Vi hjelper deg når det haster. Legevakta er døgnåpent og har oppgave å gi deg hjelp med helseproblemer som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes.

Ring 116 117 ved:

 • Livstruende sykdom eller skade
 • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
 • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
 • Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)
 • Overgrepsmottak og kriseteam
Om natten er Legevakta kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene. På hverdager skal du primært søke legehjelp hos din fastlege. Legevakta er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.
 

 

Har du spørsmål om covid-19 og koronatesting?
Gå til vår «Alt om korona»-side.
 
Tromsø kommunes koronatelefon: 469 07 899
Ta kontakt dersom du er usikker på om du eller en du står nær har behov for å bli testet.

Dersom du har tatt en covid-19-test, så finner du svaret på din side på HelseNorge.no. Legevakten har ikke tilgang til testresultatet.

Kontakt ossBesøksadresse: Sykehusvegen 30, 9019 Tromsø
Postadresse: Legevakta i Tromsø, Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø
Avdelingsleder: Stian Fet
E-post: postmottak.legevakta@tromso.kommune.no

Pasientsensitive opplysninger skal ikke sendes per e-post. Klagesaker skal sendes per post (se over).

Åpningstid: Legevakta har døgnåpent
Mellom klokken 08.00-16.00 på ukedagene kan de som ikke har fastlege i Tromsø ta kontakt.

Psykososialt kriseteam: 77 62 95 46 (døgnåpen telefon)

Spørsmål om faktura
Sende en e-post til postmottak.legevakta@tromso.kommune.no

Overgrepsmottak og kriseteam

Overgrepsmottak
Legevakta i Tromsø har et eget døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og for vold fra en nærstående. Mottaket er et tilbud for kommunene i Midt- og Nord Troms. Tilbudet gjelder for både kvinner og menn. Tilbudet er gratis.

Mottaket tilbyr

 • Spesialutdannede leger og sykepleiere med erfaring
 • Omsorg i trygge omgivelser
 • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis - også om du ikke har bestemt deg for å anmelde forholdet
 • Emosjonell førstehjelp, rådgiving, medisinsk- og psykosoial oppfølging.
 • Formidling av bistandsadvokat som er gratis i voldtektssaker
 • Hjelp til politianmeldelse, hvis dette ønskes. Tjenesten er gratis, og alle på Legevakta har taushetsplikt.

Psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig gruppe med helsepersonell/leger/barnefaglige ansatte i Tromsø kommune som kan gi hjelp og støtte hvis behovet for bistand og oppfølging går utover det tilbudet det ordinære hjelpeapparatet kan gi. 

Kriseteamet  er en ressurs i den akutte fasen ved ulykker, kriser eller andre hendelser som medfører behov for akutt bistand og oppfølging.

Henvendelser til psykososialt kriseteam gjøres til Legevakta i Tromsø på dette nummeret 116 117.

Når bør jeg bruke fastlegen?

Husk at fastlegen også kan gi hjelp raskt. På hverdager skal du primært søke legehjelp hos din fastlege. Når legen har ferie skal han/hun anvise en vikar. Legene har i sin åpningstid avsatt timer for å kunne gi øyeblikkelig hjelp.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger

 • Sykemelding
 • Fornying av resept
 • Varige plager uten forverring

Dersom du ikke har fastlege i Tromsø kan du enkelt bytte på nett eller telefon (trykk for å lese mer)

Les mer under Helsetjenester og Fastlegeordningen

Ring og spør hvis du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så slipper du å reise til Legevakta.

For å kunne hjelpe deg best mulig trenger vi ofte informasjon om tilstanden din, eventuelt feber, om tidligere sykdommer og om faste medisiner.

Oppmøtetid og ventetid

Ring på forhånd 
Du får snakke med en sykepleier som kan gi deg råd, veiledning og hjelp til å vurdere om du trenger rask legehjelp eller om du kan vente. Både når du ringer og når du møter opp direkte på Legevakta vil du få et ca. tidspunkt for oppmøte. Ringer du først kan du vente hjemme. 

På Legevakta hjelper vi alltid de sykeste først
De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til Legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet.

Eksempler som blir behandles uten ventetid

 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblem
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse
 • Store blødninger
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Sterke smerter

Hvis du må vente er det fordi andre trenger hjelpen raskere!

Praktisk informasjon

Barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, personell i førstegangstjenesten eller personer med frikort:
Du betaler ikke egenandel, men du må selv betale for utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slik utgifter teller ikke med i opptjening av frikort. Dette kan være utgifter til medikamenter, bandasje, prøver og utstyr som er nødvendig for din behandling.
 
Vi gjør deg også oppmerksom på at ved legevaktskonsultasjoner som resulterer i innleggelse på sykehuset, så må det selvsagt også i disse tilfeller betales for legevaktskonsultasjonen.

Transport/ Drosje
Dersom legen mener at det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene. Ring til Legevakta for å gjøre avtale om du kan vil få drosjerekvisisjon. Du må selv legge ut for turen og få en kvittering av drosjesjåføren. Legevakta skriver ut drosjerekvisisjon, både for turen til Legevakta og tilbake. Du må selv betale egenandelen hvis du ikke har frikort.

Parkering
Det finnes parkeringsplasser på nedsiden av Legevakta som også er gjesteparkering for besøkende til UNN. Det er parkeringsavgift hele døgnet.

Resepter
Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe B) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt får man med seg startdosen på behandlingen fra legevakta.

Vaktapotek i Tromsø er Vitusapotek Svanen, Fr. Langesgt. 9, 9008 Tromsø. For åpningstider se deres nettside

Vi gjør deg også oppmerksom på at ved legevaktskonsultasjoner som resulterer i INNLEGGELSE på sykehuset, så må det selvsagt også i disse tilfeller betales for legevaktskonsultasjonen.

Dette bør du ha hjemme

Dette kan være lurt å ha i huset:

 • Termometer
 • Febernedsettende stikkpiller/ tabletter til barn
 • Smertestillende tabletter
 • Nesespray
 • Plaster/ bandasjer
 • Telefonrådgivning er gratis. Alle samtaler blir tatt opp på bånd.

Video- og telefonkonsultasjon

Video- og telefonkonsultasjon
Last ned PatientSky-appen eller logg inn i pasientportalen via patientsky.com (ekstern lenke) for videokonsultasjon med din behandler.

Pasienter kan ikke bestille videokonsultasjon på legevakta. Videokonsultasjoner settes opp etter avtale med av sykepleier på legevakta telefon 116 117.

Hvordan starte en videokonsultasjon
Videokonsultasjon skal initieres av pasienten og kan første starte når du har meldt deg klar i det digitale venterom. 15 min før konsultasjonen kan du gjør deg klar i venterommet. Skulle det oppstå forsinkelse kan du fortsatt melde deg klar i opp til to timer etter timen skulle starte.
 
OBS: Siden vi er en legevakt må vi gjøre en løpende prioritering av rekkefølgen vi betjener våre pasienter. Det betyr at det er mulig legen ikke har anledning å ringe deg opp akkurat på det tidspunktet du har fått «time». Tidspunktet er veiledende men vi ber deg likevel gjøre deg klar da vi vil betjene deg så nært opp til din oppsatte time som mulig. 
 
PatientSky-appen (se hvordan):        Pasientportalen (se hvordan):
 1. Gå til Min kalender
 2. Velg timen
 3. Trykk på Start videokonsultasjon
1. Gå til Mine konsultasjoner
2. Klikk på video-ikonet til høyre for timen

Frem til behandleren deltar i videokonsultasjonen, er dette venterommet for timen.

Etter videokonsultasjon og telefonkonsultasjon vil du motta en faktura på mobiltelefonen din. Faktura er gebyrfri så lenge den betales innen 24 timer etter den er mottatt.

Betaling

Betaling for konsultasjonen, videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og eventuelt medisiner/materiell kan du betaler på betalingsterminal på venterommet. Du kan betale per Mobilpay, kontanter, kort eller du kan skrive ut faktura. Hvis du ikke gjør noen av delene vil faktura komme i posten. Betaler du kontant eller med kort slipper du faktureringsgebyr. Har du frikort må du informere om og vise dette. I noen tilfeller kan du få refundert transportutgifter. Dette avhenger av hvor alvorlig tilstanden din er.