Vi tilbyr behandling til mennesker med lettere til moderate psykiske vansker, både med og uten rusutfordringer. Du må være over 18 år og bosatt i Tromsø kommune. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Teamene ved Losen lavterskelsenter er tverrfaglig sammensatt og har bred kompetanse på den nevnte problematikken. Ønsker du å komme i kontakt med oss? Fyll ut kontaktskjema som du finner under våre behandlingstilbud. 

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om psykisk helse på nettsiden Norsk Helseinformatikk, der finner du også nyttig informasjon for selvhjelp, angst, depresjon og søvnplager. Se også Helsedirektoratets brosjyre Enkle råd når livet er vanskelig.

Har du fått vedtak om midlertidig bolig via NAV? Vårt bo-team følger opp i samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Enhet for psykisk helse og rus.

Følg oss gjerne på vår Facebookside

Kontakt oss

BesøksadresseSjøgata 2, 1. etasje 
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø

E-post Losen lavterskelsenter 

Er du bekymret for liv og helse til en med rusmiddelbruk, eller mistenker at en gravid bruker rusmidler? All bekymring meldes til Infosentralen på telefon 915 27 690.
 

Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.

Slik søker du hjelp hos oss

Vi ber deg lese gjennom de aktuelle tilbudene våre før du fyller ut kontaktskjema. Dersom du tenker at et av våre tilbud kan være passende for deg, fyller du ut kontaktinformasjon.
Vi kontakter deg deretter på telefon innen to uker for å gjennomføre en kartleggingssamtale. Dersom tilbudet vårt ikke er aktuelt for deg, vil vi forsøke å gi deg veiledning om andre aktuelle tilbud.

Din henvendelse blir vurdert i vårt inntaksteam, og du vil få tilbakemelding når behandling kan starte. Vi vurderer meldinger som kommer inn og gjennomfører vedtak der det er nødvendig.

Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Henvisninger kan, dersom det er ønskelig, sendes elektronisk. Vi ber om at henvisningen sendes til Losen lavterskelsenter (ikke Sosialmedisinsk senter som tidligere).

Rask psykisk helsehjelp

Vi tilbyr hjelp til deg over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon eller søvn. Dette inkluderer panikkangst, sosial angst, nedstemthet, grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer, samt innsovningsvansker/hyppige oppvåkninger.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre. Vi fokuserer på å redusere symptomene, samt styrke egen mestringsevne og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål.

Vårt behandlingstilbud er veiledet selvhjelp, samt ulike kurs/grupper. Samtlige behandlingstilbud er basert på kognitiv atferdsterapi. Her lærer du verktøy for å identifisere uheldige tanke- og atferdsmønstre. Ettersom behandlingstilbudet innebærer aktiv deltagelse i og mellom timene, er det viktig at du er motivert for dette.
 
Dette tilbudet passer best til deg som har relativt nyoppståtte plager, og som ikke har gått i behandling i psykisk helsevern den senere tid. Arbeidsmetoden i Rask psykisk helsehjelp vil være lite egnet for deg med alvorlige psykiske lidelser, rusutfordringer, eller deg som står i akutte kriser.

Ved akutte kriser bør du kontakte din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.
 
Rask psykisk helsehjelp har fortløpende påmelding. Du kan melde deg på via kontaktskjemaet nederst på siden. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt innen 14 dager for en kartleggingssamtale.

Individuell behandling
Vi tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelpDette innebærer at du jobber med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, samtidig som du jevnlig følges opp av en kognitiv terapeut på telefon i en gitt periode. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en dokumentert effektiv behandlingsmetode. Veiledet selvhjelp innebærer at du selv jobber aktivt og strukturert, og utfordrer deg ved å gjennomføre ulike oppgaver og øvelser som programmet illustrerer.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp innen temaene
 • depresjon
 • angst
 • bekymring
 • stress
 • søvnvansker

Funn fra en rekke studier tyder på at veiledet selvhjelp har god effekt på ulike psykiske helseplager, som eksempelvis angst og depresjon. Fordelen med programmet er blant annet at man kan jobbe hjemmefra, og man kan tilegne seg kunnskap i det tempoet som passer en selv. Målet med programmet er at personen selv skal bli sin egen terapeut, ved å tilegne seg nyttige verktøy og mestringsstrategier.


 

Våre kurs


Tankens kraft
Et introduksjonskurs til kognitiv terapi. Kurset har som må å gi deg en innføring i kognitiv terapi som metode for selvhjelp.  Du får en kort innføring i konkrete strategier og verktøy, og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Slik kan en bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske vansker.

Kurset holdes annenhver onsdag (i partallsuker), med oppstart 21. august kl 12-14 
 
Kontakt oss for mere informasjon:
Linda K.J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181
Mona Helene Nilssen, telefon 908 08 788
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904

Kurs i mestring av sosial angst
Dette er et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro knyttet til sosiale situasjoner. Dette kan være angst for å dumme deg ut, bli latterliggjort, avvist eller kritisert. Behandlingen fokuserer på å forstå og være åpen om egen angst, å lære hva sosial angst er og hva som forsterker og opprettholder angsten. Du vil lære å kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og å vurdere gyldigheten av disse tankene. I gruppen vil du få øvelse i å mestre angstfylte situasjoner.

Kurset har ni samlinger à 2,5 timer med oppstart 3. september
 • Det er plass til åtte deltakere i gruppen
 • Samlingene holdes i Sjøgata 2, 1. etasje
 • Tilbudet er gratis
Kontakt oss for mere informasjon:
Linda K.J. Johannessen, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, telefon 907 43 181

Kurs i mestring av depresjon
Kurs i mestring og forebygging av depresjon er rettet mot deg som har hatt eller har symptomer på depresjon. Du vil få grunnleggende kunnskap om depresjon, og hva du selv kan gjøre for å mestre plagene, og hva du kan gjøre for å unngå tilbakefall. Deltakerne må være motiverte for å jobbe aktivt med hjemmeoppgaver mellom samlingene, for best utbytte av kurset. 

Kurset har seks samlinger à 2 timer med oppstart 17. september 
 • To kursdager hver uke
 • Samlingene holdes i Sjøgata 2, 1. etasje
 • Tilbudet er gratis
Kontakt oss for mere informasjon:
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Mona Helene Nilsen, telefon 908 08 788

Nyttige lenker

Rus og psykisk helse

Individuell rusbehandlingssamtaler
Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. En del klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk. Andre har behov for hjelp. Har ditt rusmiddelbruk begynt å gå utover jobb, familie eller hverdagen slik du ønsker den? Vi tilbyr kartlegging og videre samtaler med utgangspunkt i dine ønsker og behov for endring. Hvis det vurderes behov eller du ønsker henvisning til poliklinisk eller døgnbehandling har Losen lavterskelsenter henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Individuell Hasjavvenningskurs/ bevistgjøringssamtaler 
Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for fremtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer? Ved Losen lavterskelsenter kan du få informasjon og bevistgjøringssamtaler om cannabis.

Hvem er programmet for?
Behandlingen er rettet mot deg over 18 år som ønsker å slutte med cannabis.

Hva går programmet ut på?
Hasjavvenningsprogrammet er et åtte ukers individuelt behandlingsprogram som starter med en samtale med fokus på fakta om cannabis og din motivasjon for å slutte. Vi jobber hele tiden aktivt med eventuelle abstinenssymptomer. Du trenger ikke å ha sluttet med cannabis før du starter på programmet. Fra den dagen du bestemmer deg for å slutte med cannabis varer behandlingen i 8 uker.

Målet med programmet
Vi fokuserer på å gi deg kunnskap om cannabis og hvordan russtoffet påvirker dine funksjoner og hjernens utvikling. Målet er å lære strategier for å kunne opprettholde en hverdag uten cannabis og være fri fra avhengighet.

Metode
Behandlingen er basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP) utviklet av Thomas Lundquist. Mestringstilbudet har modifisert og utviklet programmet ut fra våre erfaringer til å bli et individuelt rusbehandlingsprogram.
 
Meld deg på nederst på denne siden. Eller ta kontakt med informasjonssentralen telefon: 915 27 690. Telefonen er åpen mandag til fredag mellom kl 0800 og 1500
 

Sinnemestring
Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familie eller andre for vold når du er sint?
 
Sinne er en normal følelse, og alle kan føle at de blir sinte av og til. Men hvis du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg bør du søke hjelp for det. Noen kan bli så sint at de utøver vold. Volden kan være fysisk som å dytte, holde fast, sparke, «banke opp» eller slå. Volden kan være seksuell. Det kan også dreie seg om psykisk vold som trusler, nedsettende kommentarer eller kontrollering. Volden kan være materiell slik som å slå i dører, vegger, knuse eller ødelegge gjenstander. All vold skaper utrygghet og kan oppleves skremmende, truende og krenkende. På samme måte kan all vold gi alvorlige konsekvenser for dem som blir utsatt for det, både psykiske og fysiske helseplager.
 
De aller fleste som utøver vold mot sine nærmeste ønsker ikke å bruke vold. Vold er bare en av mange måter å reagere på når man blir sint, og noen trenger hjelp til å innarbeide nye reaksjonsmåter. Gjennom samtaler og systematisk arbeid er det mulig å bryte destruktive reaksjons og handlingsmønster. Dette kan du få hjelp til ved Losen lavterskelsenter.
 
Kontakt oss for mer informasjon
Linda A. Gamnes, telefon 482 88 367
Tone Sedolfsen, telefon 941 69 841

Pårørendetilbud

Vi tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse og mestring. Når et familiemedlem er psykisk syk eller sliter med rusproblematikk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende. Rammene for tilbudet er 1-2 samtaler. 

Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være
 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholds relaterte problemer
Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.

Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker. Ofte er de hensiktsmessig å ta kontakt med pårørendeorganisasjoner, veiledningssentre, selvhjelpsstiftelser med mere.

I Tromsø finnes en rekke tilbud og muligheter. Her kan du se ulike tilbud for pårørende i Tromsø (DOC) (PDF).

Mer informasjon på helsenorge.no/parorende