter muligheten til å reise hjem. Den 9. november ble det imidlertid opprettet et tilbud som kalles karantenehotell. Kort fortalt får man henvist av grensepolitiet et sted for karanteneopphold ved konkret behov. Les mer under fanen «Karantene, isolasjon og karantenehotell» lenger opp.

Hvem har ansvar for de ekstra reiseutgiftene koronasituasjonen påfører meg?
Snakk med din arbeidsgiver, ditt forsikringsselskap eller ditt kredittkortselskap (som ofte er reiseforsikring inkludert om du har betalt reisen med kredittkort).

Jeg mistenker eller vil varsle om smittevernbrudd blant en eller flere aktører i Tromsø. Hvor melder jeg inn dette?
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) uttalte på regjeringens pressekonferanse den 14. august at vi i Norge ikke har et eget «koronapoliti» og skal ikke ha det heller. Dette gjelder følgelig også i Tromsø. Dersom du har opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til, kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Har du spørsmål om Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger og regler jamfør koronasituasjonen, kan du sende dine spørsmål til samme e-post-adresse.

Hvor finner jeg den nasjonale koronaforskriften?
Den finner du i Lovdata her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Hva er en PCR-test mot korona?
PCR står for «polymerase chain reaction». Dette er standardmetoden, altså den vanligste metoden, i Norge for å teste mot koronasykdommen SARS-Cov-2. Utdypende forklaring finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Molekylær diagnostikk av SARS-Cov-2 – FHI.no

Se pressekonferanser og møter i opptak

Du finner opptak og direktesendinger av de aller fleste møtene våre på vår youtubeside: Politiske møter – Tromsø kommune. Der finner du opptak av møter og konferanser som vi under koronasituasjonen frem til og med 29. mai 2020 har sendt direkte på nett. 

For pressekonferanser om koronasituasjonen fra og med 26. mars 2020, se vår YouTube-spilleliste Pressekonferanser om koronasituasjonen i Tromsø.

29. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. mai: Kommunestyremøte

19. mai: Formannskapsmøte

14. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

11. mai: Pressekonferanse med 17. mai-komiteen

7. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

5. mai: Formannskapsmøte

30. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

24. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

22. aprilPressekonferanse om koronasituasjonen

20. april: Pressekonferanse om koronasitusjonen

17. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

16. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

15. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

14. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

8. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

7. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

7. april: Ekstraordinært formannskapsmøte

6. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

3. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

3. april: Spørretime for barn og unge

2. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

1. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

31. mars: Formannskapsmøte

31. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

30. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

26. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

25. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

24. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

23. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

20. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

19. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

18. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Formannskapsmøte

13. mars: Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

12. mars: Ekstraordinært møte i formannskapet

12. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

Siste nytt – arkiv

Fredag 7. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 179, hvorav: 
 • 56 ved koronasenteret Kroken
 • 102 ved testsenteret i sentrum
 • 1 ved ambulerende team
 • 5 ved luftveisklinikken
 • 15 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 1
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusTorsdag 6. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 207, hvorav: 
 • 56 ved koronasenteret Kroken
 • 106 ved testsenteret i sentrum
 • 1 ved ambulerende team
 • 3 ved luftveisklinikken
 • 41 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 1
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusOnsdag 5. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 216, hvorav: 
 • 60 ved koronasenteret Kroken
 • 125 ved testsenteret i sentrum
 • 2 ved ambulerende team
 • 5 ved luftveisklinikken
 • 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 11
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 2
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 10
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 Tirsdag 4. mai: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 234, hvorav: 
 • 51 ved koronasenteret Kroken
 • 139 ved testsenteret i sentrum
 • 5 ved ambulerende team
 • 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 12
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 3
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 11
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


 
Mandag 3. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn

0

Antall uten kjent smittekilde*

0

Antall tester gjennomført i går 174, hvorav: 
 • 53 i ved koronasenteret Kroken
 • 101 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved luftveisklinikken
 • 49 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 13
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 7
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd
Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 11
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 Fredag 30. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 214, hvorav: 
 • 56 i ved koronasenteret Kroken
 • 93 ved testsenteret i sentrum
 • 2 ved luftveisklinikken
 • 29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 16
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Den siste smittede er nærkontakt til en person fra en annen kommune og som har vært i Tromsø en kort periode.
I gårsdagens tall var det en feil når det gjelder båten. Totalt ti personer på båten er smittet. Feilen ble rettet kl 15:15.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 15
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 Torsdag 29. april: Dagens pandemitall 
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 249, hvorav: 
 • 59 i ved koronasenteret Kroken
 • 188 ved testsenteret i sentrum
 • 2 ved luftveisklinikken
 • 36 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 21
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Den siste positive er mannskap på båt der nå totalt ti personer har testet positiv. Det er ingen nye knyttet til det lokale utbruddet i forrige uke
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 15
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 Onsdag 28. april: Dagens pandemitall 
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 241, hvorav: 
 • 56 i ved koronasenteret Kroken
 • 149 ved testsenteret i sentrum
 • 9 ved ambulerende team
 • 3 ved luftveisklinikken
 • 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 24
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye smittede i pågående utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter  
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Tirsdag 27. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
1 (mannskap på båt)
 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 276, hvorav:
 • 44 ved koronasenteret i Kroken
 • 183 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved ambulerende team
 • 6 ved luftveisklinikken
 • 39 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 57
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Gårsdagens nye positive tilhører mannskap på båt der totalt ni personer har testet positiv.
 
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 14
Antall personer på karantenehotell 2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Mandag 26. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
9
- 8 mannskap på båt
- 1 antatt smittet i utlandet
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 221, hvorav:
 • 45 ved koronasenteret i Kroken
 • 99 ved testsenteret i sentrum
 • 16 ved ambulerende team
 • 3 ved luftveisklinikken
 • 58 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 15
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 63
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Smitte påvist på båt med mannskap på 15. Så langt er åtte påvist smittet. 

Én person med antatt smittested i utlandet. 
Testet positiv i innreisekarantene.

Ingen nye tilfeller knyttet til lokalt utbrudd siden fredag.
 
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 11
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Fredag 23. april: To nye smittetilfeller

Det er fredag registrert to nye personer smittet av koronavirus i Tromsø. Begge personene har status som nærkontakter. Totalt er det nå seks smittetilfeller i det pågående utbruddet. 

– Vi har foreløpig god oversikt over nærkontaktene til de smittede, men driver fortsatt sporingsarbeid gjennom helga. De neste par døgnene blir viktige for å få oversikt over omfanget av utbruddet, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved Koronasenteret


Fredag 23. april: Spesifisering vedr. torsdagens pressemelding

I torsdagens  pressemelding om nye smittetilfeller i Tromsø ble det opplyst om at personer som har vært innom en Kiwi-butikk på Stakkevollvegen mandag 19. april fra kl 15:00 bør ha lav terskel for å teste seg. Da det er flere Kiwi-butikker på Stakkevollvegen ønsker vi å spesifisere at den aktuelle butikken er Kiwi Stakkevollvegen, som ligger ved Politihuset.


Fredag 23. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 4
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 192, hvorav:
 • 51 ved koronasenteret i Kroken
 • 98 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved luftveisklinikken
 • 36 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 16
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Alle nye smittede tilhører et utbrudd knyttet til importsmitte. 
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Torsdag 22. april: To nye smittetilfeller i Tromsø ​
 
Det er torsdag registrert to nye tilfeller av koronasmitte i Tromsø. Begge tilfellene er koblet til importsmitte. 
En person fra Sør-Norge var på besøk i Tromsø i helga, og har senere testet positivt i sin hjemkommune. De to smittede i Tromsø har vært i kontakt med denne personen.

– Det er snakk om en ung voksen person og de smittede er venner av denne. Smittesporing pågår nå for å kartlegge nærkontakter, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune. 
 
Første tilfelle på lang tid
Fram til i dag har det vært ni dager i strekk uten nye smittetilfeller.
– Det skal ikke mye til før situasjonen snur - det ser vi et klart eksempel på nå. Selv om det etter påske er lettet på både nasjonale og lokale restriksjoner, oppfordrer vi alle til fortsatt å følge de generelle smittevernrådene. Hold avstand, være nøye med håndhygienen – og test deg hvis du har symptomer. Det er de viktigste våpnene mot smittespredning i Tromsø, sier smittevernoverlege Trond Brattland.
 
Ber butikk-kunder være oppmerksomme
– Det som er positivt i denne situasjonen er at vi har kommet tidlig i gang med smittesporing. Den første personen ble syk på mandag, og vi har allerede fått testet de fleste nærkontaktene. Vi vil ha stort fokus på å ta hurtigtest av alle nærkontakter så raskt som mulig for å få stoppet smittespredningen før dette blir et større utbrudd, sier Brattland.
 
Personer som har vært på Kiwi Stakkevollvegen ved Politihuset mandag 19. april fra klokka 15:00 og ut kvelden bes være særlig oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.


Torsdag 22. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 198, hvorav:
 • 50 ved koronasenteret i Kroken
 • 117 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved luftveisklinikken
 • 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 0
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 2
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusOnsdag 21. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 209, hvorav:
 • 55 ved koronasenteret i Kroken
 • 133 ved testsenteret i sentrum
 • 4 ved luftveisklinikken
 • 17 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 0
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 2
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusTirsdag 20. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 194, hvorav:
 • 40 ved koronasenteret i Kroken
 • 114 ved testsenteret i sentrum
 • 1 ved ambulerende team
 • 3 ved luftveisklinikken
 • 33 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 2
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 1
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 


Mandag 19. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 158, hvorav:
 • 34 ved koronasenteret i Kroken
 • 91 ved testsenteret i sentrum
 • 33 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 2
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 1
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 10
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Fredag 16. april: Lokale smittevernstiltak til og med 30. april


Tromsø kommune viderefører smittevernstiltakene for tilreisende fra områder med høyere smittetrykk. Anbefalingen om bruk av munnbind oppheves.

De nasjonale smittevernsrestriksjonene som ble innført i mars er nå opphevet. Tromsø kommune viderefører likevel noen av de lokale anbefalingene.  
 
– Per nå er importsmitte den største risikoen for smittespredning her i Tromsø. Derfor opprettholder vi anbefalingene om blant annet forsiktighet med sosial omgang de første ti dager etter ankomst Tromsø, samt testing på dag 5 etter ankomst hvis man har reist fra et område med høyere smittetrykk enn Tromsø, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune.
  
Anbefalingen om bruk av munnbind i butikker, buss og taxi videreføres ikke, med bakgrunn i den nåværende smittesituasjonen i Tromsø. 
 
– Våre anbefalinger er knyttet til smittenivå og vi forholder oss også til FHI sine anbefalinger om tiltak på ulike nivå. Det betyr at vi også tar vekk anbefalinger når vi tenker at grunnlaget for de ikke er til stede. Det lokale smittenivået er så lavt nå at vi ikke ser det nødvendig å forlenge denne anbefalingen, sier Brattland, og understreker:  
 
– Akkurat nå har vi lite smitte og god kontroll i Tromsø, men dette kan fort endre seg. Hvis smittesituasjonen snur, vil anbefalingen om bruk av munnbind kunne bli innført igjen. 
 
Lokale anbefalinger med varighet til og med 30. April: 
 
1. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. Du finner oversikt over kommuner under fanen «Områder i Norge med høyere smittenivå» her på siden. 
 
2. De første 10 dagene* etter ankomst til Tromsø anbefales det å:   
 
Begrense sosiale aktiviteter   
Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene  
Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørstrening sammen med andre  
 
Utover dette gjelder de nasjonale tiltakene. Du kan lese om disse på regjeringens nettsider
 
* Vi understreker at de nasjonale anbefalingene om å ha minst mulig sosial kontakt og maks fem  gjester gjelder følgelig også i Tromsø, uavhengig av hvorvidt man har vært her lengre eller kortere tid enn 10 dager. 


Fredag 16. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 240, hvorav:
 • 57 ved koronasenteret i Kroken
 • 117 ved testsenteret i sentrum
 • 2 ved ambulerende team
 • 1 ved luftveisklinikken
 • 57 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 10
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Torsdag 15. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 242, hvorav:
 • 57 ved koronasenteret i Kroken
 • 136 ved testsenteret i sentrum
 • 20 ved ambulerende team
 • 1 ved luftveisklinikken
 • 28 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 15
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 


Onsdag 14. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 278 hvorav:
 • 85 ved koronasenteret i Kroken
 • 160 ved testsenteret i sentrum
 • 3 ved ambulerende team
 • 5 ved luftveisklinikken
 • 13 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 15
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusTirsdag 13. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 297 hvorav:
 • 87 i Kroken
 • 169 i Sentrum
 • 3 ambulerende team
 • 2 luftveisklinikken
 • 26 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 19
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokal
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Mandag 12. april: Testsenteret på Sydspissen er nå stengt
Vår nye teststasjon på Sydspissen hadde sin, for denne perioden, siste åpningsdag i går, søndag 11. april. Vi dekker etterspørselen for testing ved vår teststasjon i Fredrik Langes gate 14 i sentrum og ved vårt koronasenter i Kroken. Vår teststasjon på Sydspissen er ikke permanent nedlagt, men åpnes kun i perioder ved behov. For detaljert informasjon, slik som åpningstider og timebestilling, se under fanen «Hvor kan man testes?»


Fredag 9. april: Følg smittevernråd og -regler under ramadan
Den islamske høytiden ramadan er nært forestående. Perioden starter den 13. april eller rundt denne datoen og varer til midten av mai. Både nasjonale myndigheter og Tromsø kommune ønsker en god høytid til alle muslimer, men minner om at smittevernråd og -regler gjelder også da. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en kortfattet veileder hvor man finner de viktigste smittevernrådene som gjelder for høytiden, blant annet for sosiale sammenkomster og samling i moské. Du finner rådene her: Smittevernråd for ramadan


Mandag 12. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 (begge nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 251 hvorav:
 • 58 Sydspissen
 • 65 Kroken
 • 73 Sentrum
 • 5 ambulerende team
 • 2 luftveisklinikken
 • 48 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 9
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 19
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd De to som testet positiv siste døgn tilhører det samme utbruddet som har pågått gjennom påska. Begge har vært i karantene og har selv ingen nye nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Vaksinetall Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»


Søndag 11. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går Totalt: 289
Sydspissen: 59
Kroken: 79
Sentrum: 119
Hurtigtester: 26
Ambulerende/luftveisklinikken: 6
Antall som er isolert pga. covid-19 12
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 22
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Lørdag 10. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 337
Sydspissen: 74
Kroken: 78
Sentrum: 165
Hurtigtester: 14
Ambulerende/luftveisklinikken: 6
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 27
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Fredag 9. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 355
Antall som er isolert pga. covid-19 19
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 48
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd De to nye som har testet positivt antas å tilhøre utbruddet som har vært i Tromsø i påska.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Vaksinetall Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»


Torsdag 8. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 365
Antall som er isolert pga. covid-19 18
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 38
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Vaksinetall Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»


Onsdag 7. april klokken 10:08: Teststasjonen på Sydspissen åpent også til helgen
Akkurat nå er det ingen kø ved vår teststasjon på Sydspissen, som har sin første åpningsdag i dag. Ved teststasjonen tilbys drop-in-test for covid19..

Åpent alle dager fra og med onsdag 7. april til og med søndag 11. april klokken 9 – 21.
 
Vi gjør oppmerksom på at:
 • Teststasjonen ikke tilbyr hurtigtest
 • Svalbardreisende henvises til teststasjonen i Fredrik Langes gate 14
 • Det er et begrenset antall parkeringsplasser ved teststasjonen
 • Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever
 • Du må ha med legitimasjon, ha på munnbind og kunne oppgi navnet på din fastlege
Velkommen innom for en drop-in-test.

Onsdag 7. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 403
Antall som er isolert pga. covid-19 19
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 53
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Vaksinetall Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»


Tirsdag 6. april: Ny, midlertidig teststasjon sør på Tromsøya
I perioden fra og med onsdag 7. april til og med fredag 9. april er det mulig å få tatt drop-in-test mot covid-19 på Sydspissen hotell, kjent som Perminalen på Strandvegen 166. Drop-in betyr at du kan møte opp uten timebestilling. Vi gjør oppmerksom på at teststasjonen her tilbyr utelukkende drop-in-testing. Teststasjonen tilbyr ikke hurtigtesting. Svalbardreisende henvises til vår teststasjon i Fredrik Langes gate 14. Det er et begrenset antall parkeringsplasser, rundt 30 plasser, ved teststasjonen. Åpningstidene er 9 – 21 alle tre dagene teststasjonen har åpent.


Tirsdag 6. april: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 hvorav;
 • 1 person nærkontakt i pågående utbrudd
 • 1 person antatt smittet annet sted i Norge.
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 370
Antall som er isolert pga. covid-19 19
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 61
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Totalt 15 personer smittet i pågående lokalt utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Vaksinetall Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»


Fredag 2. april kl 21:00: Fem nye positive
Fem nye personer har siste døgn testet positivt på covid-19 i Tromsø. Alle er kjente nærkontakter som allerede er gått i karantene. – Det positive med smittetilfellene de to siste døgn, er at smitten har blitt avdekket raskt. Dette skjer fordi man har testet seg tidlig. Det gjør at nærkontakter har gått tidlig i karantene, og vi kan si at vi har god oversikt på disse smittetilfellene. Likevel er det en påminnelse om at vi kan utsettes for smitte, selv av noen som ikke har symptomer, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune. Smittetilfellene de to siste døgn knytter seg i hovedsak til sosiale lag. – For å redusere smitten er det viktig å blant annet begrense sosial omgang, selv om det oppleves vanskelig, sier fagsjef Øivind Benjaminsen på koronasenteret. Kommuneoverlegen ber om at kunder som var på Coop Obs Jekta mandag 29. mars mellom klokken 09:00 og 16:00, og brukte selvbetjeningen, være særlig oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Kommuneoverlegen minner også om at det anbefales at personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittenivå om å teste seg på dag fem etter ankomst, eller tidligere ved kortere opphold.
 

Torsdag 1. april kl 22:48: Seks nye positive covid-19-tilfeller
Gjennom dagen i dag har til sammen seks personer testet positivt på covid-19. Fem av disse er en såkalt klynge der én person har blitt smittet utenfor Tromsø og deltatt i en sosial sammenkomst her i helgen. Deretter har ytterligere tre personer, som deltok i samme sammenkomst, testet positivt. I tillegg har ett husstandsmedlem til en av dem som deltok på sammenkomsten testet positivt.

 – Vi har kontakt med alle som deltok i sammenkomsten og skal sikre at de tester seg, noe mange av disse allerede har gjort. Vi venter på flere prøvesvar på i morgen. Situasjonen er under god kontroll, sier smittevernoverlege Trond Brattland.
 
Den siste av de i alt seks tilfellene er et enkeltstående importsmittetilfelle der vedkommende har kommet til Tromsø fra Oslo. Her har vi god kontroll og anser smittefaren rundt vedkommende for å være liten.
 
Brattland minner om at det anbefales at personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittenivå anbefales å teste seg på dag fem etter ankomst , og gjerne tidligere ved kortere opphold.
 
– Vi oppfordrer følgelig også andre til å teste seg, og de første ti dagene etter ankomst til Tromsø anbefales det å begrense sosiale aktiviteter, sier Brattland.
 
Oversikt over kommuner med høyere smittenivå finner man her på siden under fanen «Områder i Norge med høyere smittenivå».


Torsdag 1. april: Dagens pandemitall 
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 324
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 10
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Den siste smittede har testet positiv mens vedkommende var i innreisekarantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 


Onsdag 31. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
0
Antall uten kjent smittekilde*
0
Antall tester gjennomført i går
382
Antall som er isolert pga. covid-19
4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
8
Ventetid på test – befolkning (dager)
1 (drop-in i sentrum)
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
1
Kort status lokale utbrudd
Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
0
Antall personer på karantenehotell
3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Vaksinetall
Se Tromso.kommune.no/Koronavaksinen under fanen «Vaksinetallene for Tromsø»
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHI`s nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positiv og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo.
Det vil være FHI`s tall som vil gå inn i historien som det korrekte.

Tirsdag 30. mars: Ikke reis kollektivt hvis det ikke er helt nødvendig
Vi minner om de nasjonale reiserådene for perioden 25. mars til 12. april, som også gjelder innad Tromsø kommune:
 • Ikke reis kollektivt hvis det ikke er helt nødvendig
 • Dersom du  reise kollektivt, bruk munnbind

Les mer om råd og anbefalinger, som gjelder i kollektivtrafikken i tromsøområdet, hos Tromsfylkestrafikk.no.


Tirsdag 30. mars: Dagens pandemitall

 • NB! Fra og med i dag finner du oppdaterte tall for vaksineringen i Tromsø på vår samleside for koronavaksine under fanen «Vaksinetallene for Tromsø».

Antall nye positive siste døgn
0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 447
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 8
Ventetid på test – befolkning (dager)** 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager)** 1
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus

 


Mandag 29. mars kl 15:48: Tastevalg for vaksine fungerer igjen
Menyvalget hos vår koronatelefon for å bestille vaksinetime fungerer som normalt igjen nå.

Mandag 29. mars: Fastboende på Svalbard kan teste seg gratis før avreise
Alle som reiser til Svalbard må, med visse unntak, fremvise attest på negativ koronatest tatt i Norge innen 24 timer før ankomst Svalbard. Fastboende på Svalbard kan teste seg gratis før avreise til Svalbard i Fredrik Langes gate 14 i Tromsø sentrum under forutsetning av at man kan dokumentere at man er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard, eller hvis de kan fremvise arbeidsbekreftelse fra Trust Arktikugol. Mer info under fanen «Hvor kan man teste seg?» her på siden. Les også: 

Mandag 29. mars: Tastevalg for vaksinebestilling fungerer ikke
Akkurat nå er det ikke mulig å bestille vaksinetime via vår koronatelefon 46 90 78 99. Menyvalget for å bestille vaksinetime vil feilaktig opplyse innringer om at vaksinebestillingstjenesten er stengt. Vi jobber nå med å løse driftsproblemene. Øvrige funksjoner hos koronatelefonen, slik som bestillling av koronatest, er ikke rammet og fungerer som normalt. Vi minner om at man uansett kan bestille vaksinetime eller registrere seg for vaksine via vår digitale bestillingstjeneste. Les også: Hva er dokumentasjonskravene? – FHI.no

Mandag 29. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 383
 • 118 i Kroken
 • 232 i Sentrum
 • 2+ 1 hurtigtest Luftveisklinikken
 • 30 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 9
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 8
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  6855
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2835


Fredag 26. mars: Alle som er 75 år og eldre kan nå bestille vaksinetime
Alle som er 75 år og eldre kan nå bestille vaksinetime selv om man ikke har forhåndsregistrert seg eller fått SMS-invitasjon til å bestille time. Man bestiller time via vår digitale bestillingsløsning, og det er selvfølgelig lov å be en man står nær om hjelp til å bestille.

Søndag 28. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 448
 • 147 i Kroken
 • 262 i Sentrum
 • 1 Luftveisklinikken
 • 38 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 10
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 11
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  6855
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2835


Lørdag 27. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 559
 • 227 i Kroken
 • 312 i Sentrum
 • 2 ambulerende
 • 2 Luftveisklinikken
 • 16 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 18
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  6855
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2835

Fredag 26. mars: Følg vår pressekonferanse i dag klokken 13
Tema er koronasituasjonen i Tromsø, kommunens håndtering av situasjonen, og koronavaksineringen. Pressekonferansen finner sted på Tromsø rådhus og du kan følge pressekonferansen direkte via Youtube eller på våre nettsider her: Pressekonferanse om koronasituasjonen kl 13

Fredag 26. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
1 (antatt smittet i Oslo)
Antall uten kjent smittekilde*
0
Antall tester gjennomført i går
603
 • 232 i Kroken
 • 328 i Sentrum
 • 3 Luftveisklinikken
 • 40 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19
19
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
75
Ventetid på test – befolkning (dager)
0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
0
Kort status lokale utbrudd
Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
1
Antall personer på karantenehotell
4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
 6837
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
2824
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer)
899
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer)
2439
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem
38 839


Torsdag 25. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 573
 • 143 i Kroken
 • 392 i Sentrum
 • 5 ambulerende team
 • 3 luftveisklinikken
 • 30 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 22
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 120
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Den siste positive er knyttet til utbruddet ved Ramfjord skole. Vedkommende er nærkontakt og har vært i karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  5461
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2777
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 896
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 2049
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 784


Onsdag 24. mars: Testtilbud åpent også i påsken
Våre teststasjoner holder åpent også i påskedagene. Vi anbefaler at man tester seg om man kommer fra et område med høyt smittetrykk og dersom man har mindre eller større symptomer på forkjølelse eller luftveisplager. Åpningstidene hver dag fra og med 31. mars til og med 5. april er:

 • Teststasjonen i Tromsø sentrum, Fredrik Langes gate 14 

09:00-11:00, 12:00-14:30, 15:30-18:00 og 19:00-21:00. Her er det drop-in testing.

 • Koronasenteret i Kroken

Ring koronatelefonen 469 078 99 (åpent 08:30 - 22:00 hver dag) eller bestill time via vår digitale timestillingsløsning.


Onsdag 24. mars: Kommunen ser på konsekvensene av nasjonale tiltak
Regjeringen har nylig innført nye, strenge nasjonale smitteverntiltak. Tiltakene skal bidra til å slå ned smitten i områder med stor smitte, og bidra til å hindre at smitten sprer seg til områder med liten smitte. Tiltakene gjelder for hele landet, og vi i kommunen arbeider nå med hva hvert enkelt tiltak medfører av konsekvenser for den enkelte, næringsaktører, frivillig arbeid, fritidsaktivitet og andre. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette straks dette er klart fra kommunens side. Den oppdaterte, nasjonale koronaforskriften er å finne i Lovdata: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)


Onsdag 24. mars: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 483
 • 151 i Kroken
 • 284 i Sentrum
 • 3 ambulerende team
 • 4 luftveisklinikken
 • 11 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 26
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 122
Ventetid på test – befolkning (dager) 3 (men god kapasitet på drop-in)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  4948
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2768
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 894
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1617
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 651
Tirsdag 23. mars: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 438
 • 118 i Kroken
 • 286 i Sentrum
 • 6 ambulerende team
 • 2 luftveisklinikken
 • 32 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 26
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 132
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Gårsdagens nye tilfelle tilhører ikke noe utbrudd, men har vært i innreisekarantene
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 10
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**  4613
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2761
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 893
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1496
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 600
 Dagens pandemitall søndag 21. mars (per klokken 24.00 natt til søndag):

Antall positive siste døgn
2
Antall positive uten kjent smittekilde
0
Totalt antall tester siste dag
292
- 119 i Kroken
- 150 i Sentrum
- 4 ambulerende team
- 15 hurtigtester
- 4 Luftveisklinikken
Antall som er isolert pga covid-19
25
Antall i karantene pga å være nærkontakt
167
Ventetid på test - befolkning (dager)
0
Ventetid på test  - helsepersonell (dager)
0
Kort status lokale utbrudd: 
Seks smittede personer er knyttet til smitte ved Ramfjord skole. 
Skolen er stengt til og med mandag 22.03.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
0
Antall personer på karantenehotell
13
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose
vaksine i regi av Tromsø kommune**
4613
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose
vaksine i regi av Tromsø kommune**
2761
 

*

Lørdag 20. mars: Dette er anbefalingene som gjelder i Tromsø fra og med i dag
 

1. Det anbefales bruk av munnbind når avstand ikke kan overholdes på kollektivtransport, i butikker og andre steder der folk samles.  

2. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. 

3. De første 10 dagene etter ankomst til Tromsø anbefales det å: 
 • Begrense sosiale aktiviteter 

 • Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene

 • Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørs trening sammen med andre 

Utover dette gjelder de generelle nasjonale anbefalingene.

Onsdag 17. mars: Ett nytt smittetilfelle i Tromsø. En barnehagebase i karantene. En ansatt i Eidhaugen barnehage på Kvaløya er smittet med covid-19. Basen vedkommende jobber på er stengt, og fire ansatte og 16 barn er satt i karantene. Alle foresatte i barnehagen er informert via Transponder. Den smittede er bosatt i Balsfjord kommune, og er et av de smittetilfellene som ble registrert der i går. Smittekilden er foreløpig ukjent. –  Det pågår nå sporingsarbeid for å kartlegge bevegelsene til personen i smitteførende periode. Vi følger situasjonen nøye, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret i Tromsø. Dagens pandemitall lørdag 20. mars:

Antall nye positive siste døgn
2
Antall uten kjent smittekilde*
1, smittesporing pågår
Antall tester gjennomført i går
408
 • 116 i Kroken
 • 226 i Sentrum
 • 0 ambulerende team
 • 2 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19
26
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
171
Ventetid på test – befolkning (dager)
0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
0
Kort status lokale utbrudd
Av de smittede er 5 personer knyttet til smitte ved Ramfjord skole. På grunn av uklarheter i varighet og omfang av smitten er skolen stengt til og med mandag, og det gjennomføres testing av ansatte og elever i dag.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
0
Antall personer på karantenehotell
17
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
 4613
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
2761
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer)
893
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer)
1496
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem
38 491
 
Dagens pandemitall fredag 19. mars:

Antall nye positive siste døgn
6 (alle er nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde*
0
Antall tester gjennomført i går
405 hvorav:
 • 126 i Kroken
 • 250 i Sentrum
 • 4 ambulerende team
 • 29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19
27
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
241
Ventetid på test – befolkning (dager)
0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
0
Kort status lokale utbrudd
Av de smittede er fire personer knyttet til smitte ved Ramfjord skole. På grunn av uklarheter i varighet og omfang av smitten er skolen stengt til og med mandag, og det gjennomføres testing av ansatte og elever i dag.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
0
Antall personer på karantenehotell
16
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
 4601
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
2761
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer)
892
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer)
1490
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem
38 491Torsdag 18. mars: Dagens pandemitall (per 17. mars kl. 24:00)

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går
527, hvorav:
 
- 124 ved koronasenteret i Kroken
- 266 ved testsenteret i sentrum
- 3 ved ambulerende team
- 118 testet ved Ramfjord skole
- 16 hurtigtester
 
Antall som er isolert pga. covid-19 32
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 280
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Mange testet i går i forbindelse med nye smittede uten kjent kilde. Flere testet med hurtigtest, men hoveddelen av svarene kommer i løpet av dagen i dag.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 16
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4249
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2711
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 877
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1232
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 457
 

Onsdag 17. mars: Dagens pandemitall (per kl. 24:00 16. mars)

Antall nye positive siste døgn 6 (4 nærkontakter, to ukjente)
Antall uten kjent smittekilde* 2
Antall tester gjennomført i går
424, hvorav:
- 134 ved testsenteret i Breivikahallen
- 113 ved koronasenteret i Kroken
- 169 ved testsenteret i sentrum
- 3 ved ambulerende team
- 5 hurtigtester
 
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 263
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Etter noen timer med kontroll har det dukket opp flere med ukjent kilde. En husstand med flere smittede, og en person med kopling til annen kommune. Smittesporing og testing må gjennomføres for å få oversikt over situasjonen
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 15
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4211
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2705
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 875
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1229
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 423
 
Tirsdag 16. mars: Det er tirsdag registrert fire nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. En Tromsø-skole er berørt.  


En av personene er en nærkontakt til et allerede kjent tilfelle. For de tre andre er opprinnelsen til smitten fortsatt ukjent, og smittesporing pågår. Disse tre er hverandres nærkontakter, og bor på samme adresse.  

En av de smittede er ansatt på Ramfjord skole. Fire ansatte, alle elever på 1. trinn, samt enkeltelever i 2. og 3. trinn på skolen er nå satt i karantene. Alle foresatte er kontaktet via skolens informasjonskanal Transponder.  
 
Det blir opprettet testtilbud i gymsalen på Ramfjord skole mellom kl. 10:00 og 11:00 onsdag.  
 
En av de smittede har vært på Rema 1000 på Pyramiden i Tromsdalen mandag 15. mars mellom 10:30 og 11.00. Personer som har vært her i dette tidsrommet bes om å være oppmerksom på forkjølelse og luftveissymptomer, og om å ha lav terskel for å teste seg.  

– Selv om de siste ukenes smitteutbrudd er rammet inn, er vi i en sårbar situasjon der vi vet at det vil dukke opp nye smittetilfeller. Derfor er det fortsatt viktig at folk fortsetter å følge de nasjonale og lokale smittevernsrådene; hold avstand, bruk munnbind og unngå for mye sosial kontakt. Vi vurderer situasjonen fra dag til dag, og det vil raskt kunne komme endringer i tiltakene, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune. 

 
Onsdag 17. mars: Dagens pandemitall (per 16. mars kl. 24:00) 
Antall nye positive siste døgn 6 (4 nærkontakter, to ukjente)
Antall uten kjent smittekilde* 2
Antall tester gjennomført i går
424, hvorav:
- 134 ved testsenteret i Breivikahallen
- 113 ved koronasenteret i Kroken
- 169 ved testsenteret i sentrum
- 3 ved ambulerende team
- 5 hurtigtester
 
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 263
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Etter noen timer med kontroll har det dukket opp flere med ukjent kilde. En husstand med flere smittede, og en person med kopling til annen kommune. Smittesporing og testing må gjennomføres for å få oversikt over situasjonen
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 15
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4211
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2705
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 875
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1229
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 423
 

Tirsdag 16. mars: Kontroll på smitteutbrudd - lokal forskrift forlenges ikke/nye anbefalinger ​Etter en massiv innsats de siste ukene er smitteutbruddet i Tromsø nå under kontroll, og den lokale forskriften forlenges ikke. Tromsø kommune kommer med nye anbefalinger til befolkning og tilreisende. 

Utbruddet startet torsdag 25. februar og mer enn 100 personer har blitt smittet. Blant annet har seks skoler og én barnehage blitt berørt. 
Den siste uken har 21 personer testet positiv. Kun én av disse har ukjent smittekilde. De siste tre dagene har åtte personer testet positiv, alle disse har vært i karantene og får dermed ingen nye nærkontakter. 

– På bakgrunn av dette kan man nå konkludere med at utbruddet er slått ned. Fremdeles vil det nok være noen av nærkontaktene som blir syke og tester positiv, men disse vil da ha vært i karantene i flere dager, og vil ikke spre smitte til nye personer, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune. 

For å stoppe utbruddet har det blitt gjennomført omfattende testing og stor innsats på smittesporing. Mer enn 110 personer har jobbet fulltid i førstelinja med dette; koronasenteret, kommunens beredskapsteam, samt innsats fra Røde kors, Norsk folkehjelp, Sivilforsvaret, lærlinger og andre frivillige som har bidratt i arbeidet. Totalt har 14 519 personer blitt testet for covid-19 siden utbruddet startet. Dette tilsvarer 19% av Tromsøs befolkning. 

Kommunens beredskapsteam er fortsatt aktivert, slik at det på kort varsel kan iverksettes testing og smittesporing hvis dette blir nødvendig. 

Nye anbefalinger 
Den 4. mars ble det innført en lokal forskrift for begrensning av smitte. Når det nå er god kontroll på det siste utbruddet, har kommunen ikke hjemmel i smittevernloven for å forlenge forskriften. Og den vil da gå ut ved midnatt fredag 19. mars. 

Følgende anbefalinger gjelder fra lørdag 20. mars og framover:  

1. Det anbefales bruk av munnbind når avstand ikke kan overholdes på kollektivtransport, i butikker og andre steder der folk samles.  

2. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. 

3. De første 10 dagene etter ankomst til Tromsø anbefales det å: 

- Begrense sosiale aktiviteter 
- Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene 
- Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørs trening sammen med andre 

– Selv om det lokale utbruddet i Tromsø er slått ned, er det fortsatt høyt smittetrykk i andre deler av landet. Faren for at vi får importsmitte til Tromsø er stor, og sannsynligheten for nye utbrudd er stor. Vi må derfor være svært våkne for å fange opp nye smittetilfeller, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Tirsdag 16. mars: Dagens pandemitall (per 15. mars kl 24:00)
 

Antall nye positive siste døgn 5 (alle nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går
535, hvorav:
 
- 222 ved testsenteret i Breivikahallen
- 116 ved koronasenteret i Kroken
- 169 ved testsenteret i sentrum
- 6 av ambulerende testteam
- 28 hurtigtester
 
Antall som er isolert pga. covid-19 38
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 391
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Alle som testet positiv i går har vært i karantene og har selv ingen nye nærkontakter. 

Det har ikke blitt satt nye personer i karantene siden fredag 12. mars. Utbruddet anses å være under kontroll. 

Det forventes at flere av nærkontaktene vil teste positiv, men disse har da vært i karantene over mange dager og vil ikke bringe smitte videre til andre enn eventuelt personer i husstanden.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 21
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus 
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4183
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2704
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 871
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1227
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 384
Mandag 15. mars: Dagens pandemitall (per 14. mars kl 24:00)

Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går
356
- 148 i Breivikahallen
- 118 i Kroken
- 54 i Sentrum
- 3 Ambulerende team
- 33 hurtigtester
 
Antall som er isolert pga. covid-19 43
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 442
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Den siste smittede har vært i karantene og har ingen nye nærkontakter
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 19
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusFredag 12. mars: Fem nye smittetilfeller i Tromsø

 

Fredag kveld var det registrert fem nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. To av tilfellene er importsmitte fra henholdsvis Viken og Vestfold og Telemark. De tre andre er nærkontakter av allerede kjente tilfeller i Tromsø, som allerede var i karantene.

– Én av de som var nærkontakter har selv endel nærkontakter, og smittesporing pågår. For de andre er smittesituasjonen oversiktlig og innebærer lite fare for lokal smitte, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune. 
Fredag 12. mars: Ny prioritering for vaksinering av helsepersonell 


Når bruken av AstraZeneca-vaksinen er satt på pause har dette betydning for vaksineringen også i Tromsø. Antall tilgjengelige doser vil være tilnærmet halvert de neste ukene. 

Dette vil ha betydning for vaksineringen av både befolkningen og helsepersonell. 

Tromsø kommune har til nå vaksinert rundt 1 200 helsepersonell med dose én av AstraZeneca-vaksinen. En god del av det kritiske helsepersonellet har nå fått sin første vaksinedose. I forbindelse med prioritering av helsepersonell satte kommunen ned en partssammensatt gruppe som utarbeidet en prioriteringsliste. I lys av den etter hvert bedrete vaksinedekningen av helsepersonell har nå denne gruppen gjort en ny gjennomgang av prioriteringslista, og laget strengere kriterier for hvilket helsepersonell som anses som kritisk og som derfor skal prioriteres for vaksine. 

Denne gjennomgangen har ført til at noen grupper som sto på den opprinnelige listen er tatt ut. Dette gjelder: 

• Tannhelsetjenester (personell på beredskapstannklinikken har blitt vaksinert) 
• Ansatte på private fysioterapiklinikker. (kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter vaksineres som del av den tjenesten de tilhører). 
• Ansatte på apotek 
• Private helsevirksomheter uten avtale med det offentlige 
• Bedriftshelsetjenester 
• Kommunale saksbehandlere. 

– Alle helsetjenester er viktige, men i den situasjonen vi står i nå er det viktig å sikre flest mulig vaksiner til personer med økt risiko for alvorlig forløp dersom de blir smittet av covid-19, sier smittevernoverlege Trond Brattland 

Den oppdaterte listen over prioritert kritisk helsepersonell finner dere på https://tromso.kommune.no/koronavaksine under fanen «For helsepersonell». 

For å sikre at ingen helsetjenester blir oversett kan helsetjenester som oppfatter prioriteringslisten som feil sende en henvendelse til postmottak@tromso.kommune.no og argumentere for sitt synspunkt. Alle vil da bli vurdert og få et svar. 

Den neste uka mottar Tromsø 80 hetteglass, omkring 500 vaksinedoser, med Comirnaty. Av disse vil 16 hetteglass gå til kritisk helsepersonell, mens 64 hetteglass vil gå til innbyggere. De fleste går til personer i aldersgruppen 75-84.  

– Vi har denne gangen sendt ut invitasjon til personer med alvorlig sykdom innen aldersgruppen, og gjort det slik at det er de eldste som får invitasjon først. Får du invitasjon, men ikke kan bestille på nett, kan du ringe vår koronatelefon 46 90 78 99. Dette gjelder også de i aldersgruppen 85 og eldre som ikke er vaksinert, men ønsker dette, sier vaksinasjonskoordinator Kamilla Sofie Thorsteinen. 


Fredag 12. mars: Dagens pandemitall (Per 11. mars kl. 24:00)

Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde*

0

Antall tester gjennomført i går

791, hvorav:


- 504 ved testsenteret i Breivikahallen
- 128 ved koronasenteret i Kroken
- 127 ved testsenteret i sentrum
- 11 ambulerende team
- 21 hurtigtester

 

Antall som er isolert pga. covid-19 39
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 864
Ventetid på test – befolkning (dager) God kapasitet på drop-in
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Den siste smittede er nærkontakt koblet til utbrudd i annen kommune. Det vil si at dette tilfellet ikke tilhører det pågående utbruddet i Tromsø.

Vedkommende er ansatt på Gyllenborg skole. Tre klasser og fire ansatte i karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4176
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2692
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 871
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1226
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem

38 233Torsdag 11. mars: Ett nytt smittetilfelle i Tromsø. Tre klasser på Gyllenborg skole satt i karantene.

Det er i løpet av torsdag avdekket ett nytt tilfelle av koronasmitte i Tromsø. Den smittede er ansatt ved Gyllenborg skole. Vedkommende har hatt kontakt med tre klasser i smitteførende periode. Det nye smittetilfellet er ikke tilknyttet det pågående utbruddet i Tromsø, men er nærkontakt til noen som er smittet et annet sted.  

– Alle elevene i disse klassene er regnet som nærkontakter, og skal være i karantene i ti dager. De foresatte er informert via skolens informasjonskanal Transponder, og alle vil bli oppringt av smittesporingsteamet og bli bedt om å ta en test så snart som mulig, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune. 

Familiemedlemmer til elevene i de berørte klassene anbefales å være i ventekarantene til testsvar for barnet foreligger. Elevene vil få undervisning via Teams i karantenetida. For resten av skolen er det ingen restriksjoner utover de gjeldende smittevernsrådene.

I tillegg til de tre klassene er fire ansatte satt i karantene.

– En kjempedugnad
Siden 1. mars har 8 526 personer blitt testet for covid-19 i Tromsø. Det er mer enn 11% av kommunens befolkning.

– Det har vært en kjempedugnad i befolkninga den siste uka, og Tromsøs innbyggere har virkelig stilt opp for hverandre. De tilfellene vi fanger opp nå er resultat av den dugnaden; at nærkontakter og personer som har besøkt berørte steder har stilt opp og testet seg, sier Per Harald Korsmo, leder for koronasenteret.

– De siste dagene har det vært få nye tilfeller hver dag. I helga regner vi med å kanskje få et lite oppsving, da vi nå tester mange nærkontakter. Da kan det dukke opp nye tilfeller. Men vi håper at vi snart har ringet inn utbruddet, sier Korsmo.

 


Torsdag 11. mars: AstraZeneca-vaksinen satt på vent ut fra et forsiktighetsprinsipp

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune sier at man ikke trenger bekymre seg unødvendig selv om AstraZeneca-vaksinen i dag er satt på vent eller om man allerede har fått denne.

– Samtidig forstår vi naturligvis bekymringen. Det er sjelden en vaksine blir tatt ut av et program og satt på vent. Det er likevel viktig å påpeke særlig to forhold: Det er ikke påvist sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, og vi har i Tromsø ikke opplevd alvorlige bivirkninger, sier Brattland.

At AstraZeneca-vaksinen blir satt på vent i påvente av nye undersøkelser i ca. to uker, er først og fremst ut fra et forsiktighetsprinsipp.
I Tromsø har om lag 1.150 personer, alle helsepersonell, fått første dose av av AstraZeneca-vaksinen. Ingen har fått andre dose. Tromsø kommune har i dag 450 doser på lager, som var planlagt satt fredag 12. mars og onsdag 17. mars. Disse blir nå utsatt, og de som skulle fått vaksinen vil få beskjed.

Om lag 3.000 personer i Tromsø har fått første dose av Comirnaty-vaksinen, drøyt 2.600 har også fått andre dose. Vaksinen med denne fortsetter som planlagt. Kommunen har i dag 18 doser av comirnaty- vaksinen på lager, og det kommer inn rundt 500 nye doser neste uke. Tromsø kommune har ikke fått noen doser av vaksinen Moderna.

– Dette er nytt også for oss, og vi må nå se om vi må endre prioriteringen i vaksine-rekkefølgen, på grunn av redusert tilgang. Dette må vi få komme tilbake til, sier Brattland.Torsdag 11. mars: Dagens pandemitall (per kl. 24:00 onsdag 10. mars)
 

Antall nye positive siste døgn 3, hvorav:
- 1 nærkontakt
- 2 med ukjent kilde 
Antall uten kjent smittekilde* 2
Antall tester gjennomført i går
1055, hvorav: 
- 634 ved testsenteret i Breivikahallen
- 133 ved koronasenteret i Kroken
- 161 ved testsenteret i sentrum
- 27 hurtigtester
- 17 ambulerende team
Antall som er isolert pga. covid-19 49
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 982
Ventetid på test – befolkning (dager) 4
Kort status lokale utbrudd To personer med ukjent smittekilde. Sporing av smitte pågår. Den ene er ansatt ved Utsikten legesenter. Senteret er stengt inntil videre. Se www.utsiktenlegesenter.no for mer informasjon.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 12
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 4144
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2377
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 869
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1202
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 184Onsdag 10. mars
Det var klokken 19:30 onsdag kveld kommet tre nye positive tilfeller av covid-19 i Tromsø. En av de tre er en kjent nærkontakt, mens i de to andre tilfellene pågår smittesporing fortsatt. 
 
Heller ikke i dag er det noen koblinger til skoler eller barnehager blant de smittede.
 
Én av de positive er ansatt ved Utsikten legesenter.
 
– Alle pasienter ved legesenteret som kan ha vært utsatt for smitte vil bli kontaktet av smittesporingsteamet, sier smittevernoverlege Trond Brattland.
 
Neste planlagte oppdatering kommer på Tromsø kommunes nettsider torsdag formiddag.
Onsdag 10. mars: Dagens pandemitall (per 9. mars kl. 24:00)

 
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i Vestfold og Telemark)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 991, hvorav:
 • 155 ved koronasenteret i Kroken
 • 241 ved testsenteret i sentrum
 • 12 hurtigtester
 • 573 ved testsenteret i Breivikahallen
 • 13 ambulerende Team
Antall som er isolert pga. covid-19 27
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 870
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye tilfeller knyttet til lokalt utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 17
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3983
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2270
Antall personer i aldersgruppen 85+ som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer) 788
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer) 1159
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 38 057
Tirsdag 9. mars: Ett nytt tilfelle

Det var per 19:30 tirsdag kveld kommet ett nytt positivt tilfelle av covid-19 i Tromsø.

Smittesporing pågår. Tilfellet ser så langt ikke ut til å ha noen kobling til skole eller barnehage.

– Det er tatt veldig mange prøver den siste tiden, så vi mangler fortsatt mange svar. Vi forventer at det vil komme flere positive i dagene som kommer, sier vakthavende kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Neste planlagte oppdatering på smittetall er den daglige oppdateringen på Tromsø kommunes nettsider onsdag formiddag.

 Tirsdag 9. mars: Dagens pandemitall (Per 8. mars kl. 24:00)
 
Antall nye positive siste døgn
7
Antall uten kjent smittekilde*
2
Antall tester gjennomført i går
1557, hvorav:
 • 70 ved koronasenteret i Kroken
 • 295 ved testsenteret i sentrum
 • 1139 ved testsenteret i Breivikahallen
 • 21 ambulerende team
 • 32 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19
68
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
753
Ventetid på test – befolkning (dager)
1
Kort status lokale utbrudd
Oversikt skoleutbrudd:
Skole  
Ansatte I isolasjon 
Elever/barn i isolasjon 
Ansatte i karantene 
Fagereng skole 
Stakkevollan skole  
28 
Mortensnes skole  
41 
Prestvannet skole 
  
 
 
Sorgenfri Barnehage 
 
Workinmarka skole  
 
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
4
Antall personer på karantenehotell
11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Antall koronavaksiner satt i går
42
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet
0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
3703
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune**
2223
Antall personer i aldersgruppen 85 + som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 1028 personer)
785
Antall personer i aldersgruppen 75-84 som har fått første vaksinedose (gruppen teller totalt 3443 personer)
1158
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem
37 897
Pressemelding mandag 8. mars:

 
Det er mandag 8. mars registrert til sammen seks nye personer smittet av covid-19. Smittesporing pågår for alle.
Tre av tilfellene knytter seg til skoler i Tromsø:
 • En elev ved Prestvannet skole; skoleklassen til denne er gått i karantene. 
 • En person er knyttet til Workinnmarka skole; 7. klassetrinnet er derfor i karantene. 
 • En elev ved Stakkevollan skole; denne var allerede i karantene.
Kommunen mangler fortsatt svar på mange prøver tatt både søndag og i dag. Nye positive prøvesvar kan derfor komme. Alle som er definert som nærkontakter, vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Fordi det nå er svært mange og et økende antall nærkontakter, tar dette arbeidet noe tid.
 
Tromsø kommune oppdaterer på sin nettside fortløpende listen med steder der det har vært smitte. Har man vært på et av disse stedene, til angitt tidspunkt, blir man oppfordret til å teste seg:
 
 • Eurospar Strandveien torsdag 4. mars kl. 13:30-14:00
 • Opus Café Pyramiden Tromsdalen torsdag 4. mars kl. 15:00-17:00
 • Fløyahallen tirsdag 2. mars kl. 17:00-19:00
 • Tromsø klatresenter tirsdag 2. mars kl. 18:00-20:00 og torsdag 4. mars kl. 19:00-21:00
 • Raus Kafe, Jekta tirsdag 2. mars kl. 16:00-17:00
 • Frø Kafe, Veita onsdag 3. mars kl. 11:15-12:15
 • Coop Elverhøy torsdag 4. mars kl. 16:00-16:40
 • Vinmonopolet, Jekta fredag 5. mars kl. 15:00-15:30
Breivikahallen og testsenteret i Fredrik Langnes gate i sentrum holder åpent hele denne uka for drop-in testing, med åpningstider 09:00-21:30. Det har i dag vært opp til tre timer ventetid, men kortere ventetid på ettermiddag og kveld. Har man symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjoner, bør man teste seg.
Om man ikke har mulighet til å stå i kø, kan man via kommunens nettsider bestille time for testing på koronasenteret i Kroken.
 


Mandag 8. mars: Dagens pandemitall (per 7. mars kl. 24:00)
 
Antall nye positive siste døgn 14
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 682, hvorav:
 • 217 på testsenteret i Breivikahallen
 • 145 på koronasenteret i Kroken
 • 279 på testsenteret i sentrum
 • 41 Hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19 71
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 602
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 12
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 1
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3661
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2223
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 37 771
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Tallene viser omfanget av vaksinering i kommunal regi. I tillegg vaksinerer UNN en del ansatte som er folkeregistrert i Tromsø. Det kan også være personer folkeregistrert i Tromsø som blir vaksinert i andre kommuner.
Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHI`s nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positiv og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo.
Det vil være FHI`s tall som vil gå inn i historien som det korrekte. I det lengre perspektiv vil disse forskjellene i tall neppe bety noe. Men vi tenker at våre tall har større aktualitet for Tromsøs befolkning siden disse bedre beskriver smittesituasjonen lokalt.
 
 

Søndag 7. mars: Ti nye smittetilfeller i Tromsø

Søndag 7. mars er det oppdaget ti nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. Åtte av disse er knyttet til skoler og en barnehage i byen, og kan spores til allerede kjente tilfeller. Nærkontakter til alle disse er informert.  
  
Tilfellene knyttet til skoler og barnehager er følgende:  
 • En ansatt ved Mortensnes skole 
 • En ansatt og en elev ved Fagereng skole  
 • Ett barn i Sorgenfri barnehage   
 • Tre elever ved Prestvannet skolesamt en kjent nærkontakt  
  
Stakkevollan og Mortensnes skole går over til kun hjemmeundervisning den kommende uka. Dette på grunn av ressurssituasjonen, da mange av lærerne er i karantene. En base ved Sorgenfri barnehage er satt i karantene. Ved Fagereng skole er åtte voksne og ett skoletrinn med 44 elever i karantene. I tilknytning til de smittede ved Prestvannet skole er et fotballag, TIL13, påvirket. Skoler og barnehage har informert alle foresatte.   
  
I tillegg er ett tilfelle en tilreisende fra Bodø, som trolig er blitt smittet på jobb derFor det siste tilfellet pågår det smittesporing, men det antas å være koblet til det pågående utbruddet.  
 
Oppfordrer til testing

– Vi ser nå at flere personer har vært symptomfrie i smitteførende periode, så vi oppforer generelt folk til å ha lav terskel for testing sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.   

Totalt 976 personer testet seg for covid-19 i løpet av lørdag 6. mars.   
  
–  Dette viser at Tromsøs befolkning tar smittesituasjonen på alvor og stiller opp for hverandre. At så mange som mulig tester seg er vårt viktigste verktøy mot spredningen av viruset, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.   
 
Teststasjonen i sentrum har åpen 09:00-21:00 hver dag, inkludert helga, og vil søndag kveld ha doblet kapasitet for testing.
Den midlertidige teststasjonen i Breivikahallen har åpent mandag 09:00-21:30 og tirsdag 09:00-15:00. Man kan også bestille time på nett for testing ved koronasenteret i Kroken. Bestill time her   
Søndag 7. mars: Dagens pandemitall (per 6. mars kl. 24:00)
Antall nye positive 4  hvorav tre knyttes til kjent utbrudd.
Antall positive uten kjent smittekilde* 1
Totalt antall tester siste dag 966 (+23)
Total antall tester ved teststasjonen Breivikahallen siste dag 677
Antall tester ved koronasenteret i Kroken siste dag 120
Antall tester ved teststasjonen i sentrum siste dag 159
Antall Hurtigtester siste dag 23
Antall tester ambulerende team 10
Antall isolerte pga covid-19 61
Antall i karantene pga å være nærkontakt 545
Ventetid på test - befolkning (dager til neste ledige) 1
Ventetid på test  - helsepersonell (dager til neste ledige) 1
Antall innlagt i Kroken/Tromsø Lodge & Camping 4
Antall personer på karantenehotell 15
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga Covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3661
Vaksinerte over 85 år (antall som har fått/antall som gjenstår)** 893/318
Vaksinerte 75-84 år (antall som har fått/antall som gjenstår)** 1508/2848
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Tallene viser omfanget av vaksinering i kommunal regi. I tillegg vaksinerer UNN en del ansatte som er folkeregistrert i Tromsø. Det kan også være personer folkeregistrert i Tromsø som blir vaksinert i andre kommuner.
Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHI`s nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er det oppført alle som har testet positiv og som har folkeregistrert adresse i Tromsø.
Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo.
Det vil være FHI`s tall som vil gå inn i historien som det korrekte. I det lengre perspektiv vil disse forskjellene i tall neppe bety noe. Men vi tenker at våre tall har større aktualitet for Tromsøs befolkning siden disse bedre beskriver smittesituasjonen lokalt.Pressemelding lørdag 6. mars:

En ny ansatt ved Stakkevollan skole fikk fredag kveld påvist smitte av covid-19. Seks av sju klassetrinn ved skolen er berørt. Også en ansatt ved Fagereng skole har lørdag fått påvist smitte av covid-19.

 
- På grunn av nye smittetilfeller i skolen vurderer vi nå hvordan vi skal organisere undervisningen fra mandag. Dette skjer i tett dialog med kommuneoverlegen. Skolene vil kontakte foresatte, elever og ansatte i god tid før skolestart til uka. Smittesporingsteamet i kommunen kontakter nå fortløpende nærkontakter til de som er smittet, sier seksjonsleder for skole Geir Olsen i Tromsø kommune.
 
Følgende smitte er lørdag formiddag kjent ved skoler i Tromsø:
 • To elever og tre ansatte ved Stakkevollan skole
 • Tre elever ved Mortensnes skole
 • En ansatt ved Fagereng skole
Ut over de nye smittede i tromsøskolen, er det bekreftet én positiv prøve i Tromsø i dag tidlig. Smittesporing for alle disse pågår, og nærkontakter blir oppring fortløpende.
 
- Dette forsterker vår oppfordring om at man tester seg. Dersom man har vært på et av de stedene som er nevn på kommunens nettside, der smitte kan ha skjedd, ønsker vi at man tester seg. Dette gjelder også de skolene som er berørt, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune.
 
Det er lørdag formiddag god kapasitet på kommunens teststasjoner, men liten eller ingen ventetid. Både teststasjonen i Breivikahallen og i Fredrik Langes gate i sentrum har lørdag åpent klokken 09:00-21:30. Søndag har teststasjonen i sentrum samme åpningstid, mens Breivikahallen stenger 15:00.
 
Har du vært på et av følgende steder, oppfordrer kommunen at man tester seg:
 
 • Smørtorget – søndag 21. februar kl. 11:30-13:15 
 • Kaffebønna Stortorget søndag 21. februar kl. 13:15-13:40 
 • Pastafabrikken mandag 22. februar til torsdag 25. februar 
 • Eurospar Storgata mandag 22. februar kl. 14:30-18:30
 • Feel 24 Håpet, hele uke 8
 • Feel 24 Strandgata tirsdag 23. februar ca. kl. 16:00-18:00
 • Sats Langnes onsdag 24. februar ca. kl. 19:00-21:00 og på formiddagen lørdag 27.02 
 • Vita Jekta onsdag 24. februar kl. 10:00-14:00 
 • La Lash sentrum hele onsdag 24. og torsdag 25. februar
 • Sats sentrum torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30
 • Tromsøbadet lørdag 27. februar kl. 12:00-16:00 
 • Aurora kino Fokus – søndag 28. februar kl. 19:30-22:00
 • Eurospar Kvaløysletta – torsdag 25. februar kl. 16:30-17:00
 • Eurospar Strandveien torsdag 4. mars kl. 13:30-14:00
 • Opus Café Pyramiden Tromsdalen torsdag 4. mars kl. 15:00-17:00
 • Fløyahallen tirsdag 2. mars klokken 17:00-19:00
Dersom man har fått melding fra Stakkevollan skole, Mortensnes skole eller Fagereng skole om at man er berørt, ber kommunen også om at man tester seg raskt.Pressemelding fredag 5. mars:

Det er i dag registrert to nye personer smittet av covid-19 i Tromsø. Den ene er elev ved Mortensnes skole, den andre er en ansatt ved Stakkevollan skole. Begge har vært i karantene og nærkontakter er kontaktet av kommunens smittesporingsteam og tilbudt testing.

 

De to nye smittetilfellene påvirker ikke andre klassetrinn på de aktuelle skolene enn de to klassetrinn på hver skole som allerede er i karantene. 

Deltakere på et fotball-lag er også i karantene, fordi en av de smittede elevene tidligere i uka har vært på trening med dette.

 

Tromsø kommune venter fortsatt på om lag 1.000 prøvesvar tatt de siste dagene. Disse svarene er forventet i løpet av helga.

 

Det har i dag vært rolig ved kommunens teststasjoner og det meldes om god kapasitet. Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt om at man har lav terskel for å teste seg. På kommunens nettside er en liste over steder der vi ber publikum være spesielt oppmerksom dersom de har vært: De som har vært på disse stedene skal ha særlig lav terskel for å teste seg.

 

Testsenteret i Breivikahallen har åpent lørdag 09:00-21:30 og søndag 09:00-15:00. Testsenteret i Fredrik Langes gate i sentrum har åpent både lørdag og søndag 09:00-21:30.

 

 

- Vi registrerer at folk har tatt de nye, lokale reglene på alvor. De fleste bruker munnbind både når de reiser kollektivt, på butikken og i kjøpesenter. Vi opplever også at man er flink til å praktisere avstandsregler og regler for gruppestørrelse, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

Torsdag 4. mars: Nye lokale smitteverntiltak i Tromsø

Formannskapet i Tromsø kommune har i dag vedtatt iverksetting av lokale tiltak for å begrense smitten av 
koronaviruset. Tiltakene er foreslått av kommuneoverlegen i Tromsø med bakgrunn i vedvarende høye smittetall, rask spredning og stort press på kommunens test- og smittesporingsapparat. 
 

 

Tiltakene som iverksettes fra midnatt 5. mars og til og med 18. mars er:  

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere. 

 • Krav til registrering av gjester ved serveringssteder 

 • Stenging av treningssenter, idrettshaller og svømmehaller med unntak for: 

  • Organisert aktivitet for barn og unge under 20 år 

  • Trening og aktivitet med et klart rehabiliteringsformål. 

 • Krav om munnbind på kollektivtransport, taxi, butikker og i fellesarealene på kjøpesentre og lokaler for sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter avstand. 

– Tromsø kommune har ventet i det lengste med å innføre strengere tiltak til det etter en helhetsvurdering ble vurdert som nødvendig. I denne omgang har vi skjermet barn og unge så langt som mulig, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune. 

 

Kommuneoverlegen understreker at det viktigste for å begrense smittespredningen fortsatt er god, personlig hygiene, begrense sin egen sosiale kontakt og reiser. Hjemmekontor er fortsatt hovedregelen. Det er også viktig å teste seg dersom man har symptomer, eller man er usikker på om man kan være smittet. 
 

Tiltakene er hjemlet i Forskrift om forebygging av koronasmitteLes forskriften hos Lovdata


torsdag 4. mars: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 6 hvorav:
 • 3 er en husstand der smittekilde er ukjent
 • 2 er nærkontakter til pågående utbrudd
 • 1 antatt smittet i Bodø
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 1055 hvorav:
 • 423 i Breivikahallen
 • 157 i Kroken
 • 436 i sentrum
 • 29 hurtigtester
 • 10 av ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 61
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 327
Ventetid på test – befolkning (dager) 2 (mye kapasitet på drop-in)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 2
Kort status lokale utbrudd Totalt har nå nesten 50 personer testet positiv i pågående utbrudd. De fleste i aldersgruppa 20-30 år.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 22
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 379
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3373
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2001
 


Torsdag 4. mars: Ekstraordinært formannskapsmøte i dag klokken 15
Ordfører Gunnar Wilhelmsen har innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte i dag klokken 15. På sakslista er behandling av lokal covid-19-forskrift som regulerer lokale smitteverntiltak og -regler. Du kan følge formannskapsmøtet her: Direkte kl 15: Ekstraordinært formannskapsmøte

Torsdag 4. mars: Følg vår pressekonferanse direkte klokken 13:30
Vi har innkalt til pressekonferanse i dag. Tema er forslag om nye lokale tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. . Se pressekonferansen i opptak her – YouTube 

Torsdag 4. mars  kl. 09:41: Har du vært på disse stedene? Vær oppmerksom på symptomer – og test deg 
I forbindelse med smitteutbruddet som nå pågår i Tromsø, ber vi deg som har besøkt en eller flere av følgende steder i oppgitte tidsrom om å være særskilt var på luftveissymptomer og symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste deg. 

 • Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11:30-13:15 
 • Kaffebønna Stortorget  søndag 21.02 kl. 13:15-13:40 
 • Pastafabrikken  mandag 22.02 - torsdag 25.02 
 • Eurospar Storgata  mandag 22.02 kl. 14:30-18:30
 • Feel 24 Håpet, hele uke 8
 • Feel 24 Strandgata  tirsdag 23.02 ca. kl. 16:00-18:00
 • Sats Langnes  onsdag 24.02 ca. kl. 19:00-21:00  og på formiddagen lørdag 27.02 
 • Vita Jekta  onsdag 24.02 kl. 10:00-14:00 
 • La Lash sentrum  hele onsdag 24. og torsdag 25. februar
 • Sats sentrum   torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30
 • Tromsøbadet   lørdag 27. februar kl. 12:00-16:00 (Alle som har vært her i dette tidsrommet bes om å teste seg, uansett om man ikke har symptomer)
 • Aurora kino Fokus – søndag 28. februar kl. 19:30-22:00
 • Eurospar Kvaløysletta – torsdag 25. februar kl. 16:30-17:00
 • Eurospar Strandveien - torsdag 4. mars kl. 13:30-14:00
 • Opus Café Pyramiden Tromsdalen - torsdag 4. mars kl. 15:00-17:00
 • Fløyahallen tirsdag 2. mars klokken 17:00-19:00Onsdag 3. mars klokken 20:46 (publisert i etterkant, torsdag 4. mars): Seks nye smittet  to klassetrinn ved Stakevollan skole i karantene
Det er i dag registrert seks nye personer smittet av covid-19 i Tromsø. Tre av de smittede kan knyttes til kjente nærkontakter. De tre øvrige er hverandres nærkontakter, og smittested antas å være Sats Langnes. Kommunen oppfordrer derfor de som har vært på dette treningssenteret sist lørdag formiddag om å teste seg. Samtlige besøkende skal ha fått SMS fra Sats. 
 
To klassetrinn ved Stakkevollan skole er i kveld satt i karantene etter at en ansatt ved skolen har testet positivt. Vedkommende har vært i kontakt med trinnene i smitteførende periode, før smitten ble kjent. Skolen har i kveld sendt ut informasjon til foresatte på de berørte trinnene, og kommunens smittesporingsteam jobber med å kontakt de berørte.

Tidligere i ettermiddag ble det meldt at et trinn på Mortensnes skole er satt i karantene, mens et trinn er bedt om å holde seg hjemme i påvente av prøvesvar etter at en elev har testet positiv og man antar smitte hos en annen. 
 
En av de som har fått bekreftet smitte i dag har vært på Eurospar Kvaløysletta torsdag 25. februar i tidsrommet klokken 16:30 til 17:00. Alle som har vært i på Eurospar Kvaløysletta i dette tidsrommet blir bedt om å teste seg.
 
– Selv om smittetallet er noe mindre enn de siste dagene, er det sånn at vi betrakter situasjonen som krevende. Derfor vurderer vi fortsatt nye tiltak, og tiltak kan komme fort dersom vi bestemmer det, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.
 
Strategien som kommunen følger nå betyr at man tester, isolerer, smittesporer og ber nærkontakter til smittede gå i karantene. Dette er den såkalte Tisk-strategien.

– Denne strategien fungerer fortsatt, fordi folk er flink til å teste seg og følge de råd som blir gitt. Og fordi vi har et særdeles solid test- og sporingsteam i Tromsø kommune, sier Kristoffersen.
 
Det nye, midlertidige testsenteret i Breivikahallen opplevde stor trafikk umiddelbart da det åpnet klokken 16:30 i dag. I løpet av de to første timene ble det tatt om lag 200 prøver. Også på testsenteret i sentrum og på koronasenteret i Kroken har det vært stor trafikk.
 
– Vi har i dag forsterket anbefalingen knyttet til munnbind: Nå ber vi om at dette brukes når man reiser kollektivt og når man er på butikken, sier Kathrine Kristoffersen.
Basert på blant annet smittetall og hvor godt man lykkes med å spore opphavet til smitten, skal Tromsø kommune i morgen vurdere om det skal innføres nye, lokale tiltak.
 

Onsdag 3. mars: Skoletrinn i karantene
Ett skoletrinn ved Mortensnes skole er i ettermiddag satt i karantene, etter at det er påvist smitte på covid-19 hos én elev og sannsynlig smitte hos en annen. Et annet skoletrinn er bedt om å vente hjemme i påvente av prøvesvar. Smittesporing pågår nå. Foresatte til elevene på de aktuelle skoletrinnene er varslet. Alle elever ved skolen er gått hjem for dagen.

Elever og nærkontakter blir oppfordret til å teste seg. Smitten knyttes til en person som har testet positivt.

 Skolen har gjort alt riktig og reagert raskt. Smittesporingen vil avdekke om det er behov for ytterligere tiltak og om flere må i karantene, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune.

Tromsø kommune har i dag etablert en ny teststasjon i Breivikahallen, som har åpent for drop-in-test fra klokken 16:30 til klokken 21:30. Torsdag og fredag er denne åpen 08:30-21:30. I tillegg kan man teste seg på drop-in i Fredrik Langes gate i sentrum mellom 09:00 og 21:00, og bestille time digitalt via Tromsø kommune sin nettside.

Kommuneoverlegen minner om anbefalingen knyttet til munnbind.
 Vi anbefaler at man bruker munnbind når man reiser kollektivt, når man er i butikk eller på kjøpesenter. Den engelske varianten av viruset, som er den som dominerer nå, er langt mer smittsom enn den vi er kjent med. Jeg vil også gjenta oppfordringen om hjemmekontor som hovedløsningen og at man begrenser sin sosiale kontakt, sier Kristoffersen.


Onsdag 3. mars: Nytt testsenter i Breivikahallen
Tromsø kommune åpner onsdag ettermiddag et midlertidig, nytt testsenter for covid-19 i Breivikahallen. Testsenteret tar drop-in prøver, som betyr at man ikke trenger bestille time på forhånd.

Testsenteret åpner  onsdag 3. mars, klokken 16:30-21:30. Torsdag 4. mars og fredag 5. mars er det åpent fra klokken 08:30 til 21:30. Dersom det er behov, vil stasjonen holde åpent i helga: Tromsø kommune vil informere om dette på kommunens nettside og i media.

– Det er svært mange som ønsker å teste seg nå, og vi har også bedt alle som var på Tromsøbadet sist lørdag i tidsrommet 12:00-16:00 om å teste seg. Derfor øker vi kapasiteten og tilgjengeligheten, sier leder av koronasenteret i Tromsø kommune, Per Harald Korsmo.  

Det er god parkering ved Breivikahallen. Fordi mange ønsker å teste seg, må man regne med ventetid. Tromsø kommune anbefaler derfor å kle seg godt, og også bruke munnbind når man står i kø.

Teststasjonen i Fredrik Langes gate i sentrum har fortsatt åpent alle ukedager 09:00-21:00. Dette er den eneste teststasjonen som tilbyr hurtigtester ved drop-in. Dette er særlig aktuelt for de som har behov for attest. Hurtigtest betyr at du får svar på prøven etter kort tid. Attest for at man har tatt hurtigtest med negativt prøvesvar utstedes mot et gebyr på kroner 550. Det er kun reisende til Svalbard og Danmark som kan benytte hurtigtest. Fordi noe personell er flyttet til den midlertidige testasjonen i Breivika, vil det være noe redusert kapasitet til og med fredag.

På Helseboka kan man bestille time digitalt, eller man kan ringe koronatelefonen på 46 90 78 99 for å bestille time. Da vil man få time på koronasenteret på gamle Kroken sykehjem.


Onsdag 3. mars: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 12, hvorav:
 • 8 er knyttet til det pågående utbruddet i Tromsø, hvorav 6 er definerte nærkontakter, 1 har blitt smittet på Tromsøbadet og 1 har blitt smittet på Sats Langnes
 • 2 er knyttet til utbrudd i Harstad
 • 2 er innreise (utland og Agder)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 676, hvorav:
 • 269 på koronasenteret i Kroken
 • 393 på testsenteret i sentrum (hvorav 25 hurtigtester)
 • 14 via ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 55
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 247
Ventetid på test – befolkning (dager) Flere dagers ventetid på bestilt time. Mye fokus på drop-in. Det jobbes med å etablere ekstra drop-in-testing
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Personer på følgende steder og tider anbefales å teste seg:
 • Sats Langnes onsdag 24. februar 1900-2100
 • Tromsøbadet lørdag 27. februar 1200 – 1600
 • Coop Prix på Håpet onsdag 24. 1500-februar klokka 1500 – 2300 og torsdag 25. februar klokka 1500 - 2300
 • Aurora kino Fokus Søndag 28. februar 1930 – 2200
 
Vi anbefaler alle å laste ned smittesporingsappen: Smittestopp
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 6
Antall personer på karantenehotell 14
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 358
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3345
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1629
 Tirsdag 2. mars: Tolv nye smittetilfeller i Tromsø 
Det er i løpet av tirsdag registrert tolv nye personer smittet med covid-19 i Tromsø. Alle personene har kobling til allerede kjente smittetilfeller.  

Ti av personene kan kobles til den siste ukas smitteutbrudd i Tromsø. Åtte av dem er nærkontakter, og to av tilfellene er indirekte smitte knyttet til Sats Langnes og Tromsøbadet. De to siste smittetilfellene har kobling til utbruddet i Harstad.  
 
–  Ingen av de nye tilfellene har ukjent smittekilde. Derfor fokuserer vi fortsatt på målrettede tiltak, som testing og smittesporing. Samtidig har vi en ustabil situasjon, med et virus som smitter svært fort. Derfor er det svært viktig at folk lar seg teste, og begrenser sosial kontakt, sier smittevernoverlege Trond Brattland. 

Den siste uka har mer enn 3000 personer blitt testet i Tromsø, og det er satt inn ekstra ressurser i dette arbeidet.  
 
–  Folk i Tromsø har stilt villig opp og latt seg teste de siste dagene. Dette er svært viktig både for å oppdage smitte, og for det påfølgende smittesporingsarbeidet, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret. Tirsdag 2. mars: Mutert engelsk virusvariant påvist i Tromsø
Tromsø kommune har fått bekreftet at de fleste smittetilfeller i Tromsø den siste tiden er den engelske muterte varianten av koronaviruset. Ordfører Gunnar Wilhelmsen og smittevernoverlege Trond Brattland orienterte om dette på dagens pressekonferanse, som du kan se i opptak her: Pressekonferanse om koronasituasjonen 2. mars 2021 – Youtube


Tirsdag 2. mars: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 5
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 806 hvorav:
 • 347 i Kroken
 • 442 i sentrum (50 av disse er hurtigtester)
 • 17 av ambulerende team
Antall som er isolert pga. covid-19 44
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 252
Ventetid på test – befolkning (dager) Hovedvekt på drop-in-testing
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Smitte hos ansatt i Reinen barnehage. 6 ansatte og 14 barn i karantene. Dette tilfelle henger sammen med det øvrige utbruddet i Tromsø.
 
Det er for tiden ikke noen nye positive som ikke kan spores til kjent smitte
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 16
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 10
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3038
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1560Tirsdag 2. mars: Fire nye smittet - barnehage stenger to avdelinger
Det er mandag registrert fire nye personer i Tromsø smittet med covid-19. Reinen barnehage stenger to avdelinger, etter at en ansatt der har testet positivt.

I alt 14 barn og 6 ansatte i barnehagen er gått i karantene. Alle får tilbud om test i kveld.

– Alle de nye smittetilfellene knyttes til det pågående utbruddet. Selv om vi regner med at det dreier seg om en mer smittsom variant av viruset har vi god oversikt over situasjonen i barnehagen og anser at sannsynligheten for et større utbrudd er liten, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Også i dag har svært mange testet seg i Tromsø. På det meste var det opp mot 3 timer ventetid på drop-in teststasjon i sentrum, og det har i perioder vært lang ventetid på koronatelefonen.

– Folk er tålmodig og viser forståelse for at det blir ventetid når vi har et lokalt utbrudd og mange tester seg samtidig, sier Brattland.Mandag 1. mars (oppdatert): Har du vært på disse stedene? Vær oppmerksom på symptomer – og test deg
I forbindelse med smitteutbruddet som nå pågår i Tromsø, ber vi deg som har besøkt en eller flere av følgende steder i oppgitte tidsrom om å være særskilt var på luftveissymptomer og symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste deg. 

 • Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11:30-13:15 
 • Kaffebønna Stortorget  søndag 21.02 kl. 13:15-13:40 
 • Pastafabrikken  mandag 22.02 - torsdag 25.02 
 • Eurospar Storgata  mandag 22.02 kl. 14:30-18:30
 • Feel 24 Håpet, hele uke 8
 • Feel 24 Strandgata  tirsdag 23.02 ca. kl. 16:00-18:00
 • Sats Langnes  onsdag 24.02 ca. kl. 19:00-21:00  
 • Vita Jekta  onsdag 24.02 kl. 10:00-14:00 
 • La Lash sentrum  hele onsdag 24. og torsdag 25. februar
 • Sats sentrum   torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30
Ring koronatelefonen  46 90 78 99 for å avtale testing ved koronasenteret i Kroken. Time for testing kan også bestilles på nett. Du kan også besøke vår teststasjon i sentrum, Fredrik Langes gate 14 for drop-in-test. Se åpningstider under fanen "Hvor kan man testes?".

I tillegg oppfordrer vi folk om å følge de generelle anbefalingene for å begrense smitte:
 • Vær hjemme, og test deg om du har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager. 
 • Hold avstandsregler   minst én meter, to meter hvis du er usikker.
 • Begrens din omgangskrets.
 • Vask hendene ofte og godt. Bruk håndsesinfeksjon hvis du ikke har tilgang på såpe og varmt vann.
 • Må du hoste eller nyse   bruk armhulen.Mandag 1. mars: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 9 hvorav;
 • 5 knyttet til pågående utbrudd
 • 2 antatt smittet fra utlandet
 • 1 antatt smittet i Agder
 • 1 antatt smittet i  Oslo
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 715
 • 352 i kroken
 • 361 i Sentrum (hvorav 39 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 38
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 209
Ventetid på test – befolkning (dager) Hovedvekt på drop-in test
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Alle som har testet positiv er gjort rede for. Det oppfattes nå som at det ikke er noen som har ukjent opphav.
 
Det viktigste budskapet nå er:
 • Personer som har vært på de aktuelle treningssentrene på de oppgitte tidspunktene bør teste seg
 • Vi oppfordrer alle til å laste ned smittesporings-appen for å effektivisere smittesporingsarbeidet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 14
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 3028
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1060
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 36 659
 


Søndag 28. februar, pressemelding klokken 22:45:
Det er søndag registrert ni nye personer smittet av covid-19 i Tromsø. Fem av disse tilhører en kjent smitteklynge, de øvrige er tilreisende fra inn- og utland. 

– Tromsøfolk har vært flink til å teste seg. Fra sist fredag er om lag 2000 personer testet i Tromsø. At vi får positive svar, er derfor forventet. Men dette viser med all tydelighet at smitten fortsatt er i lokalsamfunnet vårt, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Kommuneoverlegen oppfordrer til ekstra forsiktighet etter vinterferien. Har man vært på reise i et område med kjent smitte, skal man ha lav terskel for å teste seg. Videre gjentar kommuneoverlegen anbefalingen om å bruke munnbind dersom man er usikker på om man klarer å holde minst én meter avstand, for eksempel når man reiser kollektivt.

– Har du symptomer på forkjølelse eller luftveisplager, ber vi om at man holder seg hjemme - og bestiller time for test digitalt i Helseboka eller ved å ringe koronatelefonen, sier Trandem.

Kommuneoverlegen ønsker å rose hvordan de som er blitt smittet har samarbeidet med kommunens smittesporingsteam.

– Vi har møtt bare positiv vilje til å bidra, og folk har virkelig bidratt for å gi oss oversikt på nærkontakter og bevegelsesmønter. Dette gjør at vi fortsatt har god kontroll på den lokale smitten, sier Inger Hilde Trandem.


Pressemelding søndag 28. februar klokken 12:45
Tre nye personer i Tromsø er registrert smittet av covid-19.

Med bakgrunn i smittesporing, anbefaler Tromsø kommune at alle som hele den siste uken har vært på treningssenteret Feel 24 på Håpet og i Strandgata om å teste seg for covid-19, selv ved svake symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjoner.

Feel 24 har i dag besluttet å stenge alle sine treningssentre i Tromsø inn til videre for nedvaskt og for å dempe aktivitet. De vil varsle sine kunder.

– Bevegelsesmønsteret til noen av de som er smitted er sånn at vi ber alle som har vært på Feel 24 sine treningssentee på Håpet og i Strandgata hele den siste uken om å teste seg dersom man har symptomer, sier kommuneoverlege Inger Hikde Trandem i Tromsø kommune.

 Tromsø kommune fikk søndag morgen svar på 375 nye prøver. Tromsø kommunes drop-in-teststasjon i sentrum er åpen i dag fra klokken 09:00 til klokken 21:00.

– Vi har god oversikt på smittevei til de som har testet positivt, men oppfordrer forsatt at man tester seg selv ved små symptomer på forkjølelse eller luftveisplager, sier Trandem.

 

Lørdag 27. februar, pressemelding klokken 23:00:
Det er i løpet av lørdag registrert fem nye personer i Tromsø smittet av covid-19.  De fem siste positive prøvene knytter seg til:

 • Tre personer til en kjent smitteklynge
 • En person er kommet til Tromsø fra utlandet
 • For den femte personen pågår fortsatt smittesporing, opphav er ukjent. Personen er bosatt i Tromsø.
– Det er gjennomført over 1.000 tester de siste to døgnene. Derfor er dette som forventet. Vi har ikke fått svar på alle prøver tatt de siste dagene, og forventer flere positive prøvesvar de neste dagene. Smittesporingsarbeidet har fortsatt topp prioritet, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.
 
Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen om å bruke munnbind dersom man er usikker på om man kan overholde regelen om minst én meter avstand. Videre at man skal unngå å være mange samlet og at alle skal ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon.
 
Det er god kapasitet for testing på drop-in-stasjonen i Tromsø sentrum. Denne har åpent alle dager, også søndag, fra klokken 09:00 til 21:00.
 
– Vi har rimelig god kontroll akkurat nå, men dette utbruddet er ikke bekjempet. At folk tester seg og generelt følger de rådene som gis, er det som skal til for å stoppe smitten, sier Trandem.
 
I Tromsø er det lørdag kveld i alt 34 personer som er i isolasjon på grunn av covid-19.


Lørdag 27. februar: 9 nye smittet av covid-19
Det ble fredag kveld registrert ni nye personer smittet av covid-19. Åtte av disse knyttes opp mot en kjent smitteklynge. Den siste er en russisk statsborger som ikke er i Tromsø lenger.
I løpet av fredagen, er det nå registrert til sammen 15 nye personer smittet av covid-19. Totalt 23 personer har testet positivt siste to døgn, 20 av disse knyttes opp mot en kjent smitteklynge.
 
– Veldig mange har testet seg i dag, det er derfor ikke overraskende at vi får nye positive prøvesvar. Dette er likevel en bekymringsfull utvikling. Det ble også fredag kveld satt på ytterligere ressurser for å drive smittesporing. Fellesnevneren for de fleste som er smittet de siste dagene, er at de raskt utvikler symptomer. For å få kontroll på smitten, er det derfor helt avgjørende å få kontakt med de smittedes nærkontakter raskt, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.
 
Kommunens krisestab diskuterte lørdag morgen utviklingen, og konkluderte at smittesituasjonen ikke tilsier nye tiltak nå.
 
– Tiltak må være målrettet opp mot den aktuelle smittesituasjonen. Vi har i dag kontroll på alle som har testet positivt, inkludert hvem de har vært i kontakt med og hvor de har vært. Det gjør at vi ikke ser behov for skjerpede tiltak. Vi anbefaler likevel at man bruker munnbind der det kan være vanskelig å holde 1-metersregelen, sier Trandem.
 
Tromsø kommune ber personer som har vært kunde på La Lash i sentrum onsdag og torsdag denne uken om å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjoner.
 
Se pressekonferansen i opptak her.

På pressekonferansen ble følgende presisert:

 • Kommuneoverlegen anbefaler at det brukes munnbind der det er vanskelig å holde 1-metersregelen. Dette kan være typisk på bussen, i butikken og andre sammenhenger der mange mennesker er samlet.
 • Kommuneoverlegen anbefaler at man tester seg dersom man har vært på reise til et område med stor smitte, dette gjelder særlig når man kommer hjem fra vinterferie.
 • At alle følger nasjonale tiltak og anbefalinger. Dette betyr blant annet redusert sosial kontakt, at man bare kan samle seg i små grupper, at hjemmekontor brukes der dette er mulig, at reiser som ikke er nødvendig vurderes og at man holder minst 1 meter avstand til personer som ikke er sin egen nærkontakt. 
 • Kommunen følger smitteutviklingen tett, og vil raskt kunne iverksette tiltak dersom smittespredningen tilsier det.
 

Lørdag 27. februar: Har du vært på disse stedene? Vær oppmerksom på symptomer – og test deg
I forbindelse med smitteutbruddet som nå pågår i Tromsø, ber vi deg som har besøkt en eller flere av følgende steder i oppgitte tidsrom om å være særskilt var på luftveissymptomer og symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste deg. 

 • Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11.30-13.15 
 • Kaffebønna Stortorget  søndag 21.02 kl. 13.15-13.40 
 • Pastafabrikken  mandag 22.02 - torsdag 25.02 
 • Eurospar Storgata  mandag 22.02 kl. 14.30-18.30
 • Feel 24 Håpet, hele uke 8
 • Feel 24 Strandgata  tirsdag 23.02 ca. kl. 16.00-18.00
 • Sats Langnes  onsdag 24.02 ca. kl. 19.00-21.00  
 • Vita Jekta  onsdag 24.02 kl. 10.00-14.00 
 • La Lash sentrum  hele onsdag 24. og torsdag 25. februar
 • Sats sentrum   torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30
Ring koronatelefonen  46 90 78 99 for å avtale testing ved koronasenteret i Kroken. Time for testing kan også bestilles på nett. Du kan også besøke vår teststasjon i sentrum, Fredrik Langes gate 14 for drop-in-test. Se åpningstider under fanen "Hvor kan man testes?".

I tillegg oppfordrer vi folk om å følge de generelle anbefalingene for å begrense smitte:
 • Vær hjemme, og test deg om du har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager. 
 • Hold avstandsregler   minst én meter, to meter hvis du er usikker.
 • Begrens din omgangskrets.
 • Vask hendene ofte og godt. Bruk håndsesinfeksjon hvis du ikke har tilgang på såpe og varmt vann.
 • Må du hoste eller nyse   bruk armhulen.Fredag 26. februar: Seks nye smittet av covid-19
Det er i løpet av fredag 26. februar registrert i alt seks nye personer smittet av covid-19. Alle er knyttet til en kjent smitteklynge. I alt 13 av 14 smittede de to siste døgnene er knyttet til denne smitteklyngen.

– Det er godt nytt at det ikke har kommet positive prøver i dag utenfor denne smitteklyngen. Det reduserer faren for at det er en større spredning og vi får raskere gjort arbeidet med å teste, isolere, spore og sette folk i karantene. Vi kan likevel ikke ennå si at vi har kontroll, og vi må forvente at det kan bli flere smittede, sier kommuneoverlege Inger-Hilde Trandem.

Spredningen av smitte har skjedd gjennom sosiale sammenkomster, spredt over en knapp uke, og de fleste som er smittet er personer i 20-årene.

Svært mange har lyttet til kommunens oppfordring om å ha lav terskel for å teste seg. I dag har det vært lang kø ved drop-in-teststasjonen i sentrum og på koronasenteret er alle timene i dag fylt opp. Begge stasjonene holder åpent gjennom helgen, åpningstider er på kommunens nettside.

– Vi har firedoblet testkapasiteten, og Røde Kors har stilt opp med ekstra personell. Jeg vil gi ros til Tromsøs innbyggere for at de raskt lar seg teste, trosser regn og kulde og tålmodig står i kø. At mange tester seg, gjør at vi raskere får en god oversikt og kan jobbe effektivt for å stoppe smitten, sier fagleder Øivind Benjaminsen på kommunens koronasenter.

Under finner du oversikt over steder der personer som har testet positivt har vært. Denne listen oppdateres fortløpende. De som har vært på disse stedene, til de tidspunkter som er nevnt, skal ha svært lav terskel for å teste seg ved symptomer på forkjølelse og luftveisplager.

Fredag 26. februar (OPPDATERT FREDAG KL 16:40): Har du vært på disse stedene? Vær oppmerksom på symptomer – og test deg
I forbindelse med smitteutbruddet som nå pågår i Tromsø, ber vi deg som har besøkt en eller flere av følgende steder i oppgitte tidsrom om å være særskilt var på luftveissymptomer og symptomer på covid-19, og ha lav terskel for å teste deg. 

 • Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11.30-13.15 
 • Kaffebønna Stortorget  søndag 21.02 kl. 13.15-13.40 
 • Pastafabrikken  mandag 22.02 - torsdag 25.02 
 • Eurospar Storgata  mandag 22.02 kl. 14.30-18.30
 • Feel 24 Strandgata  tirsdag 23.02 ca. kl. 16.00-18.00
 • Sats Langnes  onsdag 24.02 ca. kl. 19.00-21.00  
 • Vita Jekta  onsdag 24.02 kl. 10.00-14.00 
 • La Lash sentrum  hele onsdag 24. og torsdag 25. februar
 • Sats sentrum   torsdag 25. februar kl. 17:30-19:30
Ring koronatelefonen  46 90 78 99 for å avtale testing ved koronasenteret i Kroken. Time for testing kan også bestilles på nett. Du kan også besøke vår teststasjon i sentrum, Fredrik Langes gate 14 for drop-in-test. Se åpningstider under fanen "Hvor kan man testes?".

I tillegg oppfordrer vi folk om å følge de generelle anbefalingene for å begrense smitte:
 • Vær hjemme, og test deg om du har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager. 
 • Hold avstandsregler   minst én meter, to meter hvis du er usikker.
 • Begrens din omgangskrets.
 • Vask hendene ofte og godt. Bruk håndsesinfeksjon hvis du ikke har tilgang på såpe og varmt vann.
 • Må du hoste eller nyse   bruk armhulen.

   
Fredag 26. februar: Mange smittetilfeller i Tromsø
Sent i går kveld, torsdag 25. februar, var det oppsmummert til sammen 15 personer som hadde testet positivt på covid-19. Syv av disse testet positivt på hurtigtester. Fredag 26. februar: Se vår pressekonferanse direkte klokken 10
Tromsø kommune har pressekonferanse på rådhuset fredag 26. februar klokken 10:00. Der vil kommunen gi oppdatert informasjon om smittesituasjonen og arbeidet som pågår. Du kan følge pressekonferansen her: Se direkte – pressekonferanse kl 10


Torsdag 25. februar kl 22:45: Åtte nye smittetilfeller
Det er i løpet av torsdag ettermiddag og kveld registrert i alt åtte nye personer i Tromsø smittet av covid-19. I tillegg har to personer bosatt i Oslo, som var på besøk i Tromsø i helga, i dag testet positivt. Fordi flere av de smittede har hatt mange nærkontakter i den tiden de kan ha vært smitteførende, er et stort antall personer i kveld satt i karantene. Mange av disse er testet. Testing pågår fortsatt torsdag kveld og vil fortsette fredag.

– Det pågår nå et stort smittesporingsarbeid. Vi har satt inn ekstra ressurser til dette arbeidet og til testing. Arbeidet vil fortsette ut over kvelden og så langt det er hensiktsmessig i natt. Vi har en situasjon med et pågående utbrudd, der flere av de som har testet positivt har hatt mange nærkontakter. Vi må derfor forvente nye positive prøvesvar, sier fagleder ved koronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen. Han oppfordrer alle som har forkjølelsessymptomer om å ta kontakt med koronatelefonen til Tromsø kommune for å få bestilt test. Ring koronatelefonen på 469 078 99. Åpningstider er alle dager mellom klokken 08:30 og 22:00.
 – Å teste seg er nøkkelen for å få kontroll på smittesituasjonen. De nye hurtigtestene gjør at vi kommer raskere i gang med smittesporingsarbeidet; vi tjener et helt døgn. Alle tester i kveld, skjer med hurtigtester slik at vi får raske svar. Syv av de åtte som har testet positivt i dag, har tatt hurtigtester, sier Øivind Benjaminsen.
 Kommunen har i kveld bedt serveringsstedet Pastafabrikken stenge og vaske ned, etter at en ansatt har testet positivt og utviklet symptomer på covid-19.
– Vi ber alle som har vært på Pastafabrikken fra og med mandag 22. februar og til og med torsdag 25. februar, om å være ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom man har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager, ber vi om at man kontakter koronatelefonen for å få testet seg, sier Øivind Benjaminsen.

Man kan også bestille time på Helseboka for å få testet seg.
 
Også en ansatt i omsorgstjenesten Kvaløya har testet positivt. En ansatt og to tjenestemottakere er i kveld gått i karantene, den smittede er isolert. Det er torsdag kveld ikke mistanke om ytterligere smitte her.
 – Vi kartlegger nå bevegelsesmønsteret til de smittede og deres nærkontakter. Dette er et stort og krevende arbeid, som vi vil ha flere svar på i morgen tidlig. Vi kan i kveld ikke si noe helt sikkert om smittekilden, sier Øivind Benjaminsen.


Torsdag 25. februar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 1 usikker smittekilde – smittesporing pågår
Antall tester gjennomført i går 196 hvorav:
 • 50 på koronasenteret i Kroken
 • 144 i sentrum (hvorav 35 hurtigtester)
 • 2 av ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 61
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 424
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2870
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1299Onsdag 24. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 sannsynlig smittet i utlandet
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 133, hvorav:
 • 66 på koronasenteret i Kroken
 • 43 i sentrum (hvorav 10 hurtigtester)
 • 24 ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 56
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 79
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2726
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 993


Tirsdag 23. februar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 254, hvorav:
 • 50 i Kroken
 • 152 i sentrum (hvorav 23 hurtigtester)
 • 29 ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 59
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2695
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 945Mandag 22. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 136 hvorav:
 • 49 i Kroken
 • 85 i Sentrum (hvorav 31 hurtigtester)
 • 2 ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 59
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 8
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2695
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 945Søndag 21. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 139
 • 58 i Kroken
 • 80 i Sentrum (hvorav 17 hurtigtester)
 • 1 ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 58
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2695
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 945
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 36 069


Lørdag 20. februar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet på Østlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 230
 • 63 i Kroken
 • 143 i Sentrum (hvorav 51 hurtigtester)
 • 24 ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 48
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 30
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2695
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 945
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 36 026
 Fredag 19. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 201 hvorav
 • 103 i Kroken
 • 99 i sentrum (hvorav 23 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 67
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter  
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 327
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2688
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 922
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 928


Torsdag 18. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 175 hvorav
 • 51 i Kroken
 • 121 i sentrum (inkludert 30 hurtigtester)
 • 3 av ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 52
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 278
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1655
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1522
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 843


Onsdag 17. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 111
 • 63 i Kroken
 • 38 i sentrum (hvorav 4 hurtigtester).
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 65
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 48
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2308
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 660
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 744


Tirsdag 16. februar: Dagens pandemitall

Hva rapporteres Tall per i går 15. februar klokka 2400
Antall nye positive siste døgn 3 (alle er mannskap på russiske fiskebåter)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 181
 • 103 i Kroken
 • 98 i sentrum (hvorav 23 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 67
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Det er nå to russiske fiskebåter i Tromsø med påvist smitte blant mannskapet
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2284
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 636
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 639
 


Mandag 15. februar: Dagens pandemitall

Hva rapporteres Tall per i går 14. februar klokka 2400
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 86
 • 49 i Kroken
 • 37 ambulerende team
 • Tall fra sentrum ikke kommet
Antall som er isolert pga. covid-19 1
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 38
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2284
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 636
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 530
Fredag 12. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 194 hvorav;
 • 91 i Kroken
 • 93 i sentrum (hvorav 14 er hurtigtester)
 • 10 ved ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 77
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 13
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 351
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2667
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 610
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 272Torsdag 11. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 190 hvorav;
 • 102 i Kroken
 • 88 i sentrum (hvorav 22 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 84
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale ubrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 13
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 447
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 2035
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 512
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 167Torsdag 11. februar: Vil du hjelpe til med å vaksinere?
Vi trenger hjelp til å løse flere ulike oppgaver i forbindelse med vaksineringen. Vi søker etter personell både med og uten helsefaglig bakgrunn. Ingen søknadsfrist, men meld gjerne din interesse snarest mulig. Ansettelser gjøres fortløpende. Les mer her: Vi søker vaksinemedarbeidere til vaksinasjonssenteret

Onsdag 10. februar: Teststasjonen i sentrum flyttes til Fredrik Langes gate 14
Fra og med mandag 15. februar er vårt drop-in-senter i sentrum å finne i Fredrik Langes gate 14. Senteret flyttes dit fra Storgata 69, som har sin siste åpningsdag søndag 14. februar. Drop-in betyr at du ikke trenger å ha bestilt time på forhånd. Reisende eller andre som har behov for attest på negativt prøvesvar er velkommen til å ta hurtigtest her. Testsenteret vil være åpen hver dag inkludert lørdag og søndag mellom 9 og 21:00, men har stengt i periodene fra klokken 11 til 12 og fra 18 til 19 grunnet personellbytter og pauser.  Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin. Les mer under fanen «Hvor kan man testes?».

Onsdag 10. februar: Følg vår pressekonferanse direkte klokken 11
I dag klokken 11 har vi pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø. Tema er kommunens håndtering av situasjonen og om koronavaksineringen. Mer info om hvordan du kan følge pressekonferansen finner du her: Pressekonferanse om koronasituasjonen

Onsdag 10. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 144 hvorav
 • 79 i Kroken
 • 65 i sentrum. 13 av disse er hurtigtester.
Antall som er isolert pga. covid-19 10
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 110
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Tilfelle påvist mandag har så langt én nærkontakt som har testet positiv. Vedkommende er husstandsmedlem. Ingen utenom husstanden har så langt testet positivt. Det anses som mest sannsynlig at det dreier seg om importsmitte.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 21
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 83
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1669
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 410
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 35 006


Tirsdag 9. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (ukjent smittested)
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 149 hvorav;
 • 84 i Kroken
 • 66 i sentrum (hvorav 7 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 10
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 110
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ett nytt tilfelle der det er usikkert om smitte har skjedd i utlandet eller lokalt. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter  
Antall personer på karantenehotell 20
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1605
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 391
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 34 839


Mandag 8. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (fra russisk fiskebåt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 222 hvorav;
 • 67 i Kroken
 • 155 på flyplassen (inkludert 51 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 9
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 105
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Det er nå tre russiske fiskebåter som har besetning som har testet positiv og der øvrige i besetningen er i karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 9
Antall personer på karantenehotell 20
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1605
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 391
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 34 651


Søndag 7. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går - 62 Kroken
- 56 flyplassen
118 totalt
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 73
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd. To russiske fiskebåter med smitte påvist.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 32
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1605
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 391Lørdag 6. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går - 134 Kroken
- 48 drop inn sentrum
- 67 flyplassen
249 totalt
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 74
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 32
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går -
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet -
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** -
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** -
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 34 294


Fredag 5. februar: Ingen adgang for publikum til rådhuset på samenes nasjonaldag
Grunnet koronasituasjonen og smittevernhensyn er rådhuset og feiringen lørdag 6. februar dessverre ikke åpen for publikum. Du kan imidlertid følge feiringen digitalt via vår direktesending fra rådhuset. Dagsprogram, mer info og lenke til sendingen finner du her: Program for samenes nasjonaldag på rådhuset

Fredag 5. februar: Testing på flyplassen opphører – ny teststasjon i sentrum
Vårt midlertidige testsenter på Tromsø lufthavn, som har vært i drift siden mandag 25. januar, avvikles etter søndag 7. februar. Fra og med mandag 8. februar blir vårt testsenter i Storgata 69 i Tromsø sentrum en permanent teststasjon. Testsenteret i sentrum vil ha drop-in-tilbud for hurtigtesting, noe som gjør at man får svar på prøven etter kort tid. Tilbudet i sentrum kan selvsagt også reisende til Svalbard benytte seg av. Testsenteret vil være åpen hver dag inkludert i helgene. Du finner åpningstidene under fanen «Hvor kan man testes?» Informasjonspersonell vil fortsatt være til stedet på flyplassen selv om testtilbudet der legges ned. De vil blant annet informere om Tromsø kommunes testtilbud, lokale og nasjonale anbefalinger, og fange opp dem som skal på karantenehotell. Vårt testtilbud på koronasenteret i Kroken påvirkes ikke av endringene. Testtilbudet der, koronatest mot timebestilling, opprettholdes som normalt.

Fredag 5. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (tilhører russisk fiskebåt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 261
 • 129 i Kroken
 • 132  På flyplassen (inkludert 21 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 72
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd. To russiske fiskebåter med smitte påvist.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 9
Antall personer på karantenehotell 15
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 357
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1603
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 369
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 34 294


Torsdag 4. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (tilhører besetning på russisk fiskebåt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 277 hvorav;
 • 116 i Kroken
 • 76 i sentrum (drop-in)
 • 85 på flyplassen (inkludert 14 hurtigtester)
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 38
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ny russisk fiskebåt med bemanning på 34 der én person har testet positivt.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 7
Antall personer på karantenehotell 30
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 357
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 1326
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 253
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 34 010


Torsdag 4. februar: Driftsproblemer på mobilt bedriftsnett løst
Telenor har meldt at deres «Mobilt bedriftsnett»system har fungert som normalt igjen siden i går klokken 15:49. Dermed fungerer telefonkøsystemet som det skal både hos koronatelefonen og hos Servicetorget.

Onsdag 3. februar: Kan være lengre ventetid på koronatelefonen og til Servicetorget
Telenors «Mobilt bedriftsnett»-system, som vår koronatelefon og vårt servicetorg benytter, har ikke fungert tilfredsstillende i dag. Dette har rammet og rammer ennå vårt telefonkøsystem, noe som kan medføre noe lengre ventetid på å komme gjennom. Dette beklager vi. Telenor har meldt til oss at de jobber med å løse driftsutfordringene snarest mulig.

Onsdag 3. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i Oslo)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 172 hvorav;
 • 115 i Kroken
 • 51 på flyplassen
 • 6 av ambulerende testteam
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 40 (NB! Det ble rapportert feil i går. Da sto det 3, men skulle være 33)
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd.
 
Tilfellet som ble påvist lørdag 30. januar uten kjent smittekilde er nå avklart som falsk positiv. Alle nærkontakter er tatt ut av karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 976
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 246
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 33 744


Tirsdag 2. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 196
 • 126 i Kroken
 • 70   På flyplassen
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 3
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen utbrudd utover smitte på russisk fiskebåt.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 4
Antall personer på karantenehotell 26
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 964
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 246
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 33 515


Mandag 1. februar: 550 kroner for «svalbardtest»
Som kjent innførte nylig regjeringen krav om negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. I den forbindelse, fra og med tirsdag 2. februar, tar Tromsø kommune 550 kroner for hurtigtest mot covid-19 og attest på negativt prøvesvar for dem som skal reise til Longyearbyen. Hurtigtesten kan tas på Tromsø lufthavn, men vi gjør oppmerksom på at vårt testsenter der normalt kun er åpen i forbindelse med osloflyenes oppsatte ankomsttid. 550 kroner er den samme prisen og samme ordning som vi lenge har tilbudt øvrige personer som av ulike årsaker måtte ha behov for attest for negativt prøvesvar. (Les mer under fanen Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar). Hva gjelder dem som reiser fra andre steder til Svalbard med mellomlanding på Tromsø lufthavn: Vi anbefaler sterkt om at man tester seg på sitt opprinnelige avreisested og har med attest derfra. Hvis ikke risikerer man å bli henvist ut av flyet på Tromsø lufthavn inn i ankomsthallen til kommunens testsenter for å ta covid-19-test før man får reise videre. Dette kan forårsake forsinkelser.

Et godt tips fra oss i kommunen er at om du skal reise fra Tromsø til Svalbard, stikk gjerne innom Tromsø lufthavn dagen før din avreise og rett før et oslofly ankommer, og gjennomfør testen da. Da vil du slippe stress og tidsnød, som du kan måtte oppleve dersom du på din avreisedag må stå i samme testkø som dem som ankommer med et oslofly.
 
Man kan betale for testtilbudet via Vipps-nummer 651153. En kan følge med på når osloflyene ankommer, og dermed testsenterets åpningstid, på Avinors sider for Tromsø lufthavn. Testtilbudet på flyplassen varer i utgangspunktet kun til og med søndag 7. februar.

Mandag 1. februar: Drop-in-testtilbud i sentrum – åpent to dager
Onsdag 3. februar og fredag 5. februar er det mulig å ta drop-in-test mot covid-19 i Storgata 69 i Tromsø sentrum. Inngangen er mellom Sweet Heart og Sushi House, og åpningstid er 9 – 15 begge dagene.Det er begrenset med plass på innsiden for køavvikling og det er ikke ønskelig med kø i Storgata. Det vil derfor være en egen køvakt til stede for å veilede og sørge for god avvikling. Alle som skal teste seg må ha med munnbind, legitimasjon og vite navnet på fastlegen sin.

Mandag 1. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 217 hvorav;
 • 115 Kroken
 • 45 av ambulerende testteam, hovedsakelig testing av besetning på fiskebåt
 • 57 Tromsø lufthavn
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 48
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Det ble påvist ett tilfelle av smitte uten kjent kilde lørdag, og i den forbindelse har det blitt gjort mye testing. Testsvar foreligger ennå ikke.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 28
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 964
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 246
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 33 258


Søndag 31. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 5 hvorav;
 • 3 smittet på russisk fiskebåt
 • 1 antatt smittet i utlandet
 • 1 smittet lokalt, ikke nærkontakt
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 195
 • 107 i Kroken
 • 88 på flyplassen
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 17
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen kjente lokale utbrudd, men én person er smittet i Tromsø uten kjent kilde. Smittesporing pågår, og det antas at oversikt bli klart i løpet av søndag.
 
Tre personer har fått positiv test på russisk fiskebåt. Testet positivt på grenseovergang. Mannskapet følges opp etter vanlige rutiner.
 
Én person testet positiv med antatt smitte i utlandet. Vedkommende var i innreisekarantene da testsvaret kom.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 32
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 964
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 246


Lørdag 30. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 242 (tall fra flyplassen ikke kjent)
 • 111 Kroken
 • 67 Sentrum
 • 64 Flyplass
Antall som er isolert pga. covid-19 2
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 9
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 30
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 239
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 964
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 246
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 32 923


Fredag 29. januar: Positiv prøve inneholdt mutert virus
En analyse av en positiv covid-19-test tatt i Tromsø kommune forrige uke viser at den inneholdt koronavirus med den engelske mutasjonen. Prøven stammer fra en person bosatt i Tromsø som kom til Tromsø i midten av januar med fly fra et "rødt" land. Dette er det første tilfellet av mutert virus påvist i Tromsø. Vedkommende var i innreisekarantene fra ankomst og i ti dager. Noen dager etter ankomst testet vedkommende positivt på covid-19. Prøven ble sendt til analyse fra UNN til FHI og i dag fikk vi vite at det dreide seg om den engelske mutasjonen. Smittesporingen avdekket at vedkommende bare har én nærkontakt; sin egen samboer. Samboeren har også vært i karantene og har testet negativt. Begge er nå ute av isolasjon/karantene. Situasjonen er relativt oversiktlig med bare én nærkontakt og liten sjanse for smitte ut i samfunnet. Vi tar nå en ny runde med smittesporing for dobbeltsjekke dette. Samboeren er uten symptomer, men vi har likevel tatt en ny test av vedkommende for å være på den sikre siden. Vi får trolig prøvesvaret lørdag ettermiddag. Tromsø kommune vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått prøvesvaret.

Fredag 29. januar: Nytt drop-in-testtilbud i sentrum – åpent to dager
Onsdag 3. februar og fredag 5. februar er det mulig å ta drop-in-test mot covid-19 i Storgata 69 i Tromsø sentrum. Åpningstid er 9 – 15 begge dagene. – Vi håper dette gjør det enda lettere for folk å teste seg. Det er fortsatt svært viktig å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, slik at vi beholder kontroll på smitteutviklingen, sier fagleder Øivind Benjaminsen ved koronasenteret. Det er begrenset med plass på innsiden for køavvikling og det er ikke ønskelig med kø i Storgata. Det vil derfor være en egen kø-vakt eller vekter til stede for å veilede og sørge for god avvikling. Lokalene tilhrer Triko AS, et selskap som eies av tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen. Selskapet tar ikke betalt for kommunens bruk av lokalene. – Kulda gjør at testvogna vi brukte tidligere bak biblioteket ikke er egnet, verken for publikum eller ansatte. Vi har derfor lenge vært på utkikk etter lokaler i sentrum for drop-in. Ordfører Gunnar Wilhelmsen gjorde oss oppmerksomme på at Storgata 69 var ledig, og vi tok derfor kontakt med Triko og har hatt dialogen videre med de ansatte der. Vi er glade for at de stiller lokalene til rådighet. Dersom det fungerer å bruke dette lokalet, ønsker vi å fortsette i uken etter, sier Benjaminsen. Alle som skal teste seg må ha med munnbind, legitimasjon og vite navnet på fastlegen sin.

Fredag 29. januar: Vaksinering starter for aldersgruppen 75-84
I uke fem vil vi fortsette å vaksinere aldersgruppen 85 og eldre, men også starte vaksinering av neste aldersgruppe i prioriteringsrekkefølgen. Dette er de fra og med fylte 75 til og med 84 år. Vaksineringen vil foregå i Mellomvegen 110 onsdag 3. februar og torsdag 4. februar. Over 2.000 i aldersgruppen 75-84 har registrert at de vil ha vaksine. Et utvalg av disse har nå fått eller vil få SMS de neste dagene med invitasjon til å bestille time. Vi understreker at de som ikke får SMS i denne omgang, kan ikke bestille time nå. De vil få invitasjon i tur og orden etter hvert som vi får inn vaksinedoser. De som er fylt 85 år og eldre kan selvsagt fortsatt bestille time til vaksinering via Tromso.kommune.no/koronavaksine85pluss eller via lenken i SMSen mange har mottatt. Alle som skal ha vaksine må huske å ta med legitimasjon og bruke munnbind. Vaksinen er gratis. Vaksinering på sykehjem snart ferdig. I uke fem skal det til sammen settes rundt 400 doser i Mellomvegen til personer over 75 år. I tillegg skal rundt 400 vaksiner settes på sykehjem, i hjemmetjenesten og til helsepersonell.  I løpet av uken vil alle beboere på sykehjemmene ha fått begge sine doser med vaksine.

Fredag 29. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 285
 • 113 kroken
 • 70 sentrum
 • 102 flyplassen
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 12
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 33
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 44
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 942
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 29
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 32 590Torsdag 28. januar: Testing før avreise til Longyearbyen (pressemelding)
Nye innreiseregler til Svalbard/Longyearbyen gjør at tilreisende fra klokken 00.00 natt til fredag 29. januar må ha bevis på negativ covid 19-test med seg ved avreise. Testen kan ikke være mer enn 24 timer gammel. Tromsø kommune oppretter derfor en hurtigteststasjon på Langnes lufthavn. Dette er tilbud kun for reisende til Svalbard. Testingen vil skje i ankomsthallen og svaret kommer etter kort tid. Testteamet er på plass på flyplassen fra klokken 09:00 fredag morgen, og vil utstede attest for negativ test på stedet. – Vi ber reisende til Svalbard med flyet som går fra Langnes lufthavn 10:45 møte opp i god tid for å rekke å gjennomføre testingen, sier fagleder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen.

Torsdag 28. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 168
 • 118 Kroken
 • 73 Sentrum
 • 55 Flyplassen
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 12
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 29
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 219
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 927
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 32 152


Onsdag 27. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 322
 • 130 Kroken
 • 80 Sentrum
 • 112 Flyplassen
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 17
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 47
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 30
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 708
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 31 611


Tirsdag 26. januar: Bestilling av time for koronavaksine åpnet for 85 år og eldre
Nå er det åpnet for at du som er 85 år eller eldre kan bestille time til vaksinering mot covid-19. Vi understreker at timebestillingen kun er åpen for aldersgruppen 85+. Du kan bestille på to måter:
 • Via vår digitale bestillingstjeneste (klikk på den blå teksten til høyre): Bestill time for koronavaksinering Få gjerne en du stoler på til å hjelpe deg med bestillingen hvis du har behov for hjelp.
 • Ring vår koronatelefon. NB! Det kan være noe ventetid på å komme gjennom på koronatelefonen nå, så vi anbefaler at du bestiller via den digitale bestillingstjenesten hvis du har anledning. Telefonnummeret til koronatelefonen er 46 90 78 99

Har du tidligere fått tekstmelding (SMS) på telefonen din, kan du også bestille time ved å trykke på lenken i tekstmeldingen. Vaksineringen foregår i Mellomvegen 110, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen. NB! Husk å ta med legitimasjon med bilde! Bruk gjerne munnbind ved oppmøte. Les mer om vårt vaksinetilbud her: Tromso.kommune.no/koronavaksine

Tirsdag 26. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 228
 • 139 Kroken
 • 51 Sentrum
 • 38 Flyplass
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 22
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 53
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 678
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 30 846


Mandag 25. januar: Nå kan du teste deg midt i sentrum
Denne uken, fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar, kan du ta koronatest i Rødbanken. Tilbudet i sentrum gjelder kun forhåndsbestilling av time, ikke drop-in. Bestill time selv på nett, via app eller koronatelefonen på 46 90 78 99.

Mandag 25. januar: Testtilbud for tilreisende med osloflyene til Tromsø lufthavn
Fra og med i kveld tilbyr Tromsø kommune testing mot covid-19 på Tromsø lufthavn, først og fremst for tilreisende som ankommer med osloflyene. Kommunen går i gang med å rigge teststasjonen rundt klokken 17 i dag, og testtilbudet er åpen for testing for passasjerer som kommer fra Oslo med SAS’ rute SK4430 som lander klokken 19. Neste oslofly i kveld lander klokken 21:45, som er SAS’ rute SK4438. Selv om teststasjonen er etablert med særskilt fokus på tilreisende fra osloområdet, kan alle som ankommer Tromsø lufthavn benytte testtilbudet når teststasjonen er åpen. Åpningstiden følger normalt osloflyenes ankomsttid. Teststasjonen er å finne i ankomstområdet.
 
– Teststasjonen får vi nå i stand på ekstremt kort varsel, som følge av et godt samarbeid med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Avinor. Vi håper tilreisende benytter seg av tilbudet. Det er viktig for oss å avdekke eventuell smitte sørfra, smitte som vi selvfølgelig ikke ønsker her. Vi ber om at de som tester seg holder seg i ro etter ankomst helt til de får svar på testen, sier fagleder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen.
 
Testtilbudet vedvarer til smittesituasjonen i sør er mer oversiktlig enn i dag. Reisende som er 12 år og eldre, som har oppholdt seg i det sentrale østlandsområdet de siste 10 dager, anbefales å teste seg på dag 1 og dag 5 etter ankomst Tromsø. Disse anbefales også å redusere sosiale kontakter de første 10 dagene etter ankomst Tromsø kommune.
 
– Vi oppfordrer ellers reisende og publikum til å følge de nasjonale rådene for smittevern, blant annet å unngå unødvendige reiser, legger Benjaminsen til.

Mandag 25. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 145 
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 26
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 54
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 678
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine i regi av Tromsø kommune** 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 29 893


Søndag 24. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 106
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 30
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 63
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Lørdag 23. januar: Tilreisende fra Østlandet bes teste seg med en gang de kommer
Tromsø kommune følger situasjonen med mutert virus på Østlandet nøye og forventer nå at antallet tilreisende fra regionen vil avta kraftig. Alle reisende som likevel kommer fra de aktuelle kommunene bes nå om å teste seg på ankomstdagen, eller så raskt som praktisk mulig, uavhengig av symptomer. De som tilbringer en uke eller mer i Tromsø, bes i tillegg om å teste seg på den sjuende dagen, uavhengig av symptomer. Dette gjelder for tilreisende fra de kommunene som til enhver tid er definert i regjeringens skjerpede tiltak i tiden som kommer. Per nå er dette: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Tromsø kommune ber også inntil videre tilreisende fra nabokommuner til disse om å teste seg på ankomstdagen og på dag sju. I tillegg ber Tromsø kommune alle som har kommet fra disse kommunene i løpet av de siste 14 dagene (fra og med 9. januar), og som fortsatt er i Tromsø, om å teste seg umiddelbart. De tilreisende bes også om å være ekstra oppmerksom på symptomer. Fra før av gjelder anbefalingen til helsepersonell om å teste seg på ankomstdagen etter reiser fra områder med høyt smittenivå.
 
– Vi følger situasjonen rundt muterte virus tett og er også i jevnlig dialog med nasjonale helsemyndigheter. Nå frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendig ut av de rammede kommunene. Vi forventer derfor at antallet tilreisende til Tromsø vil avta kraftig, men vi antar likevel at en del vil reise til Tromsø i forbindelse med nødvendige jobbreiser eller andre nødvendige gjøremål. Derfor strammer vi inn på testingen for å overvåke dette, sier vakthavende kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.
 
Tilreisende bestiller time til testing via Tromsø kommunes nettsider eller ved å ringe koronatelefonen på 46 90 78 99.
 
Dersom antallet tilreisende fortsetter å være høyt, vil Tromsø kommune vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig, for eksempel karantene for tilreisende fra de rammede kommunene. – Vi vil i første omgang avvente og se an effekten av de strenge tiltakene nasjonale myndigheter nå har satt i verk i regionen, og så gjør vi fortløpende vurderinger av om dette er tilstrekkelig, sier Trandem. Tromsø kommune støtter budskapet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som lørdag gikk ut og frarådet reiser til de rammede kommunene.

Lørdag 23. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 123
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 37
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 61
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 12
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0


 Fredag 22. januar: I underkant av 150 eldre får tekstmelding om vaksinering
Over 26.000 tromsøværinger har til nå registrert seg for å motta koronavaksine. Onsdag 27. januar starter Tromsø kommune vaksineringen av befolkningen over 85 år som ikke har fått eller skal få vaksine på sykehjem, i omsorgsbolig eller via hjemmetjenesten. Vaksineringen skjer i Mellomvegen 110 (gamle lærerskolen). – I løpet av de nærmeste dagene vil i underkant av 150 personer som er registrert i vårt system i denne aldersgruppen få SMS med invitasjon til å bestille time. Vaksineringen av resten av denne aldersgruppen fortsetter uken etter, og invitasjon til bestilling går ut så snart vi vet hvor mange doser vi har til rådighet, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Etter dette vil vaksineringen fortsette fortløpende ut fra hvor mange vaksiner kommunen får tilsendt, og etter prioriteringen som er gitt fra nasjonalt hold. Neste gruppe ut er de som er 75-84 år. Registreringen gjøres her: tromso.kommune.no/koronavaksine. De som ikke får til å registrere seg selv via der, kan bli registrert av en man stoler på, for eksempel et familiemedlem, eller ringe koronatelefonen på 469 07 899 for hjelp.

Fredag 22. januar: Se dagens pressekonferanse direkte klokken 13
Du kan følge Tromsø kommunes pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø direkte her: «Se vår pressekonferanse klokken 13». Hovedtema på pressekonferansen er vaksinering mot covid-19. Ordfører Gunnar Wilhelmsen, smittevernoverlege Trond Brattland og fagleder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen, stiller på pressekonferansen.

Fredag 22. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested; Latvia)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 165
Antall som er isolert pga. covid-19 9
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 41
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 64 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 82
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer i Tromsø som har fått 1. dose vaksine 666
Antall personer i Tromsø som har fått 2. dose vaksine 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 25 907

Torsdag 21. januar: Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering
Tromsø kommune kommer ikke til å innføre strengere regler for skjenking enn det Stortinget har vedtatt. – Internasjonalt er pandemien svært krevende å håndtere, og nasjonalt er det viktig at vi nå klarer å slå ned på spredning av muterte virus. I Tromsø er vi heldige, vi har nesten ikke smitte. Det vi har, kommer med tilreisende. Situasjonen er såpass oversiktlig at vi per nå ikke ser grunn til å innføre lokale begrensninger, sier smittevernoverlege Trond Brattland.  Stortingets vedtak innebærer at dagens skjenkestopp oppheves midnatt fredag (natt til fredag). Fra da gjelder at gjester ikke kan ikke slippes inn etter klokken 22.00 og skjenkestopp er 00:00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Det som står i forskriftsendringen er at «Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.»  Tidligere smittevernbestemmelser om avstand, registrering av gjester og servering ved bordet gjelder fortsatt.  – Vi vil følge nøye med på hvordan det går med skjenkingen fremover, og vi kommer til å kontrollere at utestedene følger opp. Hvis smittesituasjonen endrer seg og/eller vi ser at skjenkingen bidrar i negativ retning for å holde pandemien under kontroll, vil vi raskt kunne iverksette lokale tiltak der det er nødvendig, sier Brattland.  Skal det iverksettes lokale tiltak, må dette vedtas av formannskapet.

Torsdag 21. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 127
Antall som er isolert pga. covid-19 14
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 46
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 71
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 148
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
Antall personer totalt som har fått 1. dose koronavaksine 584
Antall innbyggere totalt som har fått 2. dose koronavaksine 0
Antall personer forhåndsregistrert ønske om vaksine i kommunes vaksinesystem 22 059


Onsdag 20. januar: SMS sendes alle innbyggere
Snart har 12.000 registrert seg for vaksinering i Tromsø kommune. løpet av ettermiddagen og kvelden kommer det SMS til alle innbyggerne i Tromsø kommune med oppfordring om å registrere seg for å stå i vaksinekøen. De som allerede har registrert seg, kan se bort fra SMSen. – Det er kjempebra at så mange har registrert seg allerede. Plutselig kan vi få større mengder vaksiner på kort varsel. Da er det viktig at alle er klar. Vi er klare til å ta imot alle som ønsker å ta vaksine, men vi er avhengige av at alle registrerer seg, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Registreringen gjøres i vår digitale registreringstjenesteDet aller viktigste er at eldre og personer i andre risikogrupper registrerer seg så raskt som mulig. Derfor sender Tromsø kommune i dag også ut brev til alle over 75 år med oppfordring om å registrere seg. – Her kan vi alle bidra! Spre budskapet til de du er i slekt med eller kjenner som er i risikogruppeneog hjelp gjerne til om du vet om noen som har problemer med å få registrert segsier BrattlandDu kan registrere for andre med din egen bank-ID, så lenge du har personalia og navnet på fastlegen til den du skal registrere. Det er også mulig å ringe koronatelefonen for bistand.

Onsdag 20. januar: Over 11.000 tromsøværinger har registrert seg for vaksine
Vaksineregisteringen viser at per i dag klokken 13:32 har 11.419 personer i Tromsø registrert seg med ønske om å vaksinere seg mot covid-19. Du kan også registrere deg i vår digitale registreringstjeneste.

Onsdag 20. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 2 hvorav;
 • 1 antatt smittet i Sverige
 • 1 antatt smittet i Polen
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 234 
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 36
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 76
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 31
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet
Antall personer forhåndsregistrert i kommunes vaksinesystem 10 936

 
Tirsdag 19. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 131 
Antall som er isolert pga. covid-19 24
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 46
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 90
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Mandag 18. januar: Over 6500 personer har registrert seg for vaksinering
Frem til i dag klokken 14 hadde allerede over 6.500 personer i Tromsø vaksineregistrert seg, etter at kommunen åpnet for dette fredag ettermiddag. – Det er kjempebra. Vi ønsker at alle over 18 år registrerer seg, også om de ikke ønsker å ta vaksine. Dette gjør det lettere for oss å administrere den enorme jobbe det er å gi vaksinene, og det gjør det lettere for alle som bor i Tromsø å få vite når det blir deres tur. Antallet vaksiner kan øke raskt, ettersom flere blir godkjent, så det er greit for alle parter å være klare, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Info om hvordan man  registrerer seg gjøres på tromso.kommune.no/koronavaksine. De som trenger hjelp til å registrere seg, enten fordi de mangler bank-ID eller av andre årsaker, kan ringe vår koronatelefon. Når det er den aktuelle alders- eller risikogruppens tur til å bestille time, vil de få beskjed via SMS forutsatt at man har registrert seg.

Mandag 18. januar: Vi sender SMS til vaksinemottakere
Det er viktig at eldre og risikogrupper registrerer seg for koronavaksinering. Alle som er bostedsregistrert i Tromsø vil i løpet av de nærmeste dagene få en tekstmelding (SMS) fra oss med informasjon om registreringen. I tillegg vil vi sende brev til de aller eldste. Kommunen ser gjerne at pårørende eller omsorgspersoner til eldre og personer i risikogruppene vil hjelpe til slik at man får registrert seg for vaksinering.

Mandag 18. januar: 264 vaksinedoser settes denne uken
Denne uken skal det settes 264 doser i Tromsø. 64 av disse går til helsepersonell. Resten går i hovedsak til vaksinering i kommunens omsorgsboliger. Lakselvbukt, Sjursnes og Kvaløya nord og sør hjemmetjeneste starter også vaksinering av hjemmeboende denne uken.

Mandag 18. januar: Regjeringen viderefører de fleste nasjonale tiltakene
Regjeringen melder i dag at de viderefører de fleste nasjonale smitteverntiltakene, som følgelig også gjelder i Tromsø, for å stoppe en ny smittebølge. Skjenkestoppen er blant tiltakene som videreføres. Her har regjeringen varslet at de skal ta skjenkestoppen opp igjen til vurdering i løpet av siste uken i januar. Tromsø kommune har for tiden ingen planer om endringer i lokale regler og anbefalinger.

Mandag 18. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn  3. Alle antatt smittet i utlandet. Smittesporing pågår.
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 111
Antall som er isolert pga. covid-19 27
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 80
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 10
Antall personer på karantenehotell 120
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Søndag 17. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt importsmitte utland)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 194
Antall som er isolert pga. covid-19 24
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 121
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 11
Antall personer på karantenehotell 123
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
   
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Lørdag 16. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3 (antatt importsmitte utland)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 281
Antall som er isolert pga. covid-19 25
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 133
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 138 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 18
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Fredag 15. januar: Registrering for vaksine er nå åpnet
Nå kan du registrere deg for å ta vaksine – gå til vår digitale bestillingstjeneste for å registrere deg for koronavaksinering. Mer informasjon om hvordan vaksineringen skjer når du bestiller, finner du her: Info om koronavaksinen

Fredag 15. januar: Pressekonferanse klokken 15 i dag – følg den på Facebook
Følg dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø og vår håndtering av den. Vi skal for første gang sende pressekonferansen i egen regi på Facebook i form av en prøvesending, og du er hjertelig velkommen til å følge den. Vi tar svært gjerne imot kommentarer og råd for hvordan sendingen ville vært bedre. Bruk gjerne kommentarfeltet i sendingen. Vi har ikke anledning å svare på spørsmål eller kommentarer mens sendingen pågår. Du som har trykket «liker» eller «følg» på Tromsø kommunes facebookside får en varsling når vi starter sendingen.

Fredag 15. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i Sverige) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 242
Drop-in på Utsikten i dag 0900 - 1500
Antall som er isolert pga. covid-19 23 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 141
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 7
Antall personer på karantenehotell 138 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 126 
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0


Torsdag 14. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 hvorav
 • 1 nærkontakt
 • 1 antatt smittet i Viken 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 216
Antall som er isolert pga. covid-19 23
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 129
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 8
Antall personer på karantenehotell 112
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 12
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
 

Onsdag 13. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav;
 • 2 antatt smittet i Tsjekkia
 • 1 antatt smittet i Frankrike
 • 3 antatt smittet i Polen
 • 1 antatt smittet i Oslo
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 225 
Antall som er isolert pga. covid-19 21
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 89
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd  1 elev smittet på Steinerskolen
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 133 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Onsdag 13. januar: Sju nye tilfeller
Det var tirsdag sju nye positive tilfeller av covid-19 i Tromsø. I alle tilfellene er smittested enten utlandet eller Oslo. 21 personer er nå i isolasjon, mens 89 er satt i karantene. Se flere detaljer på Tromsø kommunes nettsider. – Dette gjenspeiler det vi har sett over de siste tre-fire ukene. Smitten vi påviser i Tromsø er hovedsakelig importsmitte - enten fra utlandet eller fra andre områder i landet med høyere smittetrykk, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen. – Regjeringen har innført obligatorisk testing ved grensepasseringer fra røde land. Det er viktig at kontrollen med dette er god. Der har vi selv hatt et godt opplegg på flyplassen i samarbeid med Avinor. I Tromsø anbefaler vi i tillegg at alle som kommer til Tromsø fra områder i Norge med høyere smittetrykk tester seg på dag fem. På denne måten håper vi å fange opp mest mulig av smitten. Det er likevel en risiko for økt smittespredning siden ikke alle vil velge å følge disse rådene. Vi må huske på at mange kan være smittet og føre smitten videre til andre uten at de har symptomer. Det er derfor viktig at vi alle fortsetter å følge smittevernregler og anbefalingene som gjelder, sier Kristoffersen. Hvilke områder som har høyere smittetrykk, finner du oversikt over under fanen «Lokale anbefalinger som kun gjelder i Tromsø»

Onsdag 13. januar: Vær med å stoppe smitten – bruk gjerne Smittestopp
Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Appen funker slik at hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra: Mer info om personvernhensyn og appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Om smittestopp – FHI.no

Tirsdag 12. januar: Skoleelev testet positivt
En elev ved Steinerskolen har testet positivt på covid-19. Skolen har i første omgang satt 41 elever og ti lærere fordelt på tre trinn i karantene. – Dette er i stor grad for å få oversikt og være på den sikre siden. Antallet vil trolig bli justert ned når smittesporingsarbeidet kommer ordentlig i gang onsdag, sier vakthavende kommuneoverlege Inger Hilde Trandem. Dette er det tredje skoletilfellet på tre dager i Tromsø. Søndag oppsto det smitte på Hamna skole. Mandag kom det en positiv test knyttet til «Læring gjennom arbeid»-tilbudet til Tromsø kommune. – Det er så langt vi vet nå ikke noen kobling mellom tilfellene, sier Trandem.

Tirsdag 12. januar: Egen samleside for vaksineinformasjon lansert
Fra og med i dag finner du all informasjon om koronavaksinetilbudet fra Tromsø kommune samlet på en egen informasjonside: Info om koronavaksinen 

Tirsdag 12. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet i Oslo)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 160
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 34
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 139
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0

Mandag 11. januar: Elev smittet
Mandag har en elev ved Tromsø kommunes «Læring gjennom arbeid»-tilbud (LGA) testet positivt for covid-19. En avdeling ved skoletilbudet er satt i karantene, noe som innebærer sju elever og tre lærere. Det øvrige tilbudet fortsetter som normalt. – Smittesporingen ble startet i dag, og vil fortsette i onsdag, sier vakthavende kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Mandag 11. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  3 hvorav;
 • 2 antatt smittet i Polen
 • 1 antatt smittet i Oslo
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 147
Antall som er isolert pga. covid-19 16 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 32
Ventetid på test – befolkning (dager) 1 (Drop-in testing i Tromsdalshallen mellom 09-15 i dag)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd. Et tilfelle av smitte på Hamna skole. 34 elever og 3 lærere i karantene. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter  3
Antall personer på karantenehotell  131
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0


Søndag 10. januar: Elev smittet – mange i karantene
En elev ved Hamna skole har søndag testet positivt på covid-19. 43 elever og tre lærere knyttet til ett trinn er som følge av dette satt i karantene. Smittesporing vil bli gjennomført mandag. Resten av skolen har undervisning som vanlig mandag. – Etter en lengre periode uten smitte i skolene har vi nå fått et nytt tilfelle. Vi har heldigvis erfaring med å håndtere slike situasjoner, og vi vil de neste dagene jobbe med å sikre kontroll over situasjonen, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Søndag 10. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 5 (alle antatt smittet i Polen)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 321
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 30
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 130
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
 


Lørdag 9. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  2
 • 1 antatt smittet i Sverige
 • 1 antatt smittet i Asia***
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 438
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 29
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Drop-in på Mellomveien 110 mellom 0900 og 1500. NB: vær oppmerksom på en del stengte veier i forbindelse med Mørketidsløpet
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 115
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 231
Antall doser kassert i går pga. utgått holdbarhet 0
** For personer smittet utenfor Europa oppgis vanligvis kun verdensdel, med unntak av USA og Russland.

Fredag 8. januar: Lørdagsåpen drop-in for koronatesting
Vi tilbyr drop-in-testing i Mellomvegen 110 i lokalene til den gamle lærerhøgskolen lørdag 9. januar. Åpningstiden blir 09 – 15. Vi opplever at mange vil teste seg. Ved drop-in-testing må du ha på munnbind, ta med legitimasjon og du må kunne oppgi navnet på fastlegen din. Prøvesvaret får man ved å logge inn på Helsenorge.no.

Fredag 8. januar: Så mange har vi vaksinert det siste døgnet
Nå kan du se hvor mange vi har vaksinert mot covid-19 det siste døgnet. Tallene blir i tiden fremover å finne på nestnederste linje i Dagens pandemitall-tabellen. I går, torsdag 7. januar som var aller første dag med koronavaksinering i Tromsø, vaksinerte vi 30 personer.

Fredag 8. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittet på reise fra Russland)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 389
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 35
Ventetid på test – befolkning (dager) 3 (drop-in test åpent 0900 – 1500 ved Mellomveien 110)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd 
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 59 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 30 
Antall doser koronavaksine kassert i går 0

Torsdag 7. januar: Tre dagers ventetid på timebestilling – benytt gjerne drop-in-tilbudene
Akkurat nå er det tre dagers ventetid fra bestilling til du får time til koronatest hvis du ringer koronatelefonen eller bruker vår digitale bestillingsløsning. Dersom du ikke kan vente i tre dager på å få testet deg, kan du møte opp på et av våre «drop in»-testtilbud. Du finner åpningstider og oversikt over tilbudene her: Drop-in for koronatest​

Torsdag 7. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 hvorav:
 • 1 antatt smittet i USA
 • 1 nærkontakt
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 296 
Antall som er isolert pga. covid-19 8
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 45
Ventetid på test – befolkning (dager) 3
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 57 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går
Antall doser koronavaksine kassert i går 0

Onsdag 6. januar: Drop-in-testtilbudet er åpent også torsdag 7. januar
Som følge av stor pågang på drop-in-test, utvider Tromsø kommune tilbudet i Mellomvegen 110 med én dag. Det betyr at det også torsdag 7. januar er drop-in 09:00-14:30 på den gamle lærerhøgskolen. Du finner oppdaterte åpningstider for drop-in-testing under fanen «Hvor kan man testes?».

Onsdag 6. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Danmark)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 303
Antall som er isolert pga. covid-19 7
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 36
Ventetid på test – befolkning (dager) 3 (drop-in-tilbud ved koronasenteret åpent mellom 0830 – 1500)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 3
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 2
Antall personer på karantenehotell 63
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
Antall koronavaksiner satt i går 0
Antall doser koronavaksine kassert i går 0


Tirsdag 5. januar: Beboere ved Jadevegen sykehjem blir vaksinert torsdag denne uken
Tromsø kommune går nå i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19. Først ut er beboere på kommunens sykehjem. I dag har vi besluttet at beboere ved Jadevegen sykehjem er de første i Tromsø til å få vaksinen. Vaksineringen ved Jadevegen sykehjem starer torsdag denne uken. Ved sykehjemmene Otium, Mortensnes og Kvaløysletta går vaksineringen i gang fredag denne uken. Helsehuset og Sør-Tromsøya går i gang neste uke når vi får flere vaksinedoser (110 stk) til Tromsø.

Når neste leveranse av vaksiner kommer er ikke klart, men det blir etter planen i løpet av andre uken i januar. Beboere og pårørende er eller vil bli informert direkte fra sine avdelinger eller sykehjem.

– Fra uke to har vi også mulighet til å bruke inntil 20 prosent av vaksinene på helsepersonell. Om og hvordan dette skal gjøres blir besluttet tidlig neste uke, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Vi minner om at personer som prioriteres for vaksinering vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig for prioriterte personer å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Du finner komplett prioriteringsliste under fanen «Koronavaksine» her på siden.

Tirsdag 5. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 207
Antall som er isolert pga. covid-19 11
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 34
Ventetid på test – befolkning (dager) 2 (det er i dag åpnet for drop-in-testing i luke 1 på pandemisenteret i Kroken 0830-1500)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 3
Antall personer på karantenehotell 60 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Mandag 4. januar: Oppdaterte åpningstider for drop-in-testing
Vi har nå fastsatt åpningstidene for drop-in-testing mot covid-19. Åpningstidene er fastsatt kun for nærmeste framtid. Disse finner du under fanen «Hvor kan man testes?» her på siden.

Mandag 4. januar: Denne uken starter vaksineringen i Tromsø
Vi har nå oppdatert informasjonen om vaksineringen som nå går i gang i Tromsø, først og fremst blant sykehjemsbeboere. Les mer under fanen «Koronavaksine».

Mandag 4. januar: Våre idrettshaller er midlertidig stengt med umiddelbar virkning
Som følge av regjeringens nasjonale smitteverntiltak, som regjeringen kunngjorde i går, stenger Tromsø kommune sine idrettshaller for bruk frem til og med 18. januar. Det er hovedsakelig følgende punkter i regjeringens nylig vedtatte anbefalinger og regler som danner grunnlag for stengningen:
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 Vi minner om at toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Mandag 4. januar: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Polen)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 129
Antall som er isolert pga. covid-19 15 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 35
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter  3
Antall personer på karantenehotell  29
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Søndag 3. januar: Følger opp nasjonale anbefalinger
Regjeringen la søndag frem nye tiltak. Ett av dem er en anbefaling om at alle ungdomsskoler og videregående skoler skal over i rød beredskap knyttet til pandemien. I tillegg skal all undervisning og arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler være digitale frem til 18. januar. 
 
– Tromsø kommune følger disse anbefalingene. Vi ber også alle våre innbyggere om å sette seg inn i og følge disse, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.
 
Anbefalingene finnes på regjeringens nettsider.

For Tromsø kommunes del innebærer det blant annet hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette. Ungdomsskolene til Tromsø kommune jobber søndag kveld med å tilpasse oppstarten etter jule- og nyttårsfeiringen til rødt nivå. 
 
– Vi har erfaring med rød beredskap fra tidligere. Det vi vet er at det vil slå ulikt ut fra skole til skole. Vi ønsker så langt det er mulig at elever får møte på skolen. Noen skoler vil kunne klare dette greit, mens andre vil ha større utfordringer med å få det til. Alle foresatte vil få beskjed på SMS/Transponder om hva som blir utfallet for den enkelte skole/trinn, sier seksjonsleder Geir Ove Olsen. 
 
Når det gjelder regjeringens forslag til ytterligere tiltak for områder med mye smitte, så er det foreløpig ikke aktuelt for Tromsø kommune å iverksette disse. 
 
– Per nå er vi ikke en kommune med mye smitte, men vi følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av hva som er nødvendig, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen. 

Onsdag 30. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 105
Antall tester gjennomført på teststasjon i Mellomveien 148
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 87
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 19
Antall personer på karantenehotell 17
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Onsdag 30. desember: Dagens pandemitall publiseres ikke nyttårsaften eller påfølgende helg
Dagens pandemitall publiseres ikke her i spalten i perioden fra og med 31. desember til og med 3. januar. Tallene vil imidlertid sendes de lokale mediene daglig. Ved eventuelle større pandemitall eller smitteutbrudd vil vi melde om det i form av pressemeldinger, som også publiseres her.

Tirsdag 29. desember: 215 doser av vaksinen kommer første uka i januar  
Første forsendelsen av vaksiner kommer i januar 2021. Nøyaktig når vaksinene kommer er ikke klart, men antallet er 215 doser. Først ut blir sykehjemmene, men dosen rekker ikke til alle våre beboere. Det jobbes nå med å prioritere hvem som skal få først. Alle beboere og pårørende vil få informasjon om dette fra sitt sykehjem. I andre runde vil resten av beboerne på sykehjemmene bli vaksinert, og avhengig av hvor mange doser vi får går vi videre på de neste prioriterte gruppene; tjenestemottakere i hjemmetjenesten og hjemmeboende over 85 år. Det er ikke klart når andre forsendelse av vaksiner kommer.

Mandag 28. desember: Utvidet og flyttet drop-in-testing
Den planlagte dropin-testingen i test-vogna i sentrum onsdag 30/12 er flyttet til Mellomvegen 110 (gamle lærerhøgskolen) og er også åpent tirsdag 29/12.
Åpningstider:
Tirsdag 29/12: 09:00-14:30.
Onsdag 30/12: 09:00-19:00.
Testen er gratis. Du må ha på munnbind, ta med legitimasjon og du må kunne oppgi navnet på fastlegen din. Prøvesvaret får man ved å logge inn på Helsenorge.no.
 
Tirsdag 29. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav:
 • 1 antatt smittet i Latvia, 1 antatt smittet i Viken)
 • 5 nærkontakter
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 111
Antall tester gjennomført på teststasjon i sentrum 0
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 112
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 19 (11 på karantenehotell i tillegg)
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirusMandag 28. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn  3 hvorav:
 • 1 med ukjent smittekilde
 • 2 nærkontakter
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 108
Antall tester gjennomført på teststasjon i sentrum 0
Antall som er isolert pga. covid-19 27
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 115
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 18 (12 på karantenehotell i tillegg)
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 


Onsdag 23. desember: Dagens pandemitall publiseres ikke på julaften eller på øvrige helligdager i julen
Dagens pandemitall publiseres ikke her i spalten i perioden fra og med 24. til og med 27. desember, ei heller i perioden fra og med 31. desember til og med 3. januar. Tallene vil imidlertid sendes de lokale mediene daglig. Ved eventuelle større pandemitall eller smitteutbrudd vil vi melde om det i form av pressemeldinger, som også publiseres her.

Onsdag 23. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn  4 hvorav:
 • 1 fra den russiske fiskebåten Sapphire
 • 2 antatt smittet i Syria
 • 1 antatt smittet i Møre og Romsdal
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 165
Antall tester gjennomført på teststasjon i sentrum 187
Antall som er isolert pga. covid-19 30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 105
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 20
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Onsdag 23. desember: De eldste og syke vaksineres først
Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen nylig endret noe på prioriteringsrekkefølgen for hvem som vaksineres mot covid-19, en prioriteringsliste Tromsø kommune følgelig også vil bruke når vaksineringen starter opp her. Oppdatert prioriteringsliste vil du nå finne under fanen «Koronavaksine» lenger ned på siden her.

Tirsdag 22. desember: Utvidet åpningstid ved koronatestvogna i dag
Koronatestvogna er i dag åpen helt til klokken 19:00. Du finner vogna i sentrum bak biblioteket. Vi har også økt kapasiteten på testsenteret i Kroken. Ring koronatelefonen på telefon 46 90 78 99 eller bestill time på nett: https://bit.ly/koronatelefonen Husk at det kan være ledige timer selv om de ikke kommer opp i nettbestillingen. Da må du gjerne ringe koronatelefonen for å få time.

Tirsdag 22. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn  0
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  257
Antall som er isolert pga. covid-19  28
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  93
Ventetid på test – befolkning (dager)  2
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  1
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter/Tromsdalen camping  20
Antall personer på karantenehotell  11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus


Mandag 21. desember: Ankommer du eller har du ankommet Tromsø fra Storbritannia?
Regjeringen har i dag vedtatt en rekke skjerpede tiltak som gjelder deg som ankommer Norge fra Storbritannia, eller har ankommet derfra i løpet av de siste to ukene. Tiltakene gjelder følgelig også her i Tromsø. Hovedregelen om karantene i 10 døgn gjelder fortsatt. I tillegg stilles det krav om:
 • PCR-test (Covid 19-test) innen ett døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia. Ring Tromsø kommunes koronatelefon på 46 90 78 99 for å få info om hvor og når du kan testes.
 • PCR-test så snart som mulig for reisende som allerede er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker. Ring Tromsø kommunes koronatelefon på 46 90 78 99 for å få info om hvor og når du kan testes.
 • Krav om ankomstregistrering. Fyll ut reiseregistreringsskjemaet, som du etter utfylling gir til grensekontrollen.
 • Krav om melding til Tromsø kommune der du som reisende skal oppholde deg. Du kan orientere vedkommende du snakker med på koronatelefonen om dette.

Tiltakene har sammenheng med at Norge har stanset alle direkteflygninger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. Les mer på regjeringens nettsider: Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia​
 

Mandag 21. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive 14 (Alle tilknyttet det russiske fartøyet Sapphire. Disse ble omtalt allerede i går under «Smitte på russisk fartøy».)
Antall positive uten kjent smittekilde 0
Antall tester siste dag 133
Antall isolerte 29
Antall i karantene pga å være nærkontakt 73
Ventetid på test - befolkning (dager til neste ledige) 0
Ventetid på test  - helsepersonell (dager til neste ledige) 0


Søndag 20. desember: Smitte på russisk fartøy
Det russiske fiskefartøyet «Sapphire» ligger til havn i Tromsø. Det er nå påvist til sammen 15 smittede blant mannskapet på 36. Båten kom til Tromsø lørdag, med en syk person om bord. Vedkommende ble testet og var positiv. Etter at den første testen slo positivt ut, ble alle om bord testet. Søndag klokken 18:00 viste prøvesvar at ytterligere 14 i mannskapet har testet positivt. Totalt har altså 15 testet positivt hittil. Det er i skrivende stund ikke avklart om alle prøvesvarene foreligger.

Søndag 20. desember: Seks i karantene
En elev ved Tromsdalen videregående skole har som kjent testet positivt for covid-19. Smittesporingsarbeidet lørdag førte til at fem medelever og én lærer er satt i karantene.
Eleven var tidligere registrert som nærkontakt til et kjent smittetilfelle. Siste døgn (altså lørdag) kom det ett nytt smittetilfelle i Tromsø – importsmitte fra utlandet. Fredag var det tre nye tilfeller – alle nærkontakter til tidligere kjente tilfeller. 17 personer er per midnatt natt til søndag i isolasjon i Tromsø, mens 86 er i karantene.

Søndag 20. desember: Dagens pandemitall
NB! Vi opplyste ved en feiltagelse at dette smittetilfellet var en såkalt nærkontakt. Dette er nå korrigert i tabellen nedenfor; Dette er importsmitte.
Antall nye positive siste døgn 1 (importsmitte, russisk tråler)
Antall positive uten kjent smittekilde 0
Antall tester siste dag 163
Antall isolerte 17
Antall i karantene pga å være nærkontakt 86
Ventetid på test - befolkning (dager til neste ledige) 2
Ventetid på test  - helsepersonell (dager til neste ledige) 1
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 6
Antall personer på karantenehotell 36
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Lørdag 19. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3(nærkontakter)
Antall positive uten kjent smittekilde 0
Antall tester tatt på koronasenteret, Kroken 121
Antall tester tatt ved Sentrum teststasjon 102
Antall isolerte 15
Antall i karantene pga å være nærkontakt 74
Ventetid på test - befolkning (dager til neste ledige) 1
Ventetid på test  - helsepersonell (dager til neste ledige) 9
   
Fredag 18. desember: Omsorgsboligansatt smittet – åtte i karantene
En ansatt på en avdeling ved Langnes omsorgsbolig har testet positivt for koronaviruset fredag. To beboere og seks ansatte er nærkontakter og må i karantene. Avdelingen har planer for smitteutbrudd samt erfaring fra tidligere med å håndtere dette. Pårørende er informert. – Vi har situasjonen under kontroll, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Fredag 18. desember: Pressekonferanse i dag klokken 13:30
Tema for pressekonferansen er koronasituasjonen og -håndteringen i Tromsø og utelivet i byen, og planene for koronavaksinering i Tromsø. Situasjonen for de vanskeligstilte og tilbud for dem er også tema. Til stede er ordfører Gunnar Wilhelmsen, kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen og en representant fra Kirkens bymisjon. Vi har ikke mulighet til å sende pressekonferansen direkte på nett i egen regi, men NRK Troms og Finnmark har meldt til oss at de planlegger å sende pressekonferansen direkte på NRK.no/tromsogfinnmark/.

Fredag 18. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 hvorav
 • 1 antatt smittet i Latvia
 • 1 ukjent smittekilde
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går på koronasenteret 162
Antall tester gjennomført på teststasjon i sentrum 137
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 70
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter 9
Antall personer på karantenehotell 16 

Torsdag 17. desember: Når og hvor kan du vaksinere deg mot covid-19?
Vi er godt i gang med å planlegge vaksinering mot covid-19, selv om det ennå er mye som er uavklart. Det er kommunene i Norge, dermed også Tromsø kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er. Her på siden har vi opprettet fanen «Koronavaksine». Den vil vi jevnlig oppdatere med informasjon om koronavaksinasjonstilbudet.

Torsdag 17. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 130
Antall som er isolert pga. covid-19 15
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 65
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 18
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Torsdag 17. desember: Hvilke områder i Norge har høyere smittenivå?
I våre lokale anbefalinger heter at det at personer som kommer til Tromsø fra områder i Norge med høyere smittenivå bør teste seg på dag fem etter ankomst. I tillegg ber vi ansatte (og studenter i praksis) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, som har vært på reise i områder med høyere smittenivå, om å;
 • teste seg så snart som mulig etter å ha kommet tilbake til Tromsø
 • bruke munnbind i alle situasjoner på arbeidsplassen inntil testsvaret kommer
 • teste seg på nytt omtrent på dag fem, tidligst tre dager etter første test
I den forbindelse får vi jevnlig spørsmål om hvilke områder i Norge som anses for å ha høyere smittenivå. Full oversikt over områdene er å finne til enhver tid under fanen «Lokale anbefalinger som kun gjelder i Tromsø». Oversikten oppdateres én gang i uken, og er sist oppdatert 15. desember.

Onsdag 16. desember: Åpningstider for koronatestvogna i sentrum
Koronatestvogna er et lavterskeltilbud i Tromsø sentrum der du kan komme og få testet deg for covid-19, selv om du ikke har bestilt time i forkant. Det er bare å møte opp ved vogna innenfor åpningstidene. Du finner testvogna bak biblioteket.
 
Åpningstider i desember:
 • Torsdag 17. desember kl 9 – 11 og 12 – 14: Både «drop in» og timebestilling via den digitale bestillingsløsningen
 • Fredag 18. desember kl 9 – 11 og 12 – 14: Kun «drop in»
 • Tirsdag 22. desember kl 9 – 11 og 12 – 14: Kun «drop in»
 • Onsdag 30. desember kl 9 – 11 og 12 – 14: Kun «drop in»

Onsdag 16. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 162
Antall som er isolert pga. covid-19 14
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 31
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 25
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus


Tirsdag 15. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3 hvorav
 • 2 personer fra russisk fiskebåt
 • 1 nærkontakt 
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 124
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 214
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av  kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 27 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Mandag 14. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 (begge to fra russisk fiskebåt) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 112 
Antall som er isolert pga. covid-19 14
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 225
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Lunheim skole. Testing ferdig. Det ble funnet 1 ny positiv. Sykdom litt tilbake i tid. Alle går ut av karantene i morgen og utbruddet på skolen anses ferdig.
 
Mortensnes sykehjem. Alle ut av karantene. Ingen ny smitte påvist.
 
Bjerkaker skole. Ingen ny smitte påvist. Alle ut av karantene i morgen.
 
Russisk fiskebåt, 5 av 46 har testet positiv. Øvrige er i karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 7
Antall personer på karantenehotell 30 (mannskap på russisk fiskebåt kommer i tillegg)
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus


Mandag 14. desember: Ukesrapport 30. november – søndag 6. desember (uke 49)
I uke 49 har smittesituasjonen vært stabil. Det har vært ett tilfelle med lokal smitte uten kjent kilde. Det er ett utbrudd knyttet til Lunheim skole. Utover dette er det importsmitte, av og til med mindre lokale klynger. Søndag 13. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 155
Antall som er isolert pga. covid-19 13
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 243
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 5
Antall personer på karantenehotell 33
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Lørdag 12. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  2 (1 antatt smittet Sverige og 1 antatt smittet Oslo)
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  161
Antall som er isolert pga. covid-19  15
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  203
Ventetid på test – befolkning (dager)  1
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  0
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter/i regi av kommunen  4
Antall personer på karantenehotell  33
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Torsdag 10. desember: To nye positive covid-19-tlifeller
I dag ble det påvist covid-19 hos en elev ved Bjerkaker skole. Et klassetrinn med 52 elever er i karantene. I tillegg sju ansatte. For de andre er skolen åpen som vanlig fredag. – Vi vet hvor smitten kommer fra slik at dette ikke er ukjent smitte. Ved at alle som kan ha vært utsatt for smitte må i karantene og blir testet håper vi å unngå at smitte sprer seg på skolen, sier smittevernoverlege Trond Brattland. I tillegg har vi ett nytt tilfelle på Lunheim skole i en klasse som tidligere ikke har vært rammet av smitte. Dette er det åttende tilfellet blant elever ved skolen. Klassen på 49 elever og fire lærere er satt i karantene. Vedkommende har også vært på håndballtrening og håndballaget på 19 personer er satt i karantene. Det pågår smittesporing. Lunheim skole er stengt denne uka.

Torsdag 10. desember: Koronatestvogna i sentrum er kun åpen på torsdager fra 9 til 14
Vi gjør oppmerksom på at vår bydelsteststasjon i sentrum, bak biblioteket, som hadde sin første åpningstid i dag, kun har åpent på torsdager mellom 9 og 14. Tidligere har vi feilaktig kunngjort videre åpningstider enn det. Vi beklager dette. Åpningstidene vil imidlertid med tiden eventuelt justeres hvis behov. Du finner mer info om tilbudet under fanen «Hvem bør teste seg og hvor kan man testes?» lenger ned her på siden.

Torsdag 10. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3 (alle antatt smittet i Russland)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 360 (inkludert 207 ved Lunheim skole) 
Antall som er isolert pga. covid-19 15 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 141
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd I forbindelse med mannskapsbytte på russisk tråler har 3 testet positivt. Smittesporing pågår. Denne situasjonen anses ikke å innebære økt smittefare i Tromsø
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 50 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus

Torsdag 10. desember: Mannskap på russisk tråler har testet positivt
Tre personer av i alt et mannskap på 46 om bord på den russiske tråleren Mys Slepikovskogo har testet positivt på covid-19. Disse tre og flere av mannskapet ble testet i det de krysset grensen fra Russland til Norge ved Storskog i Sør-Varanger da de var på tur med buss til Tromsø til et planlagt mannskapsbytte. Ifølge kommuneoverlegen i Sør-Varanger, som varslet Tromsø kommune om smitten, så kan det være flere blant mannskapet som er smittet. Per nå foreligger ikke alle prøvesvar som ble tatt i Sør-Varanger og vi venter fortsatt på disse. Avtroppende mannskap har reist hjem til Russland med buss. Det er blant det nye, påmønstrede mannskapet at det er positive tester. Båten ligger nå til kai i Breivika i Tromsø og de tre smittede er nå i isolasjon i Kroken. Syv av mannskapet er fortsatt om bord på båten. Resten er i karantene på hotell. Vi jobber nå med å kartlegge bevegelsene til mannskapet før de gikk på båten, og med smittesporing og testing av mannskapet. Tromsø havn, Tollvesenet og politiet er orientert om koronatilfellene og -situasjonen omkring den russiske båten. – Denne situasjonen anses ikke å medføre økt koronasmittefare i Tromsø, sier kommunens smittevernoverlege Trond Brattland.

Onsdag 9. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 (begge nærkontakter) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 125
Antall som er isolert pga. covid-19 15
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 141
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 29
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Onsdag 9. desember: Feil i tidligere publiserte «Dagens pandemitall»
Tidligere i dag kom vi i skade for å publisere ukorrekte pandemitall. Disse er derfor slettet. Korrekte tall og opplysninger publiseres i løpet av dagen i dag. 

Tirsdag 8. desember: Vi åpner ny koronateststasjon i sentrum
Førstkommende torsdag den 10. desember åpnes den aller første bydelsteststasjonen i Tromsø. Den opprettes i sentrum på baksiden av biblioteket og lokalet er i en blå ramirentvogn (se bildet nedenfor). Åpningstiden vil være klokken 9 til 14 på torsdager (NB! korrigert – ikke åpent øvrige dager, slik vi feilaktig tidligere har kunngjort). Dette er et lavterskeltilbud der du kan komme og få testet deg for covid-19, selv om du ikke har bestilt time i forkant. Så fremt du har anledning anbefaler vi imidlertid at du bestiller time først. Det kan du gjøre ved å ringe vår koronatelefon på 46 90 78 99 eller ved selvbetjening via vår digitale bestillingsløsning (bank-ID kreves). Det ligger i planene å opprette flere bydelsteststasjoner i Tromsø og åpningen av disse vil kunngjøres i forkant. De opprinnelige planene om å opprette en mobil teststasjon i Tromsø er enn så lenge lagt på is.
Koronatestvogna bak biblioteket i sentrum.jpg
 
Tirsdag 8. desember: Håper på vaksinasjonsstart i slutten av januar
Arbeidet med å utvikle vaksiner mot covid-19 har skjedd i rekordfart. I Tromsø håper vi på å få kommet i gang med vaksineringen i slutten av januar 2021. Vaksinasjonsplanlegging pågår, men det er ennå for tidlig å eksempelvis kunne si hvilke grupper som får vaksinen først eller hvor mange doser vi får. Kommunen vil kunngjøre informasjon forløpende når det blir avklart. Covid-19-vaksinen vil være gratis og frivillig.

Tirsdag 8. desember: Ingen covid-19-positive på fiskebåt
Alle blant mannskapet på fiskebåten Sjøvær har testet negativt på covid-19. Det var nylig bekymring for at én blant mannskapet var smitttet. Prøvesvarene forelå i dag ettermiddag.

Tirsdag 8. desember: Forbud mot private forsamlinger på mer enn 10 personer avsluttes
Vår kommunale covid-19-forskrift fornyes ikke og er dermed opphørt. Det betyr at det i Tromsø ikke lenger er forbud mot private forsamlinger på mer enn 10 personer, men det er fortsatt behov for å begrense sin sosiale aktivitetet for å begrense smitterisikoen. Du finner hovedpunktene og lenkene til alle anbefalinger og regler, som nå gjelder, under fanen «Lokale og nasjonale regler og anbefalinger».

Tirsdag 8. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  2 hvorav:
 • 1 antatt smittet i Afrika
 • 1 nærkontakt, elev ved Lunheim skole
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 146
Antall som er isolert pga. covid-19 14
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 177 
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ny elev smittet på Lunheim skole. Nå er det 7 elever, 3 lærere og 3 pårørende som er smittet. Skolen stenger og holder hjemmeundervisning ut uka mens omfattende testing foretas.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 24 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Tirsdag 8. desember: Pressekonferanse i dag
Vi har invitert media til pressekonferanse i dag klokken 15 på Tromsø rådhus. Tema er koronasmittesituasjonen og -håndteringen i Tromsø, blant annet med tanke på julereiser og -feiring. Kommunens planlegging for vaksinering mot covid-19 er også tema. Til stede er ordfører Gunnar Wilhelmsen, smittevernoverlege Trond Brattland og fagleder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende pressekonferansen direkte på nett i egen regi, men det er selvsagt full anledning for mediene å gjøre det. Både NRK (åpen tilgang), Nordlys (bak betalingsmur) og iTromsø (bak betalingsmur) har for vane å sende våre pressekonferanser direkte. Vi minner også om vårt formannskapsmøte som også finner sted i dag, tirsdag 8. desember fra klokken 12. Media og publikum kan følge formannskapsmøtet direkte – lenke til møtesendingen finner man her.

Mandag 7. desember: Elev smittet
En ny elev på Lunheim skole har testet positivt for covid-19. Skolen vil nå holde stengt ut uka og drive hjemmeundervisning. Samtidig vil det bli organisert testing av alle elevene og ansatte. – Det er fremdeles ingen som har testet positivt uten å ha vært i kontakt med noen som vi vet er smittet, men når smittesporingen trekker ut i tid så skaper det store utfordringer for skoledriften, og det er hele tiden fare for at smitten kan komme ut av kontroll. Vi vil nå derfor teste alle elevene for å sikre at vi klarer å få oversikt over smitten og stoppe smittespredningen helt, sier smittevernoverlege Trond Brattland.Totalt er nå tre lærere og sju elever smittet ved skolen. I tillegg er tre personer som er husstandsmedlemmer til de øvrige blitt smittet.

Mandag 7. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 96
Antall som er isolert pga. covid-19 14
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 187
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Det viktigste lokale utbruddet for tiden er knyttet til Lunheim skole. Totalt er nå tre lærere og seks elever smittet. I tillegg er tre personer, som er husstandsmedlemmer til de øvrige, blitt smittet. Utvidet testing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus

Søndag 6. desember: Dagens pandemitall
Lørdag er det avdekket tre nye positive tilfeller av covid-19 i Tromsø. Blant de tre er en lærer ved Lunheim skole. Ett klassetrinn er satt i karantene i tillegg til fem andre ansatte. 
– Selv om dette tilfellet har ført til flere nærkontakter, har vi så langt ikke hatt noen som har testet positiv uten at vi vet hvor smitten kommer fra. Det er derfor ingen tegn på at smittesituasjonen er ute av kontroll. Vi anbefaler likevel alle på skolen å la seg teste selv ved milde symptomer for å sikre oss mot at det spres smitte som vi ikke vet om, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Det er for tiden god kapasitet for testing.

Søndag 6. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 90
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 164
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd. Ett av de nye tilfellene er knyttet til Lunheim skole.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 0
Antall personer på karantenehotell 7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Lørdag 5. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 154
Antall som er isolert pga. covid-19 15
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 171
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Fredag 4. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 (begge nærkontakter) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 140
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 193
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Torsdag 3. desember: Kan være lengre ventetid på koronatelefonen
Innad i Tromsø kommune har vi nå problemer med nettverk og internett, som rammer flere av våre tjenester. Problemene rammer ikke publikum direkte, men koronatelefonens sentralbord og ventekøsystem er imidlertid påvirket av dette. Koronatelefonen er ikke nede – den er åpen for innringing som normalt, men de som ringer inn kan oppleve lengre ventetid. Vi oppfordrer derfor dem som har behov for koronatest om å bestille time via vårt elektroniske nettbaserte skjema. Vi minner om at testtime for helsepersonell, hjemmetesting, testing på institusjon, eller testing i regi av hjemmetjenesten ikke kan bestilles via nettskjema. Da må man ringe koronatelefonen på 46 90 78 99. Det er per nå ikke mulig å si når nettverksproblemene er løst, men det arbeides med feilsøking og retting av problemet.

Torsdag 3. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
 • 1 antatt smittet i Russland
 • 1 nærkontakt
 • 1 med ukjent smitteopphav
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 131 
Antall som er isolert pga. covid-19 16
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 178
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Onsdag 2. desember: Sykehjem stengt for besøkende – fortsatt normal drift
Mortensnes sykehjem er stengt for besøkende inntil videre, maksimalt i ti dager fremover. At ni sykehjemsansatte er satt i karantene som følge av en covid19-smittet kollega, går foreløpig ikke ut over bemanningen eller driften ved sykehjemmet. Bemanningen er sikret til det fulle hver ukedag ut inneværende uke, men det jobbes ennå med å få helgevikarer på plass. Øvrige sykehjem i Tromsø er parate til å stille med nødvendig bemanning til Mortensnes sykehjem i tiden fremover, hvis nødvendig. Det er innført noe forsterkede smitteverntiltak ved ett av sykehjemmets fire avdelinger, blant annet bruk av munnbind og, når mulig, holde minst én meters avstand til hverandre. Pårørende vil få mer informasjon direkte fra sykehjemmet i løpet ettermiddags- eller kveldstid i dag, 2. desember.

Onsdag 2. desember: Sykehjemsansatt smittet
En ansatt ved Mortensnes sykehjem har testet positiv på covid-19. Ni ansatte er satt i karantene etter deltakelse på et fagmøte, der den smittede var en av dem som deltok. Ingen beboere er i karantene. Beboere og deres pårørende ble varslet om dette sendt i går kveld, den 1. desember.
– Smitte på sykehjem er noe vi sterkt forsøker å unngå. Denne gangen ser det ut som at vi har klart å unngå å utsette beboerne for smitte, noe vi er svært glade for, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.
 
Smittesporing pågår ennå, noe som kan medføre at det blir flere eller færre ansatte i karantene.

Onsdag 2. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  3
 • 1 nærkontakt
 • 1 antatt smittet i USA
 • 1 antatt smittet i Oslo
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 123
Antall som er isolert pga. covid-19 12
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 167 
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd 1 ansatt på Mortensnes sykehjem har testet positiv. 9 ansatte i karantene. Ingen beboere berørt. Liten smittefare overfor beboere.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 1
Antall personer på karantenehotell 11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Tirsdag 1. desember: Enkelte lokale smittevernråd avsluttes
Fra og med i dag endres følgende punkter i de lokale smittevernrådene:
 • Råd om bruk av munnbind på kollektivtransport der avstand ikke kan overholdes avsluttes.
 • Forsterket råd om å unngå kollektivtransport og bruk av hjemmekontor avsluttes.
Vi gjør oppmerksom på at de nasjonale rådene om blant annet hjemmekontor og begrense bruk av kollektivtransport fortsatt gjelder, også i Tromsø. Hvilke lokale råd, regler og anbefalinger som til enhver tid gjelder i Tromsø, utover de nasjonale, kan du lese under fanen «Lokale regler og anbefalinger». Tromsø kommunes lokale forskrift om forebygging av koronasmitte har gyldighet til den 8. desember 2020, og tas opp til vurdering da.

Tirsdag 1. desember: Ukesrapport for 23. til 29. november (uke 48)
I uke 48 har koronasituasjonen i Tromsø vært nokså stabil. All smitteopphav kan spores til utlandet eller annet sted i landet. Ved ett tilfelle har smitten medført et lokalt utbrudd med påvirkning på flere skoler. Smitteøkningen man har sett nasjonalt den siste tiden har nå avflatet. Denne utviklingen er nok den viktigste for Tromsø. Så lenge smittenivået i sentrale strøk i landet er høyt, vil vi forvente en jevn strøm av smittetilfeller til Tromsø. Men dersom smitten reduseres kan vi håpe på mindre smitte også her. Det kommer fremdeles en del personer med smitte fra utlandet, men ordningen med karantenehotell ser ut til å fange opp denne smitten.

Last ned og les ukesrapporten her: Ukesrapport covid-19-pandemi for uke 48

Tirsdag 1. desember: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2 (begge er nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 112 
Antall som er isolert pga. covid-19 16 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 126
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter
Antall personer på karantenehotell 12 
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Mandag 30. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt knyttet til Lunheim skole)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 93
Antall som er isolert pga. covid-19 17
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 135
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd  Lunheim skole: 1 ansatt testet positiv
 • 16 elever i karantene, 3 har testet positiv
 • 4 ansatte i karantene
Ishavsbyen vgs: 1 ansatt testet positiv
 • 3 elever i karantene
 • 2 ansatte i karantene
Skjelnan skole: 2 elever testet positiv
 • 40 elever fordelt på to klasser i karantene
 • 5 ansatte i karantene
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 7
Antall personer på karantenehotell
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Lørdag 28. november kl. 23:32: Anmodning til besøkende ved Stakkevollan juniorklubb den 26. november
Dette er en anmodning som gjelder yngre og voksne som var på Stakkevollan juniorklubb torsdag ettermiddag og kveld den 26. november. Vårt smittesporingsarbeid har avdekket at én person, som senere har testet positivt for covid19, var på fritidsklubben da. Vi anmoder derfor alle som var til stedet på fritidsklubben innenfor klubbens åpningstid denne datoen om, så langt det lar seg gjøre, å holde seg for seg selv inntil de hører fra vårt smittesporingsteam. Berørte vil bli kontaktet i løpet av nær framtid av smittesporingsteamet.​

Lørdag 28. november kl. 23:30: To personer smittet
To personer har i dag, lørdag 28. november, testet positivt for covid19. Prøvesvarene forelå nå i kveld. De er begge nærkontakter til et kjent smittetilfelle og er nå i isolasjon. Smittesporing vil pågå gjennom helgen.

Lørdag 28. november kl. 12:21: Ansatt ved videregående skole smittet
En ansatt ved Ishavsbyen videregående skole har testet positivt for covid-19 og er nå i isolasjon. Vedkommende er nærkontakt av et kjent smittetilfelle. Per nå er fire elever og to kolleger av den smittede i karantene. Hvem flere som må i karantene grunnet smittetilfellet, kartlegges ennå. Kommunen ser som lokal smittevernmyndighet ikke behov for å stenge skolen. Smittesporingsarbeidet vil pågå gjennom helgen. Total smittestatus for Tromsø publiseres førstkommende mandag, 30. november.

Fredag 27. november kl. 23:34: To elever smittet
Det er påvist covid19-smitte hos to elever ved Skjelnan skole. Foresatte er informert. Begge de smittede elevene er følgelig i isolasjon. Elevene går i hver sin klasse, og det er dermed to klasser som er berørt. Alle klassemedelever av de to smittede er i karantene, det samme med til sammen åtte lærere som har hatt undervisningskontakt med disse to elevene. Skolen har sendt ut informasjon til elevene for hvordan de kommende skoledagene blir, blant annet om at det på mandag blir hjemmeskole for de to berørte klassene, pluss to elever fra andre klasser. Foresatte og elever vil få mer info direkte fra skolen i løpet av helgen og kommende uke. Smittesporing vil fra kommunens side pågå gjennom helgen. Vi gjør oppmerksom på at begge smittetilfellene er nærkontakter til et tidligere kjent smittetilfelle. 

Fredag 27. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt nærkontakt) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 126
Antall som er isolert pga. covid-19 30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 47
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Påvist smitte hos ansatt ved Lunheim skole. Fire lærere og en klasse i karantene. Ytterligere smittesporingsarbeid vil kunne endre dette tallet.
Antall personer isolert pga. covid-19 på kommunens koronasenter 26 
Antall personer på karantenehotell 5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Torsdag 26. november: Ukesrapport for perioden 16-22. november (uke 47)
Ukesrapportene i forbindelse med pandemien er ment å gi et overblikk over smittesituasjonen i kommunen, samt rapportere rundt noen av de viktigste pandemirelaterte aktivitetene som har foregått.
Denne uka finner man noen tall over pandemien og en vurdering av situasjonen slik den er i Tromsø nå.
Ukesrapport uke 48


Torsdag 26. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Ukraina) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 119
Antall som er isolert pga. covid-19 29 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 44
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 25 
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 

Onsdag 25. november: Tromsø kommune endrer korona-forskriften   
Formannskapet vedtok 24. november en liten oppmykning i forbudet mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Kommunen innførte 17. november en forskrift for å stoppe spredningen av covid-19 etter et lokalt utbrudd. Denne vil fortsatt gjelde, men med noen endringer. Se fanen «Lokale regler og anbefalinger» for hele teksten. 

Onsdag 25. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Oslo) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 119
Antall som er isolert pga. covid-19 28
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 51
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 25
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Tirsdag 24. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (Antatt smittet i annen kommune i Troms og Finnmark fylke) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 117
Antall som er isolert pga. covid-19 31
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 69
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 23
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Mandag 23. november: Dagens pandemitall (korrigert klokken 10:29)
Vi gjør oppmerksom på at vi tidligere i morges publiserte noe ukorrekte tall hva gjelder antall i isolasjon. Dette er nå korrigert i tabellen her:
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 123
Antall som er isolert pga. covid-19 30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 83
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler Aquamarine,
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 23
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Søndag 22. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav;
 • 6 fra det russiske fiskefartøyet «Aquamarine». 3 meldt på formiddagen lørdag i egen pressemelding. 3 meldt fra UNN kl. 2200.
 • 1 importsmitte: Antatt smittested Ukraina. Har vært i karantene siden ankomst Tromsø.
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  95
Antall som er isolert pga. covid-19  29
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  104
Ventetid på test – befolkning (dager)  0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  0
Kort status lokale utbrudd  Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i kommunalt bo-tilbud  20
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Lørdag 21. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  161
Antall som er isolert pga. covid-19  30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  106
Ventetid på test – befolkning (dager)  0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  0
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud  18
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. D