Helsetjenester i hjemmet

Kort fortalt

 • Finn din hjemmetjeneste.
 • Hjemmesykepleien kan gi veiledning, behandling og helsehjelp til deg som bor hjemme og har akutt sykdom eller skade, funksjonssvikt eller kronisk sykdom.
 • Målet er at du skal kunne opprettholde din livskvalitet slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

Du kan for eksempel få:

 • hjelp, støtte og veiledning til personlig stell og pleie
 • hjelp til å spise
 • støttesamtaler
 • prosedyrebehandling som sårstell, stomistell
 • oppfølging og observasjon av din helse
 • veiledning og opplæring til å bli mest mulig selvhjulpen
 • hjelp til å koordinere andre tiltak og tjenester du eventuelt bruker

Vi har et tilbud om kreftsykepleie til hjemmeboende med kreft. Dette er et tilbud både for deg som har nyoppdaget kreft og for deg som har levd med sykdommen over tid.

Tromsø kommune har et kreftsykepleierteam med kreftsykepleiere og kreftkoordinator.

 • Vi har spesialkunnskap om kreftsykdom, lindrende behandling og omsorg til alvorlig syke og døende.
 • Vi bidrar med samtale, støtte, informasjon og veiledning for pasienten om sykdommen og de plagene den kan medføre.
 • Vi gir støtte og hjelp til voksne og barn som pårørende.
 • Vi kan bidra med å opprette kontakt med andre hjelpeinstanser.

Både pasienter og pårørende kan kontakte oss. Tilbudet om kreftsykepleie er gratis.

Hjemmesykepleie er gratis.

Søk om hjemmesykepleie ved å fylle ut søknaden om helse- og omsorgstjenester.

For å søke om kreftsykepleie i hjemmet, kan du ta kontakt med koordinerende helse- og omsorgskontor ved å sende oss en e-post eller ringe på telefon 77 79 05 78.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.