Siste nytt

1. april 2020
Per i dag er det 103 personer som har testet positivt i Tromsø kommune siden pandemiens start. Tallet på friskmeldte har vi ikke på nåværende tidspunkt. Det betyr altså at det angivelig er langt færre, som har viruset i dag, enn det nevnte tallet på 103 smittede. 

30. mars 
Per i dag er det 95 smittede i Tromsø kommune.

27. mars: Antall smittede og endrede kriterier for testing
Per i dag er det 77 smittede i Tromsø kommune. Du kan lese om endringer i hvem som nå kan teste seg under fanen "Hvem bør teste seg for koronaviruset Covid-19?" lengre ned på denne siden.

26. mars: Antall smittede
Per i dag er det 63 personer som er registert smittet av koronaviruset i Tromsø kommune. Syv personer er også blitt friskmeldt av korona.

26. mars: Smittevernhensyn og -regler ved begravelser
Tromsø kirkelige fellesråd melder at ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Det tillates at et begravelsesfølge på rundt 20 personer kan følge kisten til graven. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Under en begravelse skal annenhver benk benyttes med to meters avstand mellom de som sitter. Kirketjener lager og plasserer ark der det står «Ikke benytt denne benkeraden/stolraden». Ved kremasjonsbisettelse ber vi om at det vurderes om de pårørende  bære kista ut eller om dette er noe byrået kan ordne i ettertid. Fellesrådet melder at det er mulig til å utvise skjønn i noen situasjoner. For mer informasjon og spørsmål, kontakt Tromsø kirkelige fellesråd

25. mars: Få betalingsutsettelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Har du problemer med å betale regningen på grunn av korona-situasjonen? Du kan søke om betalingsutsettelse, som vi innvilger uten nærmere vurdering frem til 1. september 2020. Send da din søknad om utsettelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen du mottar, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi anbefaler imidlertid at du betaler fakturaen så snart du har anledning, fordi rentene på betalingen uansett vil løpe frem til fakturaen er betalt. Du kan også betale fakturaen i avdrag, men slik at hele beløpet er betalt innen 1. september 2020. Mer info finner du her og her.

25. mars: Ingen vigsler på rådhuset frem til 1. mai grunnet koronasituasjonen:
Vigsel på rådhuset avlyses fram til og med 1. mai. Vi gjennomfører kun vielser som er tidskritiske, det vil si vielser hvor oppholdstillatelse går ut, alvorlig sykdom, og tilfeller hvor det er problematisk å skaffe seg ny prøvingsattest hvis denne går ut på dato i løpet av perioden. Prøvingsattestene er gyldig fire måneder fra utstedt dato. Vi ber deg ta kontakt på e-post vigsel@tromso.kommune.no for å bekrefte avlysningen eller avklare behov for tidskritisk vielse. Les mer her: «Borgerlig vigsel»

ENGLISH: No weddings at the town hall up to and including May the 1th
Weddings at the town hall are cancelled in the period up to and including May the 1th. We only perform wedding ceremonies that are time-critical; marriages where a residence permit expires, serious illness, and cases where it is problematic to obtain a new test certificate if it expires on a date during the period. The test certificates are valid for four months from the date of issue. Please contact us by email vigsel@tromso.kommune.no to confirm the cancellation, or clarify the need for time-critical marriage. Read more: «Civil wedding ceremonies»
 
 • Eldre nyhetsmeldinger som tidligere er publisert her, kan du finne igjen under menyen «Siste nytt – arkiv» helt nederst på siden her.

Koronatelefonen og andre hjelpetelefonnumre

Tromsø kommunes koronatelefon: 469 07 899
Åpningstid: kl. 08 – 20 alle dager, inkludert lørdag og søndag.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du eller en du står nær har behov for å testes. Koronatelefonen er bemannet av helsepersonell. Her vil du kunne få svar på spørsmål angående koronasmitte, om testing og om karantene.

Du skal ikke møte opp på teststasjonen uten å ha avtalt det via telefon først. Når du har avtalt testing, vil du få opplyst hvor du skal møte. Testing vil foregå gjennom luke eller som hjemmetesting.

Dersom du vil lese mer om kriteriene for å bli testet, kan du lese avsnittet "Hvem bør teste seg for koronaviruset Covid-19?" nedenfor.

Hjertetelefon Tromsø: 907 21 195
Vi i kommunen vet at det er mange innbyggere som har spørsmål og utfordringer som ikke er knyttet til helse, beredskap eller andre forhold. Hjertetelefonen betjenes av fagpersoner som til vanlig jobber med barn og unge. Det ytes ikke helsehjelp. Åpen mandag – fredag: kl. 09 – 21, lørdag og søndag: kl. 12 – 18. 
Hjertetelefonen er bemannet i hele påskeferien (6. - 13. april) fra kl 10-18
 
Telefonvenn hos Tromsø Røde Kors: 77 61 36 61
Synes du det er stille rundt deg og trenger noen å snakke med om stort og smått. Gjennom tilbudet Telefonvenn hos Tromsø Røde kors kobler vi deg sammen med en hyggelig frivillig, som ringer deg jevnlig for å slå av en prat.

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Barnevernvaktas døgnåpne telefon: 951 95 240
For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Barn og unge som fra før har  mange bekymringer kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt  når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til.

TryggEst for voksne over 18 år: 90 79 20 00
Ta kontakt med TryggEst dersom du har behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl  09:00-15:00. 

Hjelpetelefonen116 123
Mental helses døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Jordmortelefonen – egen kommunal telefontjeneste for gravide: 910 05 483
Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt.

Rask psykisk helsehjelp og rask rushjelp
Losen lavterskelsenter tilbyr samtaler og behandling via telefon for personer over 18 år. Ring infosentralen for psykisk helse og rustelefon 915 27 690. Åpent mandag til fredag 09.00 – 15.00.

NAV Tromsøs vakttelefoner
NAV Tromsø har for tiden tre vakttelefoner for å sikre at publikum får kontakt med dem. NAV har nå stor pågang grunnet omfattende permitteringer og sterk økning i antall søknader om dagpenger, sykepenger, sosialhjelp og omsorgspenger. Du finner alle aktuelle telefonnumre og åpningstider på NAV Tromsø.

Frivillighetssentraler i Tromsø

Trenger du hjelp til å handle, praktiske gjøremål, eller bare noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med frivillighetssentraler:

Kirkens bymisjon Tromsø, telefon 77 68 48 88
E-post: post@bymisjontromso.no
 
Matsentralen, telefon 952 16 182 
Tilbyr utdeling og hjemkjøring av gratis mat til trengende.
Facebook.com/tromsoematsentral

Frelsesarmeen, telefon 77 68 31 82
Tilbyr utdeling av matposer fredager mellom klokken 11 og 13 i Grønnegata 97. Tilbyr utkjøring av mat ved behov, og er åpen for samtaler.
E-post: tromsoe@frelsesarmeen.no

Kirkene i Tromsø har stengt, men ansatte er tilgjengelige for samtaler per telefon. De kan kontaktes via sentralbordet på 77 60 50 90.
Åpningstider på telefon er mandag til fredag fra klokken 09:00 – 14:00.
For mer info se kirken.tromso.no

Hvem bør teste seg for koronaviruset Covid-19?

Bør du teste deg for Covid-19?
Alle som testes må ha akutt luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpustethet. Med «akutt luftveisinfeksjon» menes nyoppstått luftveisinfeksjon.

Hvilke grupper testes?
 • Pasienter med behov for innleggelse
 • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Kan testes ved mildere symptomer som har vart i over to døgn.
 • Pasienter med underliggende, kronisk sykdom (hjerte-/karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk), uavhengig av alder 
 • Personer som har vært nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19
 • Personer som siste 14 dager har vært i utlandet
 • Personer ansatt i politiet og i brann og redning
 • Medlemmer i kommunens kriseledelse og deres nærmeste medarbeidere

Hvem skal du ringe?

 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes kan du ringe kommunens koronatelefon 469 07 899 (kl 08–20 alle dager)
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede».

Hvor foregår testingen?

 • Testing av Covid-19 foregår ved vår teststasjon i Fiolvegen eller på legevakta. Ta kontakt på telefon først for å avtale tid.

Karantenebestemmelser

Nasjonale karantenebestemmelser
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i tvungen isolasjon, noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.
Kommunale karantenebestemmelser for innenlandsreisende til Tromsø som gjelder fra og med 31. mars

Forenkling av karantenebestemmelsene
 • Karantenebestemmelse gjelder for tilreisende til Tromsø fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland. 
 • Alle som ankommer Tromsø fra de ovennevnte områdene ilegges hjemmekarantene i syv dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking.
 • Dersom personen utvikler symptomer eller sykdom i karanteneperioden endres karantene til isolasjon. Dette innebærer at personen skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig, ifølge Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. I anledning utbrudd av Covid-19. 
De lokale karantenebestemmelser gjelder ikke for
 • førere og personell av vare- og passasjertransport. Dette innebærer også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten
 • personer som arbeider med lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land 
 • renholdspersonell
 • ansatte i helsetjenesten
 • virksomheter som er betegnet til å ha samfunnskritisk funksjon av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Disse virksomhetene må selv gjøre unntak for sine ansatte og vurdere hva som er forsvarlig drift av samfunnskritiske funksjoner. Du kan lese mer om hva som betegnes som samfunnskritisk funksjon her
 • personell som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner 
 • personer som har oppholdt seg i de ovennevnte områdene på plattform/sokkel
 • personer som har transittopphold på flyplass i de ovennevnte områdene
 • barn med delt bosted
 • personer som er på gjennomreise kan dekke sine grunnleggende behov på reisen. For eksempel inntak av mat og drikke 
 • personer som oppholder seg i kommunen i forbindelse med barnevernssaker 
Dersom du vet at karantenebestemmelse ikke gjelder for deg eller din virksomhet, innvilges et automatisk unntak og du trenger ikke å sende inn søknad. 

Merk deg likevel at nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom likevel er gjeldende.


Dersom du ikke omfattes av unntaksreglene ovenfor, kan du søke om dispensasjoner/ fritagelse fra vedtaket.

A: Om din reisevei mellom bolig og arbeidssted omfatter de ovennevnte områdene, kan du søke om fritagelse. Dette gjelder hvis reisen er nødvendig for å beholde arbeidet ditt og også at arbeidsgiver skal sikres arbeidskraft. 

Gjelder dette deg, oversendes dette skjemaet elektronisk (DOC) (PDF) til dispensasjon.karantene@tromso.kommune.no

​B: Om ditt opphold berører de ovennevnte områdene og der arbeidet handler om å opprettholde produksjon i virksomheten, kan du søke om fritagelse. Dette kan eksempelvis være reparasjoner, arbeid med forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester. 

Gjelder dette deg, oversendes dette skjemaet elektronisk (DOC) (PDF) til dispensasjon.karantene@tromso.kommune.no 

Saksbehandlingstiden er 1 til 3 dager. 

Vedtaket Kommunale karantenebestemmelser for innenlandsreisende til Tromsø som gjelder fra og med 31. mars er gyldig til den 13. april 2020. 
De som er i karantene skal følge de nasjonale retningslinjer om karantene.

Betaling av barnehage, SFO, eiendomsskatt og kommunale avgifter

Du trenger ikke å betale for barnehage og SFO for stengte perioder
Regjeringen har bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og skolefritidsordninger (SFO) så lenge tilbudene er stengt på grunn av koronautbruddet. Faktura for mars er imidlertid allerede sendt ut fra Tromsø kommune og skal betales i sin helhet, men dager der barnehagene og SFO har vært stengt vil det bli refundert for på neste faktura. De som har barn i privat barnehage får informasjon om fakturering fra sin barnehage.
 
Få betalingsutsettelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Har du problemer med å betale regningen på grunn av korona-situasjonen? Du kan søke om betalingsutsettelse, som vi innvilger uten nærmere vurdering frem til 1. september 2020. Send da din søknad om utsettelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen du mottar, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi anbefaler imidlertid at du betaler fakturaen så snart du har anledning, fordi rentene på betalingen uansett vil løpe frem til fakturaen er betalt. Du kan også betale fakturaen i avdrag, men slik at hele beløpet er betalt innen 1. september 2020.

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet fattet torsdag den 12. mars en rekke forbud og restriksjoner. Disse gjengir vi her, med lokale tilpasninger og justeringer fra Tromsø kommunes kommuneoverlege:

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med mandag 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Sårbare barn skal få hjelp

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn med særskilte omsorgsbehov. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.

Dette kan du lese mer om på Bufdir sine sider.
 
Hygieneråd 
I skoler og barnehager er det skjerpet fokus på forebyggende tiltak. Spredningen av dette viruset kan pågå i mange månederAlle skoler og barnehager vil ha et særlig fokus på håndvask. Det skal være tilgjengelig vann, såpe, håndsprit og papir. Det skal legges til rette for at alle skal vaske hendene, eventuelt bruke håndsprit, på morgenen når de kommer, før mat, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk og etter utetid/hvert friminutt. I barnehager styrker man renhold av leker. Det anbefales også at en ikke håndhilser, men etablerer andre måter å hilse på.  
 
Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 
Dersom situasjonen utvikler seg videre  vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.
 
Er du bekymret for barn som opplever omsorgssvikt?
For barn som opplever vold og omsorgssvikt kan perioden nå med koronasituasjonen bli ekstra vanskelig. De er ikke i barnehage eller skole, og har ikke nødvendigvis daglig kontakt med andre voksne. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Barnevernvakta har døgnberedskap. Barn og unge kan selv også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager, hele døgnet.

Stenging og forbud

Dersom du er usikker om du jobber i en samfunnskritisk funksjon, les detaljerte beskrivelser her.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Detalj- og varehandel og arrangementer

Detalj- og varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer også til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.)

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Les mer på Helsedirektoratet.no

Gravid – egen telefontjeneste

Jordmortelefonen – egen telefontjeneste for gravide
Grunnet koronavirussituasjonen har jordmortjenesten stor pågang fra bekymrede gravide. Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt på telefonnummer 910 05 483. Timebestilling er som før, på timetiljordmor@tromso.kommune.no. Vi oppfordrer gravide å holde seg oppdatert på Fhi.no

Gravide i uke 24 blir prioritert:
De som er i uke 24 får telefon fra jordmortjenesten med mulighet for en «Drop inn»-time etter avtale. Den ordinære timen avlyses. De som er i uke 32, 36, 38 og 40 får timer som vanlig, men med forbehold om bytte av timer grunnet fravær i jordmortjenesten.

Til barn, foresatte og gravide som har timeavtale på helsestasjonene
Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ring din helsestasjon om du er usikker: 
 • Kvaløysletta – 776 04 870
 • Langnes – 777 91 870
 • Sentrum – 911 79 230
 • Stakkevollan – 776 04 760
 • Tromsdalen – 776 04 970
Gravide kan som normalt bestille time på epost timetiljordmor@tromso.kommune.no

Begravelser og annen kirkelig aktivitet

Helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, om å bidra til å redusere spredningen av koronaviruset, påvirker også begravelser.
 • Tromsø kirkelige fellesråd opplyser om at det tillates et begravelsesfølge på 20 personer. Inne i kirken bes folk om å holde minst to meters avstand til hverandre. Det er likevel mulig å utvise skjønn i visse situasjoner.
 • Ved kremasjonsbisettelse ber vi om at det vurderes om de pårørende må bære kista ut eller om dette er noe byrået kan ordne i ettertid. Fellesrådet melder at det er mulig til å utvise skjønn i noen situasjoner.
Alle gudstjenester, korøvelser og andre kirkelige aktiviteter er avlyst til og med mandag 13. april 2020.
 
For mer informasjon og spørsmål, kontakt Tromsø kirkelige fellesråd.

For hørselshemmede

Hørselshemmede og døve kan ta kontakt via SMS med vår koronatelefon eller med legevakt ved mistanke om smitte eller behov for akutthjelp.
 
Er du Telenor-kunde? Slik gjør du:
 • Du skriver henvendelsen din på ordinær måte og sender meldingen til telefonnummer 149. Du trenger ikke skrive noe kodeord.
Er du kunde av andre telefonoperatører? Slik gjør du:
 • Du skriver først et kodeord helt i begynnelsen av tekstmeldingen din. Kodeordet er 149. Deretter skriver du din henvendelse og sender meldingen til telefonnummer 2080.

Information in English

Coronavirus disease: Advice and information

Please, do not show up at the emergency room or at our test center without an appointment. We strongly urge you to call first.

Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page about the new coronavirus disease, COVID-19. There you will find all the national information and regulations which also apply to the Tromsø region.
 
Information about how you can avoid getting infected, or how to prevent infecting other people, is to be found on this page: General advice and information to the public.

If you need local advice or health care in Tromsø:

The municipality of Tromsø has a phone service, the corona information phone. The number is (+47) 469 07 899 (open every day from 8 AM to 8 PM).

Those who suspect that they may be infected by the virus, or are in need of information about how to locally deal with the corona situation, are welcome to call the corona information phone.

If you are asked to be tested, you will be informed by the phone service worker where and when to show up.

Pregnancy and maternity care
Due to the coronavirus situation, the service for pregnancy and maternity care has a high demand from concerned pregnant women. If you are pregnant and need to talk to the midwife, contact phone number (+47) 910 05 483. Email: timetiljordmor@tromso.kommune.no.

For other health care needs:
Call the the municipality emergency room. The number is (+47) 116 117.

Immediate ambulance assistance:
Call for assistance on 113.

No weddings at the town hall up to and including May the 1th
Weddings at the town hall are cancelled in the period up to and including May the 1th. We only perform wedding ceremonies that are time-critical; marriages where a residence permit expires, serious illness, and cases where it is problematic to obtain a new test certificate if it expires on a date during the period. The test certificates are valid for four months from the date of issue. Please contact us by email vigsel@tromso.kommune.no to confirm the cancellation, or clarify the need for time-critical marriage. Read more: «Civil wedding ceremonies»

Generell informasjon og andre smitteverntiltak

Alle kommunale bygg og rådhuset er for tiden stengt for publikum. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post.

Servicetorget: 77 79 00 00 (08:00 – 15:45)
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Vår beredskap mot korona
Tromsø kommune har en egen beredskapsplan for såkalte pandemier (verdensomspennende epidemier). Den finner du her: Tromsø kommunes pandemiplan – revidert 4. februar 2020.

​Vi er bevisst på at eldre personer og personer med underliggende kroniske sykdommer er mer utsatt. Vår innsats er derfor særlig rettet mot forebyggende innsats i de deler av tjenesten – og samfunnet forøvrig – der personer er i risikogrupper. Kommunen har også en beredskap for høyt sykefravær i egne tjenester.

Vil du hjelpe – eller trenger du hjelp?
Mange mennesker i Tromsø trenger for tiden hjelp på grunn av koronasituasjonen. Facebookgruppa «Tromsø hjelper Tromsø» vil legge til rette for at du både kan motta og tilby hjelp her i tromsøområdet. Sammen med frivilligheten i Tromsø Røde Kors og Kirkens bymisjon legger Tromsø kommune til rette for god dugnadsånd. Alle som vil hjelp eller trenger hjelp kan melde seg inn. Klikk her for å gå direkte til gruppa på Facebook.
 

Nasjonale råd og tiltak


Du finner det meste du trenger av informasjon hos nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og -tjenester:

Folkehelseinstituttes nettsider fhi.no
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

Finn informasjon på fhi.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

 

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet noen av spørsmålene vi jevnlig mottar, med tilhørende svar:

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 
Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.

Har Tromsø kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon torsdag den 12. mars. Telefonnummeret er 469 07 899. Den er åpen og bemannet mellom klokken 08:00 og 20:00. Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt.

Hvordan kan hørselshemmede og døve ta kontakt med Tromsø kommunes koronatelefon?
Dette finner du svar på her på siden under fanen «For hørselshemmede».

Kan jeg bare møte opp på legevakta eller ved kommunens teststasjon ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp på legevakta eller ved vår teststasjon uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 469 07 899 (08 – 20) for mer info.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 
Koster det noe å teste seg for korona?
Nei.

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Tromsø kommune?
De opplever for tiden stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel kun for media og ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 469 07 899 (08 – 20)

Hvilket smitteverntiltak gjøres på busser, ferger og båter i og rundt Tromsø?
Dette er en henvendelse som du må rette til Troms fylkestrafikk hvis det dreier seg om busser, ferger og båter i Tromsø by og Troms fylke. Troms fylkestrafikk har lagt ut reiseråd og -info på deres nettsider. Dersom det gjelder Hurtigruta, må du rette spørsmålet til dem eller besøke deres nettsider.

Jeg skulle reise med fly fra Tromsø lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Tromsø kommunes ansvar og myndighet.

Hvilke tiltak gjøres ved Tromsø lufthavn?
Tromsø kommune har innført kontroll av alle flypassasjerer som kommer med fly fra andre land til Langnes lufthavn. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Avinor. Les mer i denne pressemeldingen.

Hvordan har Tromsø kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Tromsø kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Hvorfor har Tromsø kommune hastevedtatt utvidet karantenebestemmelse for reisende innenlands gjelder fra og med 10 .mars?
Dette tiltaket gjennomføres for å begrense reising og forflytning av folk, for å begrense smitte. Nasjonale helsemyndigheter har bedt om at reiser med offentlig transport reduseres til det absolutt mest nødvendige, og at kommunene selv må iverksette tiltak. Kommuneoverlegen mener dette tiltaket vil redusere lokal spredning.

Jeg har ingen symptomer. Kan jeg reise dersom jeg kom til Tromsø fra 10. mars eller senere?
Tromsø kommune har 15, mars gjort en presisering som åpner opp for å returnere fra Tromsø. I perioden frem til og med 22.03.2020 kan personer som er underlagt karantene etter disse bestemmelsene returnere så lenge vedkommende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon.
Reisende som benytter seg av disse overgangsbestemmelsene må være karantene fram til avreise.

Hvorfor skjer denne endringen?
Det er en åpning som gis for at folk skal få komme seg hjem til familie, jobb eller annet. Åpningen er satt rimelig romslig, slik at man kan planlegge. Kommuneoverlegen har vurdert at dette ikke gir stor fare for økt smittespredning. Det presiseres at man skal være i karantene i Tromsø før avreise.

Jeg har reist fra et av disse områdene til Tromsø fra 10. mars eller senere, men har reist hjem før dette vedtaket. Skal jeg være i karantene der jeg er nå?
Nei, ikke med mindre du har andre symptomer.

Jeg har reist fra et av disse områdene fra 10. mars eller senere. Hva med husstandmedlemer, kollegaer eller andre som jeg har vært i kontakt med der jeg reiste fra: Skal de i karantene?
Nei

Gjelder dette de som har vært i transitt og skal videre til Tromsø?
Nei.

Jeg er i karantene i et av disse områdene nå, men skal reise til Tromsø i løpet av de neste dagene: Skal jeg i karantene når jeg kommer til Tromsø?
Dersom er i karantene skal du ikke reise før karantenetiden er gått ut.

Vi har barn som venter på oss og har ikke barnepass. Hva gjør vi?
Vi ber om at åpningen til å reise tilbake før 22. mars benyttes. Om man blir lenger enn 22. mars, gjelder 14 dagers karantene fra den dagen man kom til Tromsø.

Vi har hatt besøk av en fra dette området. Skal vi i karantene?
Nei. Men dersom man har symptomer, skal man følge vanlige karanteneregler.
 
Hva betyr unntak for samfunnskritisk personell/funksjoner?
Med dette menes at personer som har samfunnskritiske funksjoner, og skal fra ett av disse områdene, kan reise til Tromsø. Dette skal strengt vurderes av arbeidsgiver, man skal være symptomfri og ikke være i karantene der man er.

Hvem avgjør hva som er samfunnskritiske funksjoner?
Det er opp til hver virksomhet å definere hvem som har en jobb som er samfunnskritisk. Snakk med din nærmeste leder. Dersom du er usikker om du jobber i en samfunnskritisk funksjon, les detaljerte beskrivelser her. Les også om samfunnskritiske funksjoner under fanen «Stenging av barnehager, skoler, arrangementer og virksomheter / Samfunnskritiske funksjoner» her på siden.

Jeg har ikke noe sted å være i karantene. Hvem ordner dette for meg?
Det er den enkeltes ansvar å få til dette. Vi anbefaler at man benytter muligheten til å reise hjem. Om man likevel velger å bli, kan hoteller brukes.

Hvem har ansvar for de ekstra utgiftene dette påfører meg?
Snakk med din arbeidsgiver, ditt forsikringsselskap eller ditt kredittkortselskap (som ofte har reiseforsikring inkludert om du har betalt reisen med dette)

Jeg kommer i transitt fra et av disse områdene, men kjører bil (eller annen transport) siste del til Tromsø. Skal jeg da i karantene?
Ja

Se pressekonferanser og møter i opptak

Av koronasmittevernhensyn er våre politiske møter og hele rådhuset stengt for publikum på ubestemt tid, med unntak av for pressen.

Så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer, kan publikum derfor ikke møte opp på rådhuset for å følge våre møter eller konferanser.

Her finner du opptak av møter og konferanser som vi under koronasituasjonen har sendt direkte på nett:

3. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

2. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

1. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

31. mars: Formannskapsmøte

31. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

30. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

26. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

25. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

24. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

23. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

20. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

19. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

18. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Formannskapsmøte

13. mars: Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

12. mars: Ekstraordinært møte i formannskapet

12. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

Siste nytt – arkiv

24. mars: Slik kan du søke om utsettelse av innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Vi starter i dag med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Fakturaforfall vil være den 7. april. Grunnet koronasituasjonen kan du søke om betalingsutsettelse. Send da din henvendelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere telefonhenvendelser angående dette. Mer info finner du her og her.

23. mars: Slik får du kontakt med NAV Tromsø
NAV Tromsø har styrket bemanningen og opprettet tre vakttelefoner for å sikre at publikum får kontakt med dem. NAV har nå stor pågang grunnet omfattende permitteringer og sterk økning i antall søknader om dagpenger, sykepenger, sosialhjelp og omsorgspenger. Du finner alle telefonnumrene og åpningstidene her: NAV Tromsø.

23. mars: Tilbud om rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp
Hos kommunens lavterskelsenter, Losen, tilbys samtaler og behandling for personer over 18 som sliter med psykisk helse eller rus. Grunnet koronasituasjonen tilbys samtaler for tiden kun via telefon. Du kan ringe infosentralen for psykisk helse og rus på telefon 915 27 690. Åpent mandag til fredag 09.00 – 15.00. Les mer om tilbudet her.

21. mars: To nye smittede
Tromsø kommune har nå to nye smittetilfeller, og er per 21. mars oppe i 21 som har fått påvist smitte. Totalt er 2.176 personer testet i kommunen  1 685 av disse er bosatt i Tromsø. De to siste som har testet positivt på covid-19, er begge knyttet til helsetjenesten. Den ene er medarbeider på Langnes legesenter, mens den andre jobber i hjemmetjenesten på Brensholmen.

20. mars: Facebookgruppa «Tromsø hjelper Tromsø» er opprettet
Mange mennesker i Tromsø trenger for tiden hjelp på grunn av koronasituasjonen. «Tromsø hjelper Tromsø» vil legge til rette for at du både kan motta og tilby hjelp her i tromsøområdet. Sammen med frivilligheten i Tromsø Røde Kors og Kirkens bymisjon legger Tromsø kommune til rette for god dugnadsånd. Alle som vil hjelp eller trenger hjelp kan melde seg inn. Klikk her for å gå direkte til gruppa på Facebook.

20. mars: Info til studenter
Universitetet i Tromsø har en egen infoside for sine studenter som studerer i Tromsø eller ved andre tilhørende campus i Nord-Norge. Siden oppdateres fortløpende med aktuell info. Du finner deres side her: Informasjon vedrørende koronaviruset

18. mars: Jordmortelefon opprettet – egen telefontjeneste for gravide
Grunnet koronavirussituasjonen har jordmortjenesten stor pågang fra bekymrede gravide. Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt på telefonnummer 910 05 483. Timebestilling er som før, på timetiljordmor@tromso.kommune.no. Vi oppfordrer gravide å holde seg oppdatert på Fhi.no

18. mars: Vi har akutt behov for smittevernutstyr
Kommunen er svært takknemlig for alle næringsaktører og andre i regionen som kan bidra med utstyr. Her kan man se hva slags utstyr vi trenger og hvordan man melder om utstyr man kan bidra med.

18. mars: Hjertetelefonen er nå åpen
Dette er en kontakttelefon hvor det gis råd og veiledning til barn, ungdom og foresatte som ønsker å prate med noen. Det ytes ikke helsehjelp. Nummeret er 907 21 195. Mer info finner du under fanen «Koronatelefonen og andre hjelpetelefonnumre».

18. mars: Ingen betaling for stengte barnehager og SFO
Regjeringen har bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og skolefritidsordninger (SFO) så lenge tilbudene er stengt på grunn av koronautbruddet. Faktura for mars er imidlertid allerede sendt ut fra Tromsø kommune og skal betales i sin helhet, men dager der barnehagene og SFO har vært stengt vil det bli refundert for på neste faktura. De som har barn i privat barnehage får informasjon om fakturering fra sin barnehage.

18. mars: Utsettelse av innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Vi er forsinket med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Fakturaforfall vil derfor ikke være den 1. april, men 14 dager etter dato for utsendelse av faktura. Grunnet koronasituasjonen kan du søke om betalingsutsettelse. Send da din henvendelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen. Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere telefonhenvendelser angående dette.

18. mars: Karantenepåbud gjelder nå også reiser fra Sverige og Finland
Fra og med i går er det karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland som ankom Norge 17. mars eller senere skal i karantene i 14 dager, dersom de ønsker å oppholde seg i Norge. Regelen gis ikke tilbakevirkende kraft til 27. februar for reisende fra Sverige og Finland, slik den gjør for personer som kommer reisende fra andre land. Les mer om denne bestemmelsen på regjeringen.no – eller i forskriften på Lovdata.no.

17. mars: De som trenger helsehjelp må først få komme gjennom til legevakt, legekontor eller koronatelefonen
Vi gjentar at det for legevakt og legekontorer er særdeles viktig at vi opprettholder gode tilbud for pasientgruppene som trenger helsehjelp. Vi oppfordrer derfor friske personer til å ta tiden til hjelp. Lette luftvegssymptomer er sjeldent farlige, og legevakta, kommunale legekontorer og koronatelefonen kan derfor ikke håndtere absolutt alle med hoste og temperatur- eller forkjølelsessymptomer. Vi gjentar også at Folkehelseinstituttet har bestemt at personer som har lette symptomer, som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke skal testes. De bør holde seg hjemme og forholde seg til karantenereglene. Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell. Kriteriene for hvem som skal testes og ikke, finner du på Folkehelseinstituttets nettsider her.

17. mars: Sterk oppfordring til å holde avstand til andre mennesker
Folkehelseinstituttet presiserer råd om såkalt sosial distansering. Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av koronaviruset. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

16. mars: Alle sykehjem og Helsehuset stenger for besøk
I tråd med nasjonale retningslinjer stenger Tromsø kommune alle sykehjem og Helsehuset for alle besøkende. Hvis noen beboere blir akutt syke, kan pårørende avtale besøk direkte med enhetsleder på sykehjemmet eller Helsehuset. 

16. mars: Statsministeren: – Folk i karantene skal ikke gå i butikken
Folkehelseinstituttet meldte fredag 13. mars at det er en åpning for at folk i karantene kan gå i butikken. Dette avkreftet statsminister Erna Solberg søndag 15. mars på en pressekonferanse. Avkreftelsen er gjengitt i en rekke medier, blant annet i NTB.
 
16. mars: De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes
Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset. Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med vanlig luftveisinfeksjonDette melder Folkehelseinstituttet.

15. mars: Kommunalt hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for reisende innenlands gjelder fra og med 10. mars 
Tromsø kommune har besluttet at tilreisende og innbyggere i Tromsø, som har ankommet Tromsø fra og med 10. mars, har karantene i 14 dager. Dette gjelder for de som kommer fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) og Vestland. Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av korona i Nord-Norge. Karantenepåbud gjelder i 14 dager fra ankomst Tromsø. De som er i karantene skal følge de nasjonale retningslinjer om karantene
 
16. mars: Flere typer virksomheter er nå stengt av myndighetene
Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona. Vedtaket gjelder fra og med i dag til og med 26. mars. Virksomheter som rammes av stengevedtaket er blant annet optikere, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer. For utfyllende oversikt – og unntaksbestemmelser – se Helsedirektoratets nettsider. Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

15. mars: Viktig presisering angående karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker
En rekke spørsmål fra publikum angående gårsdagens vedtak om karantepåbud, gjør at vi ser behov for noen presiseringer: Personer som har reist til Tromsø fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, har mulighet til å returnere frem til 22. mars 2020, så lenge de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Frem til retur, skal alle fra de nevnte områdene være i karantene på planlagt oppholdssted. De får ikke reise med offentlig transport. Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv. Les karantenepåbudene inkludert presiseringene i detalj under fanen «Karantenepåbud for reisende til Tromsø kommune» lenger ned.

14. mars: Karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Dette er nødvendig å iverksette karantene for tilreisende herfra. Helsedirektoratet har bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. Vedtaket gjør unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell. 
 
14. mars: Bruk av legekontor og legevakt med tanke på dagens situasjon
Tromsø kommunes legevakt og legekontorer melder at det nå er særdeles viktig at vi opprettholder gode tilbud for de pasientgruppene som trenger akutt helsehjelp. Man oppfordrer derfor friske personer til å ta tiden til hjelp. Lette luftvegssymptomer er sjeldent farlige, og legevakta og kommunale legekontorer kan derfor ikke ta inn absolutt alle med hoste og temperatur- eller forkjølelsesymptomer. Ring vår koronatelefon på 469 07 899 (08 – 20) hvis du er usikker. Kriteriene for hvem som skal testes og ikke, finner du på Folkehelseinstituttets nettsider her.

14. mars: Skjerpede karanteneregler for reiser utenfor Norden – Danmark og Island innlemmet i karantenekrav
Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal nå oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også for personer som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. På grunn av utviklingen av korona i Danmark og på Island er det bestemt at også personer som ankommer fra disse landene må i karantene i 14 dager. Les mer på Regjeringen.no.
 
13. mars: Det kan ikke være flere enn ti i et brudefølge
Borgerlige vielser går som planlagt, men på grunn av koronautbruddet innføres det følgende restriksjoner: Brudefølget skal ikke overstige ti personer inkludert brudeparet og vitner. Mer info om borgerlige vigsler finner du her.

13. mars: Hørselshemmede kan nå ta kontakt med koronatelefonen vår:
Se under fanen «For hørselshemmede» lenger ned her i artikkelen.

13. mars: De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet for koronasmitte
De i hjemmekarantene skal heller ikke kontakte helsevesenet, med mindre de har behov for helsehjelp, melder Folkehelseinstituttet. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer. Har du spørsmål om korona kan du som normalt ringe Tromsø kommunes koronatelefon på 469 07 899 (08 – 20).

12. mars: Helsedirektoratet stenger alle barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner og forbyr arrangementer
For å stoppe spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet besluttet en rekke restriksjoner, forbud og tiltak. Les mer her på siden under fanen «Stenging av barnehager, skoler, haller, servicesteder og institusjoner».

12. mars: Hele rådhuset stengt for publikum
Hele rådhuset, inkludert biblioteket og kinoen, er nå stengt for publikum inntil videre. Ansatte har tilgang som vanlig. Avfallsposer vil bli plassert utenfor hovedinngangen slik at disse fortsatt kan hentes. Vi vil avholde møter med eksterne aktører via videokonferanse eller telefonmøter. Interne møter reduseres til et minimum. Politiske møter gjennomføres inntil videre uten publikum, men pressen har anledning til å være til stede.

12. mars: Klokken 15 åpner vi koronatelefonen
Nummeret er 469 07 899. Mer informasjon om tjenesten finner du under overskriften «Koronatelefon og teststasjon».

12. mars: Søpla blir hentet – men Remix stenger kundesenter og butikk
Kundetorget på Remiks bruktbutikk og miljøpark blir stengt for besøk. Innhenting av avfall går som normalt, men det kan være at avfallet hentes på et senere tidspunkt. Les mer på Remix' facebooksider.

12. mars: Forbudt for passasjerer og mannskap på cruiseskip og lignende skip å komme i land
Formannskapet har vedtatt at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip som anløper Tromsø havn, har ikke anledning til å komme i land i Tromsø kommune. Forbudet er ikke til hinder for at skipene legger til kai og provianterer, lassing og lossing mv., og etter nærmere avtale med Tromsø havn KF. Tilsvarende gjelder også for Hurtigruten. Les vedtaket i sin helhet her.
 
11. mars: Kontroll av passasjerer på utenlandsflygninger
Tromsø kommune innfører med umiddelbar virkning kontroll av flypassasjerer som kommer med fly fra andre land til Langnes lufthavn. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Avinor. Les mer i denne pressemeldingen.